Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat
Szerző:
Péterfi Ferenc
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2009
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
köztámháló, Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat, közösségi kezdeményezés, közösségi munka
Állomány:
Közösségi kezdeményezéseket támogató hálózat
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E

Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat

A KÖZTÁMHÁLÓ, azaz a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat működéséből találhat itt ízelítőt az olvasó.

2004-ben kezdeményezte, az akkori Szociális Tárca, ennek az új segítő hálózatnak a felállítását Magyarországon. Ehhez kapcsolódott a Magyar Művelődéi Intézet Közösségfejlesztői osztálya a program szakmai támogatásával.

A hálózat olyan helyi kezdeményezések felkarolására vállalkozik, amelyek a tágabb közösség felé irányulnak és amelyek kapcsolatok, szakemberek, esetleg némi anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni.

Helyi cselekvők felkutatását, megerősítését, közösségek létrejöttét segítjük, amelyek még nem formalizálták kereteiket. Főként olyan terepeken kezdeményezünk – elsősorban kistelepüléseken és városi lakótelepeken – amelyekre különösen jellemző a közösséghiányos jelző, ahol önmagától nem épül ki a civil társadalom, hiányoznak a helyi nyilvánosság fórumai, a társadalmi párbeszéd csatornái.

Helyi ügyek, kezdeményezések segítésére szakemberekből álló hálózat működik valamennyi megyében és Budapest négy városrészében. A gyakorlat szerint a helyi fejlesztő szakemberek feltárják a területükön a helyi közösségi potenciált, felkutatnak cselekvő személyeket, csoportosulásokat, esetleg már kialakuló közösségeket.
Többszáz kezdeményezés az eredménye ennek a segítő folyamatnak!
Ezeken a helyeken a legfőbb törekvésünk a közösségi részvétel megerősítése, a helyi közösségek felkészítése az őket érintő változásokra. Kiemelten fontos, hogy segítsük érdekeik megfogalmazását és képviseletét, hogy passzív lakosokból, aktív állampolgárokká váljanak, részt vegyenek a saját környezetük, sorsuk alakításában, a helyi döntésekben.

Vercseg Ilona: Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat
Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat program-összefoglalója
A hálózatszervezés első lépései
Naplótöredék
A kezdeményezés eredményeiről
Alapelvek, kompetenciák
Országos közösségi támogató hálózat
Társadalmi hatásvizsgálat
Közösségi Támogató Hálózat fél éve (2007)
Összefoglaló monitoring vizsgálatból
Monitoring vizsgálat


A programban született esettanulmányok
Szövőtanfolyam Medinán
Puszták Népe – Pálfa
Milyen Fő teret szeretnénk
Nagybörzsöny
Mórágy, a suttogó falu
Gerdán Zsófi: Információ - tudás - közösség
Élni, csak együtt lehet
Völgy-köz-pont
Döméné Geszti Piroska: Közösségi munka a cigány és hátrányos helyzetű, valamint az egyéb nemzetiségű lakosság körében
Sivák János: Együtt, kéz a kézben, közösen. Települések összefogásával Abaúj jövőjéért
Bereczky Béla: Aranygombos Telkibánya
Juhász Ildikó: „Nem gondoltam…”
Szabó Márta: A Magdolna szomszédság…
Bazsó G: Őshonos gyümölcsfák
Kovács Gy: Rajtunk múlik! TordasA hálózat összefogását, irányítását a Közösségfejlesztők Egyesülete és az MMIKL Közösségfejlesztési Osztálya látja el.
Címük: 1011 Bp. Corvin tér 8.
Tel: 201-5728, 226-6012 E-mail: kofe@kofe.hu

A KÖZTÁMHÁLÓ megyei szakembereinek listája


A programot az SZMM Esélyegyenlőségi Főosztálya támogatja.
Másfél év játszótéri tapasztalatai
"Együtt tervezve a közös jövőt" - Nádasd, Pósfay Péter
Aki nem lép egyszerre.. Esettanulmány a vasvári rétes fesztiválról


Tapasztalatcsere 2008-2009
Támogatta az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma

Fiatalok bevonása a közösségfejlesztő munkába2.docHagyárosböröndi Hagyományőrző Famíves csoport.docHazatérésprogram  Zalában.docIdea Szociális Szövetkezet.docKöztám tapcsere_Zalában..docMonostori Éva Ifjúsági Összehozó program.docVercseg I előadása.docMag ház.pdf


Dokumentumok