Ide írhatja a keresett kifejezést:
A közösségfejlesztés új honlapja a http:kofe.hu webcímen érhető el.
Nemsokára ezen az oldalon a Közösségi Kapcsolat Alapítvány honlapja alakul ki...

Kapcsolat O Linkek O Fórumok O English O Támogatóink O Használd a "web2"-t O Régi honlap

a

Miért fontos a részvétel?

Mi a közösségfejlesztés?

A lehető legrövidebben...
Meghatározások
Szakemberek
Szervezeteink
Közösségfejlesztők Egyesülete
Civil Kollégium Alapítvány
Közösségi Kapcsolat Alapítvány
MMI Közösségfejlesztési Osztály
Partnereink
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
proHáló
Kiemelt rendezvények
Nyári Egyetem
Állampolgári Részvétel Hete
Közösség konferencia
Kiadványok
Parola - szakmai folyóirat
Parola füzetek
Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak
A képessé tétel folyamata
Rajtunk múlik!
Megvásárolható kiadványok
Filmek
Letöthető filmek
Szakmai filmek listája
Hírek

Városmegújító tagozatunk június 10-én 10-14 óráig szakmai konferenciát tart.
A konferencia célja, hogy tudatosítsuk a szociális városmegújítás közösségi programjainak jelentőségét, lehetséges esélyeit; s bemutassuk a közösségfejlesztés, illetve ezúttal a Közösségfejlesztők Egyesülete által kínált megoldási lehetőségeket. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a konferenciával kapcsolatos részleteket ld. a meghívóban.

Panelszori_MEGHÍVÓ.pdf


A Közösségfejlesztők Egyesülete elkészítette éves szakmai és pénzügyi jelentését,
valamint közhasznúsági beszámolóját, melyeket a törvényes határidőig megküldtünk az Országos Bírósági Hivatalnak. A KÖFE
vezetősége és munkatársai ezúton mondanak köszönetet a 2014. évi programok, események, tevékenységek megvalósításában részt vállaló tagjainknak és önkénteseinknek. A beszámolók letölthetők
>>>

Közbizalom 2014
Tíz éve kezdték el hazai közösségfejlesztő szervezetek vizsgálni a közbizalom magyarországi állapotát. Az életünket körülvevő legfontosabb társadalmi intézményekhez fűződő viszonyokat vizsgáljuk; kérdéseink a velük kapcsolatos bizalom, illetve bizalmatlanság mértékére irányultak. Az összesítésből kiolvasható közvélekedést nevezzük elemzésünkben összefoglalóan közbizalomnak. >>>

Kultúrházak éjjel-nappal
Már több, mint 200 közművelődési intézmény, szervezet mintegy 1.000 programjával jelezte részvételét a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény-sorozaton. A civil szerveződésből országos megmozdulássá nőtt programsorozat a Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet partnerségével, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jön létre idén már kilencedik alkalommal. Az eseményekről és a kapcsolódó pályázatokról a www.kulturhazak.hu weboldalon érhetők el információk.

"A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE" címmel jelent meg a 25 éves Közösségfejlesztők Egyesületének jubileumi kötete, melyet Gergely Attila Előszavának részleteivel ajánlunk minden kedves érdeklődő figyelmébe! 

"Az ember civilizációja történetének nyolcezer évéből mindössze néhány évszázada él a modern társadalom feltételei között (bár ez még ma is a világnépességnek csak egy részéről mondható el). A megjelenésének kezdetei óta eltelt évszázezredekről nem is szólva, civilizáltként elkönyvelt történelmének több mint 95%-ában lényegében közösségi viszonyok között élt, s ezek a viszonyok a modern vagy késő-modern társadalmak mindennapjait is átszövik. (...)

Való igaz, hogy a modernitás sokban maga alá rendelte, vagy éppen felszámolta a hagyományos közösségeket, de a társadalmi berendezkedés érettebb változataiban fokozatosan nemcsak fel- és elismerik a közösségek életfontosságú szerepét (magának a társadalomnak a fenntartásában is), hanem politikák, programok sorát szervezik közösségi előfeltételeik helyreállítása, megerősítése céljával. 

Napjaink közösségépítőinek a modern vagy posztmodern társadalomban is otthon kell lenniük, az utóbbiak kulcs-kompetenciáival is rendelkezniük kell, de közösséget nem lehet kizárólag társadalmi logikával építeni. Közösséget hitelesen csak közösségi módon lehet és érdemes építeni, még akkor is, ha a közösségi minőség többletmunkájáról a társadalmi elszámolások adott esetben nem vesznek, természetük miatt nem is igen vehetnek tudomást; vagy ha a társadalomban nem egyszer „versenyhátrány”, „elszalasztott lehetőség”, szélesebb értelemben valamilyen áldozathozatal az ára a közösségi hozzájárulásnak. (...) 

Mára a hazai közösség-építés a kiinduláskor adott feltételek számos tehertételével nemcsak megbirkózott, de fokozatos professzionalizációja és intézményesülése révén nemzetközileg is számon tartott eredményeket mutathat fel – több dimenzióban is képes volt világok határain dolgozni. Ennek esélyét és hitelét az adja, hogy a társadalmilag szervezett és szakosodott versenymezőnyökben mérhető teljesítményeivel egyidejűleg saját körében és működésmódjában messzemenően meg tudta őrizni kezdetektől folytonos közösségi értékeit."
 
KOFE_web.pdfKÖFE_bibliográfia_elmélet.pdfKÖFE_bibliográfia_gyakorlat.pdfKÖFE_eseménynaptár_1975_2014.pdf

Mélyponti stagnálás - Közbizalom 2013.
Kilencedik éve végez a közösségfejlesztő szervezetek szakmai műhelye országos felmérést a közbizalom hazai állapotáról.
Bár a civil-nonprofit szervezetek vezetik a bizalmi listát, annak az általános képnek és tendenciának, amely ezekből az adatokból kirajzolódik a hazai közállapotokról, komoly figyelmeztetést kellene jelentenie az egész társadalom számára. A bennünket körülvevő intézményekben nem hiszünk, bizonytalanok vagyunk az eredményes akaratnyilvánításban a lakóhelyünk ügyeiben és leszokunk (vagy rá sem szoktunk) a nyilvános közpolitikai állásfoglalásokról, közösségi akciókról.
„A magyar társadalom ma olyan állapotban van - s ez a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb adóssága -, hogy a hétköznapi életben a bizalom és a tolerancia a láncait nem hogy megerősítettük, de teljesen elgyengítettük, néhol el is szakítottuk.” – nyilatkozta ugyanerről a jelenségről a napokban Csepeli György szociológus.
A jelenség nagyon veszélyes; a közélet, a demokratikus közállapotok kialakulásának – megerősödésének e megkövesedő bizalmatlanság kimondottan az akadálya, s az intézményes bizalmatlanság az emberek és közösségeik közötti kapcsolatokat is kikezdi és jelentősen fékezi a gazdasági folyamatokat is. >>>
További információ:
Közösségfejlesztők Egyesülete www.kozossegfejlesztes.hu
Péterfi Ferenc peterfi@kkapcsolat.hu

A város, amelyben élünk...
Bár az Európai Unió által támogatott projektünk hivatalosan lezárult, de folytatódik a Civil Rádió Budapestet, közvetlen lakókörnyezetünket bemutató közösségi térképfejlesztése, amelyhez önkénteseket is várunk. Kezdeményezésünk lényege, hogy közösen létrehozzunk egy olyan online térképet, amelyen bemutathatjuk személyes élményeinken, múltunkon és életünkön keresztül, milyen az a város, amelyben élünk...
COMMAP_cikk.doc

A 2013 novemberi Közösség Konferenciáról
Egyesületünk 2013-ban is megrendezte az alapítók emlékének szentelt éves Közösség konferenciáját. Ebben az évben társszakmák képviselőit kértük fel arra, hogy vegyék számba, a közösségfejlesztés milyen eszközökkel, megoldásokkal járulhat hozzá az általuk képviselt fejlesztési területek sikeréhez. Konferenciánkon 12 szakértő mondta el gondolatait, a PPT anyagokat itt olvashatják. A Közösség konferencia a Nemzeti Kulturális Alap és az Ember Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. >>>

Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés kistelepüléseken
A Közösségfejlesztők Egyesülete a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából 33 hónapos programot kezdett 2013. szeptemberében. A projekt két szálon zajlik majd. Egyrészt saját szervezetünkre koncentrálva, tagjaink és szakmai partnereink segítségével, újragondoljuk és újraértelmezzük a KÖFE országos szakmai szerepét, aktualizáljuk a szakmafejlesztésben betöltött szerepeinket és feladatainkat, valamint módunk lesz átgondolni és a szükséges pontokon átalakítani szervezeti működésünket.
Projektünk másik szálán, 3 együttműködő partnerünk (Dialóg Egyesület, Életfa Egyesület és Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete) aktív részvételével, várhatóan 20 szervezettel és/vagy informális csoporttal fejlesztő munkát végzünk.
E fejlesztő munka célja a helyi közösségek igényeire reflektáló szolgáltatásokat fenntartó, vagy tervező szervezetek, csoportok, valamint maga a szolgáltatás, működtetésének közösségi alapokra helyezése, a helyi társadalomba való beágyazása, ezáltal fenntarthatóságának biztosítása.
A program további elemeiről, lépéseiről és eseményeiről a projekt futamideje alatt megújuló honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk majd.

Képzéseink
A Közösségfejlesztők Egyesülete akkreditált felnőttképzési intézmény, akkreditált és nem akkreditált képzéseket egyaránt szervezünk. Akkreditál képzéseinkről rövid leírást itt (belinkelve) olvashat. Képzéseinkkel kapcsolatos kérdésekkel, kérjük, keresse Farkas Gabriellát a farkasgabi@kkapcsolat.hu címen.
KOFE_akkreditalt_kepzesek.pdf

A Törvényszék jóváhagyta Alapszabályunk módosításait
A Fővárosi Törvényszék elfogadta a Közösségfejlesztők Egyesületének közgyűlése által 2012. november 30-án megszavazott Alapszabály-módosításokat. Egyben a szervezet vezetőségének összetétele is megváltozott.
Egyesületünket a jövőben háromtagú választmány (Kovács Edit, a választmány elnöke, Molnár Aranka választmányi tag és Peták Péter választmányi tag vezeti). A vezetőség a 2013. évre, illetve a közeljövőre vonatkozó terveit, elképzeléseit a szervezet május 28-i közgyűlésén bocsátja vitára.
A módosított Alapszabály itt olvasható.

Elkészült a KÖZBIZALOM 2012 felmérés
A felmérés bemutatja, hogy milyen vészesen alacsony szinten van a társadalom intézményei iránti általános bizalom Magyarországon. A legutóbbi év mérlegében nem az a hír, hogy Magyarországon tartósan - így 2012-ben is - mélyponton van a politikusok megítélése a közbizalom vonatkozásában, hanem az, hogy a civil társadalom-nonprofit szektor iránti bizalom emelkedett és vezeti a hazai bizalmi listát!
Az előző évhez képest a helyi cselekvés esélyét is jobbnak ítélik a megkérdezettek, mint azt 2011-ben tették. Tapasztalható, hogy az internet
használata a közpolitikai aktivitásokban évről-évre határozottan emelkedik.
>>>

Sikeresen lezajlott a IX. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, 2012. július 25-29-ig Kunbábonyban
KÖZÖSSÉGBEN - szolidárisabb – igazságosabb – fenntarthatóbb címmel
A rendezvény eseményeit az internet segítségével azok számára is folyamatosan, élőben elérhetővé tettük a honlapunk segítségével, akik nem voltak jelen Kunbábonyban. Elérhetősége: http://nyariegyetem.adattar.net
Az előadásokat élőben közvetítettük, ahogy a műhelyek közül is néhányat. Az előadásokról és a műhelyekről is rövid videó összefoglalók készültek, amiket szinte azonnal elérhetővé tettünk ezen az oldalon. Az előadásokról és a műhelybeszélgetésekről készült írott jegyzeteket néhány órán belül olvashatták a távollévő érdeklődők a neten, ahova az elkészülő fotók is felkerültek. >>>

Könyvhétre jelenik meg Hankiss Elemér új könyve:
A Nincsből a Van felé címmel.
Ennek kapcsán ajánljuk az alábbi linket, ahol Hankiss Elemér többek között a szabadságról, autonómiáról, bátorságról, élménykorszakról, készenlétről beszél.
http://www.youtube.com/watch?v=OiDZ2KgWnLo&feature=share
„Mindenkinek saját magát kell felszabadítania. Ha ezt a rizikót nem vállaljuk, elszalasztunk egy lehetőséget.”

Kedves Civil Rádió Hallgatók és Kedvelők!
Az átalakult média-viszonyok mellett az a szerencse ért bennünket, hogy nagyon jó eséllyel pályázhatunk újra a 98 MHz-es frekvenciánkért. Többen ismeritek, és talán még többen hallgatjátok a rádiót – talán már tudjátok, hogy több, mint 120 önkéntes dolgozik a rádióban; és ezzel együtt nagyon sokszínűek vagyunk, a civil szféra és a marginális csoportok hangját közvetítjük, sok esetben olyanokét, akik sehol máshol nem tudnának megjelenni.
A sikeres pályázatunk kulcsa, hogy össze tudjunk gyűjteni 1.800.000 Ft-ot; ez a frekvencia-díjunk, ezt mindenképpen meg kell fizetnünk ahhoz, hogy szólhassunk. Ezért fordulunk hozzátok: ezt már nem tudjuk önkéntes munkából és erőből előállítani.
Ezért hozzátok fordulunk: az alábbiakban szereplő számlaszámra, aki tud, járuljon hozzá a Civil Rádió tovább-működéséhez. Ráadásul a határidő is nagyon szorongat minket, az említett 1.800.000 Ft-ot 2012 június 5-ig kell összegyűjtenünk. Csak azzal tudjuk meghálálni támogatásotokat, amivel eddig is: olyan hangokat közvetítünk hozzátok, amik máshol nem hallhatóak. Kérlek benneteket, hogy segítsetek nekünk ebben. Gondoljatok a MentaTeára, a Hajnali Koffein-re, a Merítésre, a Demokrácia MOST!-ra, a könyveseinkre, a művészetekre… Felsorolni sem tudnánk… Köszönettel: a Civil Rádió csapata.
Bankszámlaszámunk:
Civil Rádiózásért Alapítvány 11701004-20147734 (OTP Bank)


Közbizalom 2011
Minden évben, így 2011 őszén is része volt az Állampolgári Részvétel Hete programnak vizsgálatunk, hogyan alakul a társadalom különféle intézményeibe, szerveződéseibe vetett közbizalom Magyarországon.
Amit összességében látni vélünk, hogy a közintézményektől elforduló lakosság mintha egyre inkább a magánintézmények felé fordulna. Bizalmukkal, s talán esetenként az aktivitásukkal… >>>

Közösségszervezés Magyarországon
A CEE Citizens Network (www.ceecn.net) és a European Community Organizing Network (www.communityorganizing.eu) évek óta potenciált, kapacitást szervez a közösségszervezés közép-kelet-európai megalapozásának ügye köré. (Fontos jeleznünk, hogy a közösségi munkában jelentős különbséget tesznek a nálunk már több mint két évtizede honos közösségfejlesztés és a most elinduló közösségszervezés közé. Az eltérés egyebek között a beavatkozás radikálisabb formájában, gyakorlatában jelentkezik.)
Szakmai egyeztetések, viták, tisztázások után a Civil Kollégium is szerepet vállalt ebben a munkában. A CKO partnereiként, a CKA és a Magyar Szegénységellenes Hálózat hazai programot indított a közösségszervezés magyarországi megalapozására. >>>

Megalakult a Közösségi Részvétel Európai Platformja
A tavalyi CESD CEECN közös logisztikai találkozó során merült fel annak ötlete, hogy a három Hálózatot egy közös Platformra helyezzük. Az akkori megbeszélés alapján a közös munkához „A polgárok Európai Éve - 2013“ adhat konkrétabb kereteket a Hálózatok együttműködésének.
Ennek értelmében egy mielőbbi találkozót akartunk a három Hálózatnak szervezni, hogy az esetleges ötleteinket, közös stratégiánkat kidolgozzuk.
CEECN_CEBSD_ECON.doc

Különleges telefonos közmeghallgatásról (Tele-Town Hall) a Civil Rádióban
A karácsony előtt lezajlott  XV. kerületi polgármesteri telefonos közmeghallgatás után Péterfi Ferenc interjút készített László Tamás polgármesterrel a Civil Rádióban arról, hogy milyen előnyei vannak az ilyen formában lezajlott, közel kétórás közmeghallgatásnak. A telefonkapcsolatot Vizér Klára alpolgármester asszony moderálta, a telefonvonalak végén kb. 1200 kerületi polgár hallgatta a beszélgetéseket. >>>

„…A politikai pártok és a politikai intézmények kiszikkadnak a sokrétűen strukturált civil társadalom éltető nedve nélkül, elveszítik kezdeményezőképességüket, és végül politikai profik begyöpösödött, zárt csoportjává silányulnak. A civil társadalom valódi pluralizmust gerjeszt, a pluralizmus versenyt teremt, a verseny pedig minőséget eredményez…”
Meghalt Vaclav Havel Csehszlovákia és Csehország korábbi köztársasági elnöke.
A rá való emlékezés kapcsán ajánljuk figyelmükbe „A civil társadalom és új ellenségei” című nagyszerű írását. >>>

LÁSZLÓ, ARANKA és a közösségi alapítványok
A közösségi alapítvány egy adott városra illetve annak egy részére fókuszáló támogató szervezetet, amely fő tevékenységének tekinti a helyi forrásokra építő adománygyűjtést, a helyi ügyek megoldására létrejövő, helyi programokat segítő támogatásosztást és a közösségépítő tevékenységet egyaránt.
László és Aranka a Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő Műhely által kitalált és Simonyi Cecilía által megformált személyek, akik nagyon szívesen beszélgetnek a közösségi alapítványokról.
>>>

A pécsi Város-kooperáció programjához kapcsolódóan
a Közösségfejlesztők Egyesületének Városmegújító munkacsoportja közös tanulási lehetőséget hirdet pécsi résztvevőknek 2011. december 6-7-8-án mindennap 13-17.30 óráig a Civil Közösségek Háza Tükör-termébe (Szent István tér 17.)
felhívás.doc

A hazai közösségfejlesztői műhelyek két - évek óta mérföldkőnek számító - eseménye zárult le a közelmúltban
A VIII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért és az Állampolgári Részvétel Hete.
Mindkettő kapcsán sokféle igényes és érdekes szakmai beszámoló anyagok születetek.
A Nyári Egyetem teljes anyaga (program, előadások és műhelymunkák írásos és videós összefoglalói), valamint szakmai összegzése letölthető innen: nyariegyetem.adattar.net/
Szeptember végén zajlott az Állampolgári Részvétel Hete igen gazdag eseménysorozata. Ennek részleteit megismerhetik az érdeklődők a www.reszvetelhete.net oldalon. A következő hetekben készül még a szokásos a Közbizalom 2011 című éves jelentésünk, amelynek felmérései az ÁRH kereteiben készültek.

Beszélgetés politikusokkal az új civil törvényről
Az Állampolgári Részvétel Hete keretében 2011.09.22-én rendezett beszélgetésen részt vettek: Ertsey Katalin (LMP), Lendvai Ildikó (MSZP) és Gulyás Gergely (FIDESZ).
A beszélgetést Péterfi Ferenc a Közösségfejlesztők Egyesülete elnöke vezette.
>>>

ARIADNE,
vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek.
ARIADNE_ismertető_végleges.pdf

Egészség rehabilitáció konferencia sorozat III.
Fogyatékossággal élők közösségfejlesztő gyakorlata és módszerei Közép-Európában - konferencia Pécsett szeptember 15-16. >>>

Elkészült a Közösségfejlesztők Egyesülete stratégiai terve 2011-2013
Köfe stratégiai terv final.pdf

MEGJELENT!
Vercseg Ilona: KÖZÖSSÉG ÉS RÉSZVÉTEL
A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete
A Szociális Szakképzés Könyvtára
A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozata részeként. >>>

2010-BEN IS VÁLTOZATLANUL ALACSONY SZINTEN A HAZAI KÖZBIZALOM
Az elmúlt év őszén 6. alkalommal végeztek hazai közösségfejlesztő szervezetek országos felmérést az Állampolgári Részvétel Hetén. A 3000-nél több válaszadó véleményéből összeállított KÖZBIZALOM 2010 gyorsjelentés ennek a feltárásnak az eredményeit foglalj össze. >>>

"Vagy mi, vagy a jelenlegi gyakorlat fordítva ül a lovon"
Egy évvel ezelőtt a Közösségfejlesztők Egyesülete kezdeményezésére és a Norvég Civil Alap anyagi támogatásával létrejött egy ún. városmegújító munkacsoport közösségfejlesztők, szociológusok, építészek, tájépítészek, urbanisták közreműködésével. A munkacsoport egyik kezdeményezőjével, a Közösségfejlesztők Egyesületének elnökével, Péterfi Ferenccel Bardóczi Sándor készített interjút. >>>

Továbbra is "Fiatalok a Rasszizmus Ellen"!
A fenti cím alatt futó, a Közösségfejlesztők Egyesülete És a Civil Kollégium Alapítvány részvételével zajló nemzetközi program idén tavasszal záró szakaszához érkezik. A program keretében 6 országban képzéseket tartottak ifjúsági szervezetek számára tolerancia, szolidaritás és anti-diszkrimináció témakörökben. A felhívások összesen 150 szervezetet tudtak megszólítani. Magyarországon az Állampolgári Részvétel Hete, illetve a VII. kunbábonyi nyári egyetem is zászlajára tűzte a témát, több tucat programmal sok száz állampolgárt érve el. A képzéseken résztvevő ifjúsági szervezetek képviselői most dolgoznak saját anti-diszkriminációs szervezeti politikáikon, és hamarosan megtartjuk a program zárókonferenciáját márciusban, a Civil Kollégiumban.
Akik szívesen tájékozódnának a program részleteiről, azok számára három oldalt is szeretettel ajánlunk! Egyrészt a Civil Kollégium idevágó oldalát, ahol bárki nyilatkozhat saját szervezetének "nyitott, toleráns, befogadó voltáról":
http://civilkollegium.wordpress.com/projektek/fiatalok-a-rasszizmus-ellen/
A Facebookon is lehet lájkolni a program nemzetközi rajongói oldalát:
http://www.facebook.com/pages/Charming/116800891704661
Végül pedig ajánljuk mindenki figyelmébe a program nemzetközi (hivatalos) oldalát is:
http://charmingyouth.eu/

Kísérletek a közösségi részvétel erősítésére Tardoson
Az esettanulmányt G. Furulyás Katalin, Hunyadi Zsuzsa és Péterfi Ferenc készítette.
Igyekeztünk megismerni alaposabban "a hely szellemét" - azaz a tardosi körülményeket, megkerestünk néhány helyi embert, intézményt, s közben igyekeztünk a közösségfejlesztői munkáról számukra benyomásokat nyújtani...
Azt javasolták, próbáljunk meg közösen elindítani egy közösségi bevonási folyamatot a falu középtávú terveinek az elkészítéséhez. Az volt Tardos szándéka, hogy induljon el a község Településfejlesztési Koncepciójának megújítása.
>>>

Dr. Pallai Katalin: Társadalmi részvétel
„…Azért volt fontos a részvételnek, mint társadalmi intézménynek a tárgyalása, mert pont ez a lényeg: annak a társadalmi tudásnak, képességnek és gyakorlatnak a kiépítése, ami a helyi önkormányzást biztosíthatja…”
Dr. Pallai Katalin oldala: www.pallai.hu
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kiadványa letölthető >>>

Új mesterszak indul „Közösségi és civil tanulmányok” címmel
AZ ELTE Társadalomtudományi Karának Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke 2011. februári indulással mesterképzést hirdet közösségi és civil fejlesztő szakemberek számára.
A 4 féléves képzésre jelentkezni lehet 2010. november 15-éig. Részletes információ: http://tatk.elte.hu/

TERVEZZ! BÁTRAN! KÖZÖD VAN HOZZÁ! címmel
A színes kiadvány érveket, ajánlásokat és ötleteket mutat be a lakossági-közösségi bevonással megvalósuló városmegújítás gyakorlatához.
A kiadványt a Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító munkacsoportja készítette. A megjelenést a Norvég Civil Alap támogatta.
Elérhető az Egyesület székhelyén illetve itt a honlapunkon:
tervezz_batran.pdf

Legújabb!!!
Már két közösségi rádió működik a veszélyeztetett területen. Az Ajkáról továbbra is szóló adás mellett Devecserben (mivel ott nem volt jól fogható az ajkai adás) is elindult egy másik, rádiósokból álló önkéntes csapat közreműködésével. Ennek az adása is hallgatható a Közös Hullámhossz honlapjáról interneten.
http://kozoshullamhossz.hu/hirszolg/index.php/el-adas
http://index.hu/video/2010/10/15/egyedulallo_radioallomas_a_devecseri_plebanian/
Közös hullámhossz
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének folyamatos hírszolgáltatása az iszapömlés által érintett települések lakói számára. A hazai közösségi rádiók összefogásából néhány óra alatt egy ideiglenes stúdiót állított fel Ajkán az ottani Best FM rádiós közösség támogatásával és az ő infrastruktúrájukra építve. Érdekes módon és a hazai gyakorlatban eddig példátlan gyorsasággal 3-4 óra alatt soron kívül legális frekvenciakijelölést is sikerült elérniük. Azóta 24 órás készenléttel dolgoznak az ország minden részéből odaérkezett közösségi rádiósok a helyiekkel, s igyekeznek a helyi tájékoztatásban segítő szerepet vállalni. Így szombat hajnalban ezek az önkéntesek tudósítottak először a hazai médiumok közül Kolontár kitelepítéséről és a Devecserben zajló előkészületekről. Adásuk az interneten és az érintett területen az FM 103 MHz-en fogható.
Különös módon többszáz kilométer távolságból is jelentős segítséget nyujtanak a helyben dolgozóknak a szabadrádiósok. Így Budapesten látássérült rádiósok egy csoportja heroikus energiákkal segít be, de a sok más vidéki csapat – így pl. Csobánkáról, Kunszentmiklósról a Puszta Rádiósok is bedolgoznak.

Az idei
KÖZÖSSÉG konferencia címe és témája: SZÖVETSÉG A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT
Helyszín és időpont: Civil Kollégium Közösségi Háza, Kunszentmiklós - Kunbábony, 2010. november 4-5-én.
Szervezők: Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Közösségfejlesztő Osztálya és a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület. >>>

TEdd, hisz teHETED!
Hatodik alkalommal, az idén ősszel is lesz Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) szeptember 20-26 között az egész ország területén.
További információt a következő oldalakon találsz:
Az ÁRH hivatalos honlapja: www.arh.kozossegfejlesztes.hu

Július 28-31 között lezajlott a VII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért - című programunk.
A kitűnő hangulatú és igen jó szakmai színvonalú program részletes beszámolói írásos formában és 6-8 perces video összefoglalókban megtekinthetők >>>

Megjelent a Rajtunk múlik c. könyv
javított, átdolgozott elektronikus kiadása. >>>

A Civil Szemle folyóirat VII. évfolyamának 2. számában „A képessé tétel (empowerment) lehetőségei a civil társadalomban” címmel jelent meg Lakatos Kinga írása.
A tanulmány a harmadik szektor lehetőségeit és felelősségét tárgyalja az állampolgári részvétel és a demokratikus struktúrák megerősítésében.
„A kutatások alapján látható, hogy a demokratikus intézményeknek kevés a hitele az állampolgárok szemében és nem töltik be kielégítően a funkciójukat. A civil társadalom lehet úttörő az empowerment szemléletmódjának alkalmazásában, de hosszú távon partnert kell találnia az állami intézményekben ahhoz, hogy a demokrácia erős alapokra épüljön.” >>>

Közösségfejelsztés képzés a művelődés területén dolgozóknak
A Közösségfejlesztési Osztály újra meghirdeti a művelődés területén dolgozók kötelező továbbképzésének körében akkreditált 40 órás "Közösségfejlesztés" című kurzusát - ezúttal bentlakásos formában.
A program szeptember 8-12-éig Kunbábonyban a Civil Kollégium képzési központjában lesz megtartva.

kepzesi_felhkozossegfejl2.docjelentkezesi_lap.doc

„…Sokkal többet áldoznak egymás szempontjainak megértésére. Ezáltal sokkal jobban is értik a folyamatot, nem kérnek lehetetlent, nem szalagok átvágásában és fizikai megvalósulásban, hanem megegyezésben és a beszélgetések számában mérik a politikailag is jól eladható eredményt…”
Részlet „A megkésett vita” című Bardóczi Sándorral készült interjúból
http://www.magyarmuzeumok.hu/tema/index.php?IDNW=737

„…Nem a terveket kell társadalmasítani, hanem a tervezés folyamatát.”
A Közösségfejlesztők Egyesületének kereteiben a Norvég Civil Alap támogatásával működik egy Városmegújító Munkacsoport. A Településfejlesztési koncepciókat és az Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS)-t szabályozó törvénytervezetéhez készült állásfoglalásunkból való a fenti idézet. >>>

Bizalom és közösségfejlesztés
Interjú Péterfi Ferenccel a Közösségfejlesztők Egyesülete elnökével az MR1-en.
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/a-civil-kozossegek-es-a-parbeszed-kulturaja.html

További felvételek "A közöny puccsistái" sorozatból:
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/a-kozony-puccsistai-debrecenben.html
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/a-kozony-puccsistai-–-az-avasi-lakotelep.html
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/a-kozony-puccsistai-a-kiskunsagban.html
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/a-kozony-puccsistai-hatvanon-felul.html
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/a-kozony-puccsistai-pecsbanyatelepen.html

Szomszédsági önkéntesek 60+
Közösségfejlesztő program idősekkel, városi környezetben
Május 28-án, a Szomszédok Nemzetközi Napján műhelykonferenciát tartunk 10:00 - 15:00 óráig a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Stúdiójában (1011 Budapest Corvin tér 8.) abból az alkalomból, hogy lezárulóban egy fontos szakmai innovációt jelentő projektünk.
Szomszédsági önkéntesek 60.doc

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
Az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Non-profit Kft. és a Szociális Szakmai Szövetség konzorciumi együttműködése nyerte a TÁMOP - 5.1.3.-09/1 kódszámú pályázati kiírás. >>>

Add tovább tudásodat, közjóért való tenni akarásodat, tapasztalataidat és oszd meg/erősítsd kapcsolati rendszeredet!
Építsünk együtt egy új, országos mozgalmat a települések életképességének fokozása és az ifjúság demokratikus elköteleződése érdekében!

A mozgalom célja egyfelől az, hogy elősegítse az ifjúság közösségi és demokratikus szocializációját azáltal, hogy konkrét cselekvési terepet biztosít a fiatalok és oktató-nevelő intézményeik, szervezeteik társadalmi szerepvállalásához, ugyanakkor az, hogy elősegítse a települési közösségek megújulását és mindezzel hozzájáruljon a magyar demokrácia megerősödéséhez… >>>

Húsz éve indultunk!
„A rendszerváltás majd biztosan alapvetően felértékeli ezt a szakmai megközelítést, szemléletet, látásmódot. Nagy szükség lesz arra, amit mi tudunk, hiszen a polgárok szervezkedni akarnak majd, az önkormányzatok együttműködni, bevonni a lakosságot saját életének alakításába”- gondoltuk a Parola című lap akkori indulásakor. >>>

Péterfi Anna- Péterfi Ferenc:
Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára

- A kisközösségi rádiók esélyeiről -
Az egyre többfelé megszólaló kis vételkörzetű, helyi közösségi rádiók tudatos szerepvállalásához kíván ez a kis füzetnyi tanulmány hozzájárulni.
"Fontos, hogy az új kommunikációs tér ne fogyasztási, hanem aktivitási tér legyen, azzá váljon. Ez, valamint a hozzáférés 'beszédhelyzetbe' hozhatja a helyi embereket, bekapcsolhatja őket a párbeszédbe."
A tanulmány letölthető:

http://www.akti.hu/akti/dok/fuzet39.pdf

Lakatos Kinga:A képessé tétel folyamata
Az érdekérvényesítés esélyeinek növelése a szociális és közösségi munkában
Dolgozatom témájául a képessé tétel (empowerment) nehezen meghatározható, de mind a szociális munkában, mind a közösségi munkában, közösségfejlesztésben kulcsfontosságú, a szakmai beavatkozás céljaként megjelölt fogalmát választottam – írja a szerző a Közösségfejlesztők Egyesületének Parola füzetek sorozatában megjelent kiadványában.
„A képessé tétel elmélete azzal foglalkozik, hogy hogyan szerezhetik meg az emberek az irányítást saját életük felett, csoportként (közösségként) képviselve saját érdekeiket…”
>>>

Megjelent
Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban
A Nonprofit Címtár - Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban 2009 című kötet a nonprofit szakmai sorozat 3. kiadványa. Az anyaggyűjtésben a proHáló hálózat tagszervezeteinek munkatársai vettek részt. A címtárban olyan együttműködési formák (civil fórumok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb.) mutatkoznak be, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, s fontos szerepet töltenek be térségük civil társadalmában. A kiadvány megjelentetésének célja a területi együttműködések tapasztalatainak megosztása, közreadása volt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további együttműködéseket buzdítson, generáljon. A közel 70 hálózati együttműködésről megyénkénti bontásban kapunk képet, információkat. A hiánypótló adatbázis beszerezhető a proHáló tagszervezeteinél. Bővebb információ a prohalo.hu weblapon található.

Példátlanul alacsony szinten a közbizalom
Gyorsjelentés - 2009
Milyen a közbizalom hazai állapota, mennyire bízunk a különféle intézményeinkben, a magunk alapította civil szervezetekben, választott tisztségviselőinkben - országosan és helyi szinten? Gyakorlat-e hétköznapi életünkben a közjóra irányuló társadalmi részvétel?
Ötödik alkalommal végeztek közösségfejlesztő szervezetek országos szúrópróba szerű felmérést. A tanulmány a 2009-es eredményeket összegzi >>>

20 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete

Egy nemzetközi szemináriumon a Koppenhágában dolgozó Rikke Posborg, aki egy ottani szomszédsági központnak a vezetője társaságban mesélni kezdett arról, hogyan zajlott a lakosság bevonása a metróépítés tervezésében a dán
fővárosban. Kameráért szaladtunk, s megkértük meséljen erről a folyamatról a magyar érdeklődőknek.TÁMOP 5.1.3
program


Közösségszervezés


A legfrissebb szám >>>

Közösségi
Kezdeményezéseket
Támogató Hálózat >>>

Harcolj a spam ellen!