Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Észrevételek, javaslatok a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésének követelményeirõl tervezett kormányrendelet szövegéhez
Szerző:
Közösségfejlesztők Egyesületének Városmegújító Munkacsoportja
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2010
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
városmegújítás, településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia
Állomány:
Városmegújítás
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Megítélésünk szerint az egész rendelet-tervezetre jellemzõ, hogy annak alapvetõen nem a civil társadalom, a helyi lakosság, hanem a szakemberek a nyilvánvaló céltételezettjei; a nyelvezete, a szerkezete és a prioritásai számunkra ezt egyértelmûvé teszik. Bár az anyag egy késõi pontján kísérletet tesz a közösség bevonásának még intézményes feltételeit is megnevezni (ezt a szöveg fontos értékének tartjuk), mégis a szemléleti kettõsséget jelzi, hogy a jogalkotó valójában a különbözõ hatóságokat, intézményeket és az önkormányzatokat ismeri el a településfejlesztés egyenrangú partnereinek. A terület-és településfejlesztés szûk szakmai diszciplínái jelennek meg a tervezetben, annak ellenére, hogy Magyarországon is egyre több gyakorlati kezdeményezés célozza a helyi közösségek részvételének elõsegítését a városfejlesztésben, a tervezés társadalmasítását a települési tervezésben.
Az Európai Unió URBACT programja is a társadalmi szempontok fokozottabb figyelembevételét, a helyi lakosság aktív bevonását helyezi elõtérbe a városfejlesztési programok kialakításában. Úgy gondoljuk, hogy a településfejlesztési tervezés elõkészítõ és javaslattevõ fázisára vonatkozó szabályok között utalni kellene erre és konkrétan meghatározni („tágasra kinyitni”) azt , hogy a helyi lakosság és az érintett civil szervezõdések milyen formában és milyen szakmai „rásegítéssel” tudnak részt venni a javaslatok megfogalmazásában, a tervek véleményezésében.
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Észrevételek a törv. tervezethez.doc

Dokumentumok