Közösségfejlesztés

Közösségfejlesztők Egyesülete
Éves jelentések: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Alapszabály - Az egyesület vezetősége
Közhasznúsági jelentések: 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
A Parola c. folyóirat

A Közösségfejlesztők Egyesülete célja az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja segíteni.
A Közösségfejlesztők Egyesülete stratégiai terve 2006-2008

Az Egyesület 1989. márciusában alakult országos szervezet, jelenleg 101 tagja van. A tagok az ország különféle tájegységeiből való, eltérő társadalmi és szakmai háttérrel rendelkező közösségi aktivisták és humán segítő szakemberek.

Az egyesületet 2003. július 11-étől a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánította.

Az egyesület küldetése, hogy demokráciaépítő és társadalomfejlesztő mozgalmat szervezzen szerte az országban és a régióban, amelyet a helyi cselekvés inspirálása, a részvétel erősítése, a képessé tétel, s ezzel párhuzamosan a közösségfejlesztés szakmai fejlesztése révén kíván elérni.

Az egyesület célja az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja segíteni.

Az egyesület általános stratégiáját kétirányú tevékenysége határozza meg, nevezetesen a mozgalmi és a szakmai működés. Mint mozgalom terjeszti a közösség-fejlesztés szemléletét és módszereit, mint szakmai szervezet szakmafejlesztő tevékenységet végez.

Az egyesület alaptevékenységét az Alapszabály rögzíti. Eszerint az egyesület segíti és szervezi a közösségszervezők-fejlesztők, közösségi munkások tevékenységét. Ennek során:
· szakemberek és a településeken élők bevonásával végez a helyi társadalom és a nonprofit szektor körében tudományos, kutató és fejlesztő jellegű tevékenységeket;
· foglalkozik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésével;
· szociális, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő tevékenységeket fejt ki;
· kulturális, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet folytat;
· közreműködik az emberi- állampolgári jogok megismerésében, védelmében;
· más közhasznú szervezetek számára biztosít szakmai-közösségi szolgáltatásokat;
· segíti az euroatlanti integrációt.

Működése során az állami szervek és helyi önkormányzatok feladatköréhez kapcsolódva foglalkozik településfejlesztési illetve térségfejlesztési kérdésekkel, az épített és természeti környezet védelmével; közreműködik a foglalkoztatási problémák megoldásában; az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás fejlesztésével; a közösségi terek, a közművelődés helyi feltételeinek megteremtésével. Különösen fontos tevékenységeként részt vesz a lakosság önszerveződő közösségeinek kialakításában.
Ezeknek a céloknak az elérése érdekében feltáró elemzéseket, kutatásokat folytat a településeken; gyakorlati fejlesztőmunkát végez; képzéseket, tapasztalatcseréket, konferenciákat szervez, hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít, kiadványokat jelentet meg.

A Közösségfejlesztők Egyesülete akkreditált felnőttképzési intézmény. Nyilvántartási szám: 01-0693-04. Akkreditációs lajstromszám: 0318.

Az egyesület jelenlegi elnöke Péterfi Ferenc, titkára Mészáros Zsuzsa.
Az egyesületnek jelenleg 2 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársa van, mások alkalmi díjazására projektjeink és képzéseink keretében kerül sor. Meghatározó szervezetünkben az önkéntes munka.

Együttműködő társszervezeteink:
Civil Kollégium Alapítvány Közösségi Kapcsolat Alapítvány Civil Rádiózásért Alapítvány

Fontosabb partnereink:
Magyar Művelődési Intézet (MMI) Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) Community Development Foundation North, U.K. (CDF) International Community Education Association (ICEA) International Association for Community Development (IACD) Közösségfejlesztők Békés-megyei Egyesülete Vas megyei Közösségszolgálat „Élettér” Egyesület, Komárom Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete B-A-Z megyei Közművelődési Intézet, Miskolc Autonómia Alapítvány Jóléti Szolgálat Alapítvány Ökotárs Alapítvány

Eddigi főbb támogatóink és megbízóink
Brit Nagykövetség Charity Know How Cecoop German Marshall Fund Magyar Művelődési Intézet Charles Stewart Mott Alapítvány PHARE Democracy Program Rockefeller Brothers Fund Soros Alapítvány Levi Strauss Alapítvány Országgyűlés ICEA Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Charity Know HowNemzeti Civil Alap

Képzési dokumentumok:
Képzési tervek és jegyzőkönyvek
Minőségbiztosítás

Az egyesület vezetői
Elnök: Péterfi Ferenc
Tiszteletbeli elnök: Vercseg Ilona
Vezetőségi tagok:Kovács Edit, Molnár Aranka, Peták Péter
Szervező: Farkas Gabi
Gazdasági ügyvitel:Purtczl Andrea

Alapadatok:
Cím: H-1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel: (36-1)201-57-28, Fax: (36-1) 225-6013
E-mail: kofe@kkapcsolat.hu
Bírósági bejegyzés: Fővárosi Bíróság 356/1989
Adószám: 19009533-1-41
Számlaszám: OTP 11701004-20090687

Letölthető ismertető: szórólap05.doc