Közösségfejlesztés

Események
Közösség konferencia - 2006
Kezdete:
11/09/2006 10:00 AM
Vége:
11/11/2006 02:00 PM
Helyszín:
Kunbábony, , , Civil Kollégium
Jelentkezés:
10/25/2006,
Részvételi díj:
15000 Ft
Rendező:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Állomány:
Program:
Felhívás.docJellap.docKöz.konf program 2006.11.09-11..docProgramme.doc

AKTÍV EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRISÁG
Közösség Konferencia Varga A. Tamás emlékére
2006. november 9-11. Kunbábony, Civil Kollégium Közösségi Ház


Program - English
November 9, csütörtök
Elnök: Kovács Edit, Magyar Művelődési Intézet, Közösségfejlesztők Egyesülete

10:00 – 11:00 érkezés, regisztráció, kávé
11:00 – 11:15 Megnyitó gondolatok – Varga Máté, a Civil Kollégium ügyvezetője
11:15 – 12:45 A téma felvezetése. John Grayson, Northern College (Egyesült Királyság): Aktív állampolgáriság a konfliktusok idején
– kérdések, hozzászólások
12:45 – 14:00 Ebéd, pihenő
14:00 – 15:00 Marion Horton, közösségfejlesztési szaktanácsadó (Egyesület Királyság): Hátrányos helyzetű csoportok hozzásegítése az aktív állampolgárisághoz
– kérdések, hozzászólások
15:00 – 15:30 kávészünet
15:30 – 16:30 Péterfi Ferenc, a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztő Osztályának vezetője: Közösségfejlesztési törekvések az aktív állampolgáriság fejlesztésére
– kérdések, hozzászólások
16:30 –17:30 Bohdan Skrzypczak, a CAL Helyi Cselekvés Központja Egyesület elnöke (Lengyelország): Aktív és tanuló közösség – a gyakorlattól az elméletig
– kérdések, hozzászólások
17:30 – 17:45 kávészünet
17:45 – 18:30 a nap témája: csoportvita
18:30 – 19:00 plenáris ülés
19:00 vacsora
20:00 közösségi est – táncház Izsák Zoltánnal, a kunszentmiklósi néptánccsoport vezetőjével

November 10, péntek
Elnök: Peták Péter, Közösségfejlesztők Egyesülete, Istenkútért Egyesület

9:00 – 10:30 Szilágyi Ákos: Kemény demokrácia. Milyen uralmi mód felel meg a magyar életvilágnak?
– Kérdések, hozzászólások
10:30 – 11:00 kávészünet
11:00 –12:00 Chuck Hirt, a Közép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat igazgatója (Szlovákia): Aktív európai állampolgáriság – közép-kelet európai nézőpont
– Kérdések, hozzászólások
12:00 – 14:00 ebéd, pihenő
14:00 – 15:00 Harkai Nóra, Közösségfejlesztők Egyesülete: Demokratikus deficit, az aktivitás problémái
– Kérdések, hozzászólások
15:00 – 15:30 kávészünet
15:30 – 16:30 Ruben David Fernandez, társadalmi és részvételi nonprofit vállalkozás (Cooperativa ETCS Barcelona) – Interkulturalizmus: igazi kihívás a közösségiség és az állampolgáriság építésére
– Kérdések, hozzászólások
16:30 – 17:15 A nap témája: csoportvita
17:15 –17:45 plenáris ülés
18:00 – 19:00 vacsora
19:30 utazás Kunszentmiklósra
20:00 A Kunszentmiklósi Big Band koncertje a kunszentmiklósi ÁMK-ban

November 11, szombat
Elnök: Huszerl József, a Civil Kollégium elnöke

9:00 – 10:00 Gergely Attila, Közösségfejlesztők Egyesülete: Állampolgárság: politika, erkölcs, közösség
– Kérdések, hozzászólások
10:00 – 10:30 kávészünet
10:30 – 11:30 Varsányi Erika, szociológus: N. Elias az európai civilizációról írott gondolatainak aktualitása
– Kérdések, hozzászólások
11:30 – 12:30 Hans Anderson, a CESAM közösségfejlesztő szervezet igazgatója (Svédország) A demokráciáért minden nap küzdeni kell (Olof Palme).
A svédországi részvételi demokráciáért folytatott munka tapasztalatai
– Kérdések, hozzászólások
12:30 – 13:00 Záró gondolatok - Vercseg Ilona, a Közösségfejlesztők Egyesülete elnöke
13:00 – Ebéd, elutazás

Tolmácsok: Juhász Katalin, Varga Tamás (angol), Laszlovszky Zsuzsa (lengyel), Szilágyiné Lucy (spanyol)

Rendező szervezetek: Közösségfejlesztők Egyesülete, Civil Kollégium Alapítván, Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztő Osztálya
A Konferencia támogatói: Ezt a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg ("Civil
társadalomért hozott intézkedések" költségvetési sor). Ez a rendezvény kizárólag a szervezők nézeteit tükrözi, és a Bizottságot semmilyen felelősség terheli a tartalmazott információk bármiféle felhasználásáért.
További támogatóink: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózata” programja; a Nemzeti Civil Alap és a rendező szervek


ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP
Community Conference – In Memoriam Tamás A. Varga
9-11 November 2006
Kunbábony, Civil College Community Centre

Programme

9 November, Thursday
Chair: Edit Kovács, Hungarian Institute for Culture, HACD Board Member
10:00 – 11:00 arrival, registration, coffee
11:00 – 11:15 Opening thoughts – Máté Varga, Civil College, manager, HACD
11:15 – 12:45 Setting the theme. John Grayson, Northern College (U.K.): Active Citizenship in times of conflict
– Questions, contributions
12:45 – 14 Lunch
14:00 – 15:00 Marion Horton, Community Development Consultant (U.K.): Creating spaces for Active Citizenship with disadvantages groups
– Questions, contributions
15:00 – 15:30 Coffee break
15:30 – 16:30 Ferenc Péterfi, Head of the CD Department, Hungarian Institute for Culture: CD efforts for developing Active Citizenship
– Questions, contributions
16:30 –17:30 Bohdan Skrzypczak, President of the CAL (Centre for Local Activity, Poland): Active and Learning Community – from Experience Towards Theory
– Questions, contributions
17:30 – 17:45 Coffee break
17:45 – 18:30 The Theme of the Day: group discussion
18:30 – 19:00 plenary session
19:00 Dinner
20:00 Community event: Dance house with Zoltán Izsák, Head of the Folkdance Group of Kunszentmiklós

10 November, Friday
Chair: Péter Peták, Association for Istenkút, HACD Board Member
9:00 – 10:30 Ákos Szilágyi poet, aesthete, and publicist: Hard Democracy. What type of rule fits Hungarian Life?
– Questions, contributions
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 –12:00 Chuck Hirt, Director of the Central-Eastern European Citizens Network (Slovakia): Active European Citizenship – A View from the Central/Eastern Part
– Questions, contributions
12:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Nóra Harkai, HACD: Democratic Deficit, problems of Activity
– Questions, contributions
15:00 – 15:30 Coffee break
15:30 – 16:30 Ruben David Fernandez, social and participatory non-profit enterprise, Cooperativa ETCS, Spain: Interculturalism: A real challenge for Building Community and Citizenship
– Questions, contributions
16:30 – 17:15 The Theme of the Day: group discussion
17:15 –17:45 plenary session
18:00 – 19:00 Dinner
19:30 Leaving for the town of Kunszentmiklós (6 kms)
20:00 Big Band Concert at the Primary School/Community House of Kunszentmiklós

11 November, Saturday
Chair: József Huszerl, Civil College President
9:00 – 10:00 Attila Gergely, HACD: Citizenship: Politics, Moral, Community
– Questions, contributions
10:00 – 10:30 Coffee break
10:30 – 11:30 Erika, Varsányi sociologist: The actuality N. Elias’ thoughts about European Civilization
– Questions, contributions
11:30 – 12:30 Hans Anderson, Director of the CESAM CD organisation (Sweden): Democracy is something you have to fight for every day. (Olof Palme). Experience from work with Participatory Democracy in Sweden
– Questions, contributions
12:30 – 13:00 Closing thoughts – Ilona Vercseg, HACD
13:00 – Lunch, departure

Interpreters: Katalin Juhász, Tamás Varga (English), Zsuzsa Laszlovszky (Polish), Lucy Szilágyiné (Spanish)

Organizers: HACD, Civil College Foundation, Hungarian Institute for Culture CD Department

Donors:
This project has been funded with support from the European Commission,
budget line: Measures in favour of civil society. This publication
(communication) reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein."
Further supporters: Ministry of Social and Employment Affairs „Professional Network for Promoting Community initiatives” programme; National Civil Fund and the organizing bodies

Felhívás a 2006. évi KÖZÖSSÉG-konferencián való részvételre!


A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány és a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztő Osztálya ezennel bejelenti, hogy a
Varga A. Tamás
emlékére rendezendő ez évi
Közösség konferenciát

az általa alapított Civil Kollégium Közösségi Házban tartja, 2006. november 9-11-én, Kunszentmiklós-Kunbábonyban.

A konferencia témája: Aktív európai állampolgáriság

Az idei konferencián arról szeretnénk közösen képet alkotni - magyar és külföldi előadóink és a résztvevők aktív közreműködésével -, hogy hogyan tudja a közösségfejlesztés előmozdítani aktív állampolgáriság ügyét – itthon és Európában.
Támogatóink jóvoltából az idén népes nemzetközi előadói gárdát fogadhatunk elméleti és gyakorlati ismereteink gyarapítására.
Külföldről azokat a kollégáinkat hívtuk meg, akikkel a nemzetközi hálózatokban évek óta együttműködünk és tudjuk, hogy gyakorlatuk közel áll választott témánkhoz. A meghívottak a következők:
- Hans Anderson, a CESAM közösségfejlesztői szervezet igazgatója (Örebro, Svédország) a Demokrácia Napokról és az önkormányzatokkal való együttműködésükről;
- Ruben David Fernandez, a Desenvoluppament Communitari közösségfejlesztőjét (Barcelona), a demokráciaépítés multikulturális kontextusban;
- John Grayson tanár a Northern College-ból (Barnsley, U.K.). Ő lesz a témát felvezető kulcselőadó;
- Marion Horton közösségfejlesztő, a Northern College demokráciát tanító felnőttképzéseiről;
- Chuck Hurt, a CEE Citizens Network elnöke (Szlovákia), a kelet-közép európai hálózati munkát és az Állampolgári Részvétel Hetének nemzetközi vonatkozásairól;
- Bohdan Skrzypczak-t, a CAL közösségfejlesztő szervezet vezetőjét (Varsó) a Szociális Animátor Iskola demokráciára tanító tevékenységéről beszél.
A magyar előadók körét még nem véglegesítettük, de Harkai Nóra már elvállalta, hogy ismerteti most elkészült, Közösség és közösségi munka c. PhD dolgozata demokráciával és aktivitással közvetlen kapcsolatban álló részeit; Varsányi Erika N. Eliasnak az európai civilizációról írott gondolatai aktualitásáról fog beszélni, Szilágyi Ákos pedig a demokráciáról megjelent írásaiból ismerteti a ma legfontosabbnak ítélt gondolatait, s szeretnénk meghallgatni Gergely Attila témába vágó gondolatait is.
Délelőttönként és kora délután előadásokat hallgatunk és vitatunk meg, s lehetőség lesz csoportmunkában is kifejteni véleményünket, esetleg javaslatokat fogalmazni meg elkövetkezendő demokráciaépítési munkánkra vonatkozóan.

A konferencia november 9-én, csütörtökön kezdődik 11 órakor. Az érkezőket 10-11-ig fogadjuk és regisztráljuk. A konferencia 11-én, szombaton 14-15 óra között, ebéddel fejeződik be.

Részvételi díj: 15.000.-Ft. A részvételi díjat a jelentkezés visszaigazolása és a végleges program megküldése után, november elején kérjük átutalással befizetni, az akkor ismertetendő módon. Helyszíni készpénzes befizetést csak indokolt esetben tudunk elfogadni.
A „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat” tagjai, valamint a bejelentkezett egyetemi hallgatók költségeit támogatásokból fedezzük.

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot 2006. október 25-ig küldje vissza Kovács Évi szervezőnek a kovacsevi@kka.hu e-mail címre, vagy egyesületünk postacímére, ill. fax-számára!

A jelentkezés száma korlátozott, helyszűke miatt csak 50 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, ezért kérjük a jelentkezési lap pontos időben történő visszaküldését!

A konferencia helyszíne: Civil Kollégium Közösségi Ház, Kunszentmiklós-Kunbábony.


Civil Kollégium Közösségi Ház
A Közösségi Ház megközelítése:
Autóval: Kunszentmiklósig, s onnan a Kunpeszér felé mutató irányt kell követni. Kunbábonyban a tanyabokor közepén „Civil Kollégium” tábla jelzi a Közösségi Házat.
Vonattal: Kunszentmiklós-Tass vasútállomásig. Kérés esetén az állomáson mikrobusszal várjuk az érkezőket és elvisszük az onnan 12 km-re lévő Közösségi Házba!
A Közösségi Ház korlátozott férőhelyei miatt igénybe vesszük más kunbábonyi és kunszentmiklósi szálláshelyeket is!

A találkozás és együtt gondolkodás reményében üdvözöljük tagtársainkat, „A közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat” munkatársait és megyei műhelyeik tagjait, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezeteit és tagjait, a társszakmák képviselőit és a további érdeklődőket!
Vercseg Ilona
elnök


Péterfi Ferenc
a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztő
Osztályának vezetője


A Konferencia támogatói: Európai Bizottság ("Civil társadalomért hozott intézkedések" költségvetési sor), A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózata” programja; a Nemzeti Civil Alap
Események
Közösségfejlesztés