Program ajánlások és programok
Hogyan szervezkedhetsz?
Kapcsolódó anyagok
Résztvevő szervezetek
Társprogramok
On-line kérdőív

Médiavisszhang
ÁRH 2005
z egy


Közbizalom 2006
A civil társadalom az élen, a politikusok megítélése mélyponton


Az Állampolgári Részvétel Hete + 2006

A program idén is két szálon futott: egy országos, szúrópróba jellegű felmérésből, valamint helyi és országos eseményekből állt.

Események
A kezdeményezők által szervezett központi események:

A főszervezők az Állampolgári Részvétel Hete keretében országos találkozóra hívták a helyi közösségi élet kezdeményezőit, a Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat megyei műhelyeiből, aprófalvak, városok, lakótelepek közösségi aktivistáit! A találkozó célja az volt, hogy a helyi kezdeményezők egy országos fórumon mutathassák be otthoni munkájukat és találkozzanak egymással.
A konferenciára Budapesten került sor, egyidejűleg az ÁRH nyitórendezvényével, szeptember 22-én 13 órától szeptember 23-án 15 óráig. A konferencia helyszíne a Benczúr Ház volt (1068 Budapest, Benczúr u. 27.).

Az ÁRH nyitóeseménye szeptember 22-én, pénteken 11 órától a Nyugati téren zajlott. A téren transzparensekkel, pillepalackokból közösségi módon épített „kapuval” – amely a Részvétel Hetének kezdetét szimbolizálta - és egy kristályszerkezettel, - amely az összefogást és összefonódást jelenítette meg – készültünk, önkéntesek, járókelő és más segítők bevonásával.

Helyi események: Idén összesen 201 eseményt, illetve helyi kérdőíves akciót szerveztünk az ország egész területén, a programokról bővebben a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon.

Az ÁRH 2006.-ra az egyik legnagyobb hazai civil eseménnyé vált, melyen több mint 100 civil szervezet vett részt az ország egész területéről. A hét során helyszínek százain alakult ki különböző méretű és formájú párbeszéd a részvételi demokráciához kapcsolódóan:
iskolák tucatjai szerveztek órákat és előadásokat a demokráciáról;
média akciók szerveződtek különböző városokban (civil “őrtüzek” a Mecsek csúcsain; győri iskolások lufikkal küldtek üzeneteket a jövő politikusainak; Újpalotán egy makettet állítottak fel, hogy a helyi lakosok lemodellezhessék milyen főteret szeretnének;)
közösségi és civil találkozók tucatjai valósultak meg, politikusok, gazdasági és közéleti személyiségek bevonásával;
konferenciák, szemináriumok, fórumok, kiállítások, sajtótájékoztatók szerveződtek különböző társadalmi, környezeti és civil témák köré.

A Közösségfejlesztők Egyesülete több mint 7000 kérdőívet gyűjtött össze Magyarországon

2006.-ban a váratlan politikai helyzet kialakulása miatt az ÁRH nem kapott súlyához illő médiavisszhangot, mindennek ellenére 30-40 különböző médiaszereplő nyújtott tájékoztatást a kezdeményezésről (tv és rádióműsorok, újságcikkek, Internetes magazinok)
Támogatók:

Á R H +
Nem részvét kell! Részvétel!!
2006. szeptember 22-29.

A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek!

Előzmények

A CEE Citizens Network egy 17 országot összefogó társadalomfejlesztő szerveződés, melynek fő céljai, hogy:
ü Felhívja a közvélemény figyelmét a kelet-közép-európai állampolgári kezdeményezések potenciáljára és hatására
ü Fejlessze az állampolgárok képességeit, növelje kapacitásait a helyi és országos ügyekben való hatékonyabb részvétel érdekében
ü Támogassa az alulról építkező közösségi kezdeményezéseket
A CEE Citizens Network 2005. május 12-15-én Belgrádban megtartott konferenciáján, a fenti célok érdekében úgy döntött, hogy szervezetének 17 tagországa, miden év szeptemberében egyidejű akciósorozatot kezdeményez, vagyis megszervezi az Állampolgári Részvétel Hetét.

Mi az Állampolgári részvétel hete?

Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.

Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet vállalta.


A megvalósítás formája

Az események koordinálására nemzetközi és nemzeti szervezőbizottságok jöttek létre, melyek feladata, hogy

U minél szélesebb nyilvánosságot teremtsenek az ÁRH-nak,
U bevonják az egyes tagországok civil szervezeteit, intézményeit a tervezésbe és a programok megvalósításába,
U felkeltsék a nemzetközi és nemzeti média figyelmét az eseménysorozatra
U és megszólítsák, felelősségvállalásra buzdítsák a politikusokat, helyi, országos és nemzetközi szinten.

A részvétel hete konkrét tartalommal való feltöltése a nemzeti szervezőbizottságok és a csatlakozó szervezetek feladata. A bizottságok 2006. május végén minden országban felhívást tesznek közzé, amelyben csatlakozásra buzdítják a tagországok állampolgárait, szervezeteit, intézményeit. A programot a felhíváshoz csatlakozó szervezetekkel közösen alakítják ki és teszik közzé 2006. júliusában.
A tervek elkészülte után háttéranyagokat hoznak létre a média számára, melyet széles körben terjesztenek a helyi, nemzeti és európai szereplők között.

A felhívások, programok, sajtóanyagok és az ÁRH arculatának logói, feliratai a CEE Citizens Network (www.ceecn.net) és az egyes nemzeti szervezők honlapjain érhetőek el, a fenti dátumokhoz alkalmazkodva (Magyarországon: www.arh.kozossegfejlesztes.hu ).


A kezdeményező szervezetek
Albania - Urban Research Institute. http://www.uri.org.al
Armenia - MILLENNIUM Association for Education and Research. http://www.millennium.am
Bosnia and Herzegovina - Centers for Civic Initiatives. http://www.ccibh.org
Bulgaria - C.E.G.A. Creating Effective Grassroots Alternatives. www.cega.bg
Croatia - Center for Civil Initiatives. http://www.cci.hr, MAP Consulting, Inc. http://www.map.hr,Organization for Civil Initiatives. www.ogi.hr
Czech Republic - Center for Community Organizing. http://www.cpkp.cz, Agora Central Europe. http://www.agora-ce.cz
Estonia - The Estonian NGO Roundtable. http://www.ngonet.ee, http://www.jti.ee, http://www.emy.ee
Georgia - International Association „Civitas Georgica“. http://www.civitas.ge
Hungary - Hungarian Association for Community Development. http://www.kka.hu
Poland - Foundation in Support of Local Democracy. http://www.frdl.org.pl, NGOs Support Centre in Bialystok. http://www.podlaskie.ngo.pl
Republic of Belarus - Center of Social Innovations Education Center „POST“. http://www.csi.by.com
Romania - Romanian Association for Community Development. http://www.ardc.ro, Pro Democracy Association Brasov Branch. http://www.apd.ro, ommunity Foundation Sibiu. http://www.epce.ro, Asociatia CRONO. http://www.crono.home.ro
Russia - Citizen Foundation. http://nfst.mccinet.ru
Serbia - Civic Initiatives. http://www.gradjanske.org
Slovakia - Center for Community Organizing. http://www.cko.sk,VOKA – Rural Organization for Community Activities. http://www.voka.sk, Citizens Action. http://www.ova.sk
Slovenia - Center for Information Service, Co-operation and Development of NGOs -CNVOS.http://www.cnvos.si
Ukraine - People´s Voice Project. http://www.icps.kiev.ua, Regional Development Agency. http://www.ard.dn.ua, Association of Economic Development of Ivano-Frankivsk. http://www.aedif.if.ua


Hogyan csatlakozhatsz?

Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklődését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy futó kezdeményezéseikhez.
Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a részvétel hetén.

ÁRH 2005

A Részvétel Hete 2005-ös magyarországi eredményei címszavakban:
- 54 rendezvény valósult meg több mint 50 helyszínen, több mint 100 civil szervezet részvételével.
- Az országban tevékenykedő közösségi munkások összesen több mint 4500 emberrel töltötték ki az Állampolgári Részvétel Hete kérdőívét
- Az ÁRH eseményeiről és a felmérés eredményeiről közel 50 alkalommal tudósítottak a megyei és országos média szereplői (Tv- és Rádió interjúk, újságcikkek)
Bővebben a 2005-ös ÁRH-ról

Azért érdemes részt venned, mert:
ü a helyi ügyek országos, és az országos ügyek európai nyilvánosságot kaphatnak,
ü megmutathatjuk, hogy a részvételi demokrácia nem csak utópia, hanem feladat, amely egy jelentős társadalmi csoport közös ügye,
ü bár a részvételi demokráciához kapcsolódó fogalmak egyre divatosabbak, a valós törekvések egyre több akadályba ütköznek,
ü ezeket az akadályokat már nem lehet elkülönült kezdeményezésekkel leküzdeni.....
...és ha mi nem veszünk részt az Állampolgári Részvétel Hetén, akkor……?!?

Kérdéseitekkel, javaslataitokkal forduljatok az Állampolgári részvétel hete koordinátorához, Varga Mátéhoz: matev@kka.hu , 36 1 201 57 28 (HACD - Hungary), vagy a nemzeti szervezőkhöz.

VEGYETEK RÉSZT TI IS…..RAJTunk múlik!!!
HOGYAN SZERVEZKEDHETSZ?

Az Állampolgári Részvétel Hete országos felmérése, és a szervezkedés lehetőségei
Akik ebben látnak fantáziát, elvégezhetnek egy egyszerű, felderítő jellegű felmérést az állampolgári részvétel helyi mértékéről, a helyi társadalmi tőkével összefüggésben.
A felméréshez rendelkezésre bocsátunk egy kérdőívet, a szükséges háttér-információkkal. A felmérés kitöltetését már szept. 1-től meg lehet kezdeni, a záró nap
a felmérésre 29-e, a kitöltött kérdőíveket 30-ig küldjék fel a Közösségfejlesztők Egyesülete címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.).
A felmérés lebonyolítása köré sok szervezet különleges „akció-szerű” eseményeket szervez (a programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, az állampolgári/közösségi/társadalmi részvétel fontosságát hangsúlyozzák, jó gyakorlatokat mutatnak be; helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, stb.).
A programok tehát nincsenek előre meghatározva, minden résztvevő a maga ügyei mentén, maga kapacitásai szerint, a maga módján hívja fel a figyelmet a részvétel erősítésének fontosságára. Így tehát a szervezkedők maguk döntik el, milyen módon tudnak hozzátenni a Hét sikeréhez. A programok között az összekötő szál a közös ügy, az időpont és a közös arculat (logók, programfüzet, szóróanyagok). A programszervezéshez szívesen teszünk ajánlásokat e-mailben ( matev@kkapcsolat.hu ) , illetve ajánljuk a tavalyi programok átböngészését.

Háttér-információk a kérdőíves felméréshez
Az alábbi kérdéseket a brit Citizenship Survey 2001-es kérdőívéből válogattuk, amely a társadalmi tőke állapotával kapcsolatos felmérést ez évben végezte el először egy országos reprezentatív mintán. Hatására Magyarországon és Közép-Kelet Európában is végeztünk szúrópróba-jellegű felméréseket, eredményeit ld. a Közösségfejlesztők Egyesülete honlapján és a Parola 2004/3. számában!

Az Állampolgári részvétel hete keretében is csak ilyen szúrópróba-jellegű felmérésre szorítkozhatunk, melynek során véletlen-szerűen megkérdezett embereket szondáztatunk meg és próbálunk képet kapni egy-egy lokalitás, majd „az ország lakosai” állampolgári részvételének minőségéről és gyakoriságáról. Ez a felmérés szociológiailag nem lesz mindenben alátámasztható, vagyis eredménye nem feltétlen felel meg a tudományos igényeknek, de rögzít majd egy pillanatképet, kifejez egyfajta benyomást a témában és az összesített eredmények felhívhatják a döntéshozók figyelmét – helyi és országos szinten is – egy azonos témájú felmérés reprezentatív mintán történő megrendelésének fontosságára! Tapasztalataink szerint a társadalmi tőke mérése alkalmas arra, hogy a politika napirendjére tűzze a társadalmi részvétel fokozásába történő befektetések szükségességét!

Dokumentumok a kérdőíves felméréshez:
Kérdőív-új+.PDFAz Állampolgári Részvétel Hete országos felmérése 2006..docKérdőív-új+.docHogyan szervezkedhetsz.docKAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

A felhívás teljes szövege pdf-ben:
ÁRH felhívás.pdf

Az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi honlapjáról letölthető logók és feliratok:
www.ceecn.net/cpw

Háttéranyag a sajtónak:
ÁRH háttéranyag a sajtó számára-új.doc

TÁRSPROGRAMOK

A TEMI Fővárosi Művelődési Háza (1119 Bp. Fehérvári út 47.) NYÍLT NAPOT szervez
„Cselekedjünk együtt egy igazságosabb, egészségesebb világért” szellemében.

A BudapesTér mozgalom felhívása

A Föld Napja 2006. szeptember 22.

Európai Mobilitási Hét (2006. szeptember 16-22.) Európai Autómentes Nap (2006. szeptember 22.)

Közösségi részvétel és társadalmi együttműködés - országos konferencia Egerben 2006. szeptember 15-17.


Mottó: Nem részvét kell! Részvétel”


A TEMI Fővárosi Művelődési Háza (1119 Bp. Fehérvári út 47.)

2006. szeptember 29. pénteken 10-18 óráig
a „Sérült testben ép lélek 2006” programsorozat és az Állampolgári Részvétel Hetének keretében rendkívüli és sokszínű

NYÍLT NAPOT rendez
„Cselekedjünk együtt egy igazságosabb, egészségesebb világért” szellemében.


Fő cél, hogy civil szervezetekkel, alapítványokkal közösen segítséget nyújtsunk a hátrányos helyzetű, mozgásukban, vagy életvitelükben korlátozott, főleg egyedülálló személyek életvitelében.
A nap folyamán számos, az esélyegyenlőséggel, az akadály mentesítéssel, sérülteket különösen érintő jogi és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó előadás, könyvkiállítás- és vásár valamint különféle gyógyászati segédeszköz és az egészséget regeneráló termékbemutató teszi teljessé a napot.
A látogatók számára ingyenes, egész napos rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk, de főleg a testileg sérült, kerekesszékhez kötött, a siketekre és nagyothallókra, a dadogókra, a szájjal és lábbal festőkre, a Pető Intézet lakóira valamint más, idősbkori betegséggel együtt élőkre számítunk.
A részletes programot hamarosan megtalálja a
www.fmhnet.hu-n
Jelnyelvi tolmácsot biztosítunk!


Köszönjük a Főváros XI. kerületi Önkormányzat támogatását!


Felelős kiadó: Urbán Gyula igazgató
Hali!

Szeretnél hozzájárulni, hogy egy kicsit személyesebbé tegyük Budapestet? Hogy a senki városából a mindenki városa legyen, ahol te is otthon érzed magad?

Mi is ezt szeretnénk!

Összeálltunk, így most már van egy kicsiny csoport, ami olyan budapesti fiatalokból áll, akik szeretnék megismerni a várost, ahol élnek. Szeretnék megismerni a város személyes arcát, vagy arcait.

Külföldi városokban járva és élve sok-sok gondolat, ötlet merült fel bennünk. Észrevettük, hogy mikor idegenként járunk egy városban, sokkal nagyobb bennünk a lelkesedés, hogy fölfedezzük azt, hogy megismerjük az ott lakók mindennapjainak egyedi forgatagát, olyan helyekre jussunk el, ahová más turisták nem.
Amikor aztán átgondoltuk ezeket, arra jöttünk rá, hogy ez a hozzáállás a saját városunk megismerésében is sokat segíthet, csak sajnos a mindennapi rutin mellett gyakran kikopik belőlünk. Pedig ha néha letérünk a berögzült útvonalakról, ellátogatunk valahová akkor is, ha épp nincs arrafelé semmi dolgunk, nagyon érdekes helyeket, szokásokat, embereket fedezhetünk föl.

Úgy gondoltuk tehát, hogy itt az ideje, hogy mi is tegyünk valamit azért, hogy Budapest egy szerethetőbb és élhetőbb, érdekesebb és személyesebb város legyen, nekünk és másoknak is.

Ezért érezzük fontosnak, hogy létrehozzunk egy internetes közösségi fórumot, ahol az emberek megoszthatják egymással egy-egy budapesti hellyel (utcával, térrel, épülettel, stb.) kapcsolatos élményeiket, érzéseiket, véleményüket, vagy éppen tudásukat. Ezzel járulnánk hozzá ahhoz, hogy ne úgy járjunk-keljünk a városban, mintha az csak egy fizikai tér lenne, hanem úgy is tekinthessünk rá, mint egy nagy színpad, ahol nap mint nap sok-sok történet szövődik, emberek élik benne mindennapjaikat.

Egy ilyen közösségi fórum találkozási pont lehetne mindazok számára, akiket érdekel a város, vagy az a környék, ahol élnek. Tehet azért, hogy az egy városban, még inkább egy környéken lakó embereket valamilyen közös identitás kösse össze, és személyesebb terüknek érezzék környezetüket és városukat.

A tervezett internetes fórumot önkéntes alapon, nonprofit módon szeretnénk létrehozni és üzemeltetni. Önkénteseknek olyan hálózatát szeretnénk megszervezni, akik (szabadidejük és energiájuk függvényében) rendszeresen gondoznák, frissítenék és tartalommal töltenék föl az oldalt.
Ha úgy gondolod, hogy téged is érdekel a dolog és szívesen segítenél ötletelésben, cikkírásban, fotózásban, programozásban, a design kialakításában, vagy akármi másban, akkor írj egy e-mailt a budapester@freemail.hu címre, hogy fölvehessük veled a kapcsolatot.
Szeptember elején / közepén szeretnénk egy személyes találkozót szervezni, ahol mindent részletesen megbeszélhetünk, és ahol a te ötleteidre is számítanánk.

BudapesTér érdemes!
Üdvözlettel:

BudapesTér mozgalom
2006. augusztus 11.

RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK

Az eseményeket a Közösségfejlesztők Egyesülete szervezi, az ország minden megyéjében aktív Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózattal közösen, együttműködésben a Civil Kollégium Alapítvánnyal, a Magyar Művelődési Intézettel és a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesülettel.
További információ: http://arh.kozossegfejlesztes.hu/
Varga Máté matev@kkapcsolat.hu 201-57-28

Győr-Sopron megye: Csobod Tíbor (a TIT megyei igazgatója) 9025 Győr Temető u. 14.
Tel: (30) 4886433
gyor@titpannon.axelero.net

Vas megye: Pósfay Péter (Közösségszolgálat Bt.) 9700 Szombathely Kisfaludy u. 25.
Tel: (20) 9954977
posfay@freemail.hu

Zala megye. Szederné Kummer Mária (Zalai Falvakért Egyesület) 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi út 10. Tel: (30) 9971681
zalafalu@axelero.hu
Virágh Enikő Tel:(30) 2376033
movir11@axelero.hu

Somogy megye: dr Porkoláb Lajosné Kati (Családsegítő Szolgálat) 8840 Csurgó Virág u. 1.
Tel: (30) 4452549 Továbbá: Baróti Zoltánné (Gyöngyi) Tel: (30) 2252311
porkolab1@freemail.hu
Nyers Györgyi (Lengyeltóti Alapszolgáltatás Központ)
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16.
Tel: 85/330-238 (iroda), (30) 8536925
nyersgy@freemail.hu

Baranya megye: Peták Péter (Istenkúti Közösségért Egyesület) 7635 Pécs Fábián Béla u. 9.
Tel: (30) 5390432
petak@istenkut.hu
Benedek Gabriella 7625 Pécs Bosnyák u. 16. T: (70) 2073986
gabriellabenedek@freemail.hu

Tolna megye: Dér Miklósné (Zsuzsa) 7100 Szekszárd Alisca u. 1.
Tel: (20) 2005329, (74) 413685
zsuzsader@freemail.hu

Komárom megye: Monostori Éva ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
2903 Komárom, Újszállás-puszta 11.
Tel: 34/ 341-138, 20/ 468-1798
emonostori@freemail.hu

Veszprém megye: Bazsó Gabriella Taliándörögd, Kossuth u. 39.
Tel: (70) 334-6712; (87) 437400
telehaz@taliandorogd.hu; gabi@taliandorogd.hu

Fejér megye: Kovács György
8000 Székesfehérvár Tas u. 3.
Tel: (20) 5809570
rigyu@index.hu

Pest megye: Zádori Judit
judithz@freemail.hu; borzsonyvidek@freemail.hu

Budapest:
Szabó Márta (Bp. Józsefváros, Napklub Alapítvány)
1082 Budapest Leonardo da Vinci u. 4-6. Tel/fax: 3330316; (30) 3529001
napklub@interware.hu ; tatogo@freemail.hu
Továbbá: Győri Jolanda gyorijolanda@freemail.hu T: (30) 3936959

Kovács Edit 1039 (Bp. Csepel és Ferencváros új rehabilitált városrésze)
Budapest Szindbád u. 1. VII. 77.
Tel: (30) 3591678
kedit@kkapcsolat.hu

Pajer Ildikó (Bp. Rákoscsaba)
Budapest, Péceli út 222.
Tel: (20) 9717386
pajerpanka@freemail.hu

Kelemen Árpád (Bp. Újpalotai lakótelep)
1053 Budapest Károlyi Mihály u. 11. III. Tel: 266-5912, 410-6304, 418-3776
jobbagy8@hu.inter.net

Nógrád megye: B. Szolnoki Ildikó 3100 Salgótarján Ybl Miklós út 15.
Tel: (20) 4328995
szolko@freemail.hu

Heves megye: Jékli Sándor (Családsegítő Szolgálat) 3300 Eger
Deák Ferenc u. 19. Tel: 70/ 334 2149
konszenzus@konszenzus.hu
jekli@cssieger.hu
Továbbá: Csóka János mobil:(20) 969-50-92, (36) 326-700 – munkahely
csokajanos@axelero.hu

B.A.Z. megye: Molnár Aranka (Dialóg a Közösségekért Egyesület) 3530 Miskolc Malomszög út 2. Tel: (30) 2529121
ari@freemail.hu
Gőz Brigi (Mobilitás ÉM-RISZI) 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
Tel: 46/506-348; (70) 2718299 goz.brigitta@enternet.hu és
Kuthi Adrienn (Holocén Természetvédelmi Egyesület) 3525 Miskolc, Kossuth u. 13.
Tel: 46/508-944 (30) 2915543 kuthi@holocen.hu
Nagy Andrea (30) 4886460 nagy.andrea@ecolinst.hu

Jász - Nagykun – Szolnok megye: Rendek Sándor (Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány
Kunhegyesi Teleház) 5340 Kunhegyes Szabadság tér 7.
Tel: (20) 3836816; (59) 530-189
k1773@koznet.hu

Hajdú – Bihar megye: Giczey Péter 4028 Debrecen
Apafi u. 117. Tel: 20-9462604 Életfa Segítő Szolgálat Egyesület
giczeyp@axelero.hu

Szabolcs - Szatmár - Bereg megye: Varga Matild (Közös Nevező Egyesület) 4400 Nyíregyháza Istvánbokor 5. Tel: (30) 2112679
varga.matild@freemail.hu
Groska Éva (Mustárház Ifjúsági Szolgáltató Központ)
4400 Nyíregyháza Szent István u. 20. T: (30) 410-2244; (42) 726-210
groska@tvn.hu

Bács – Kiskun megye: Szilágyiné Alvarez Martinez Luz Ilia (Felső - Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete) 6097, Kunadacs, Kossuth Lajos u. 51. Tel: (30) 2513733
luz@freemail.hu

Békés megye: Kresák Anna (Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete)
5600 Békéscsaba Luther u.6. Tel: (20) 3850468; (66) 442-122
civil@bekes-mmk.hu

Csongrád megye:
Tanács Gábor (Kulturális és Szabadidős Egyesület)
6795 Bordány park tér 1. Pf. 13. T: 30/3038422, 62/588-131.
tanacs.gabor@bordanynet.hu


PROGRAM AJÁNLÁSOK ÉS PROGRAMOK

A kezdeményezők program-ajánlásai

A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyar Művelődési Intézet, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért és a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat felkéri Sólyom László Köztársasági Elnököt az Állampolgári Részvétel Hetének fővédnöki tisztjére.

A főszervezők az Állampolgári Részvétel Hete keretében országos találkozóra hívják a helyi közösségi élet kezdeményezőit, a Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat megyei műhelyeiből, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a ProHáló hálózati tagjait!
A találkozó célja, hogy a helyi kezdeményezők egy országos fórumon mutathassák be otthoni munkájukat és találkozzanak szűkebb hazájukon kívüli közösségek és hálózatok képviselőivel és bekapcsolódhassanak e hálózatok munkájába.
A közösségi találkozóra Budapesten kerül sor, egyidejűleg az ÁRH nyitórendezvényével, szeptember 22-én 13 órától szeptember 23-án 15 óráig. A találkozó magját kitevő konferencia helyszíne a Benczúr Ház (1068 Budapest, Benczúr u. 27.).

Az ÁRH nyitóeseménye szeptember 22-én, pénteken este 6 órától a Kodály köröndön zajlik. Itt a Critical Mass kerékpáros felvonulásához csatlakozunk, hiszen ez az év egyik legnagyobb szabású civil demonstrációja. Az Andrássy-úti kerékpáros felvonulás végén, a Kodály körödön transzparensekkel, pillepalackokból közösségi módon épített „diadalívvel”, részvételre buzdító közösségi dobolással és a témához illeszkedő könyves-kiadványos pavilonnal igyekszünk felhívni a közönség és a sajtó figyelmét az állampolgári részvétel fontosságára.
Vátozott az építés helyszine és időpontja. Az Andrássy úton nem lesz Critical Mass kerékpáros felvonulás (erről ők döntöttek önként, attól tartva, hogy szándékolt üzenetük a jelenlegi helyzetben elveszítené igazi jelentését), a rendőrség pedig nem tudja vállalni az utca biztosítását.
Ígéretet kaptunk viszont a VI. kerületi Önkormányzattól, hogy a Nyugati téren felépíthetjük alkotásunkat, de bármennyire is gyorsítják a hivatalos eljárást (most dolgozunk a helyszínrajzon, kérelmen, stb.), pénteken reggelnél előbb nem
biztos, hogy birtokunkban lesz a végleges válasz.
Azt javasoljuk, hogy figyeljétek a honlapot: hol is kezdődik aznap 12 órakor az építés?

Várunk benneteket!
Az engedélyt megkaptuk, felépülhet a kristálygömb a Nyugati téren ha jöttök építeni.


Helyi programok:

Nap ÓraHelyszín EseménySzervezőkKapcsolat; E- mailTelefonszám
09.09.folyamatosMonostori ErődFelvidéki Kitelepítettek és Deportáltak Országos Találkozója KérdőívezésÉlettér Közösség- és Településfejlesztő EgyesületMonostori Éva emonostori@freemail.hu06-20-468-17-98
09.16.folyamatosAutómentes napon, NyíregyházánKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.16.folyamatosMonostori Erőd Híres Komárom című történelmi hétpróba és színmű. KérdőívezésÉlettér Közösség- és Településfejlesztő EgyesületMonostori Éva emonostori@freemail.hu06-20-468-17-98
09.21.SajtótájékoztatóKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.21.SajtótájékoztatóKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.folyamatosMiskolc, Tudomány és Gazdaság Háza és a Sportcsarnok előtti tér Kérdőívezés illetve az ÁRH megjelenítése"Köztamháló" Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Dialóg a Közösségért Egyesület Nagy Andrea dreidrea@freemail.hu06-30-488-6460
09.22.10:00-12:00Petőháza Ifjúsági Klub Kinizsi Pál u.9.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.22.13:00-15:00Csorna Polgármesteri Hivatal Szent István tér 22.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.22.10:00Győr TIT Pannon Egyesülete 9021 Győr, Szent István u. 5.Civil szervezetek, település és az önkormányzatok Beszélgetés a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat tagjai és civil szervezetek képviselőinek részvételével. Lehetőségeikről, települési feladatok vállalásáról.TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.22.13:00-15:00Csorna Széchenyi István Általános Iskola előtti tér 9300 Csorna, Árpád utca 2.Autómentes nap Kerékpáros és görkorcsolyás bemutatók, ügyességi versenyek Ingyenes kerékpár átvizsgálás Rajzkiállítás – gyerekek a településükről Kerékpáros felvonulásTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.22.15:00Lébény Lébényi Általános Iskola 9155 Lébény, Iskola utca 1.Rendhagyó osztályfőnöki óra. Ki dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételrőlTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.23.Mecsek csúcsainŐrtüzek a Mecsekért, egyúttal Mecsek Koalícióként jegyezve közös nyilatkozatot adunk ki civil szervezetek együttműködésében szervezve (IKE, Civilek a Mecsekért Mozgalom, Pécsi Zöld Kör, Civilek a Zengőért Mozgalom, Pécsváradi Várbaráti Kör – további szervezetek csatlakozása folyamatbanPeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.23.folyamatosGöncÉszak-Abaúji Közösségfejlesztők Fóruma Kérdőívezés 2005-ös köztámhálós műhely tagjai Molnár Aranka ari@freemail.hu06-30-252-9121
09.23.11:00-13:00Közösségi Ház előtt XV. Ker. Zsókavár u.15. Rossz idő esetén a Közösségi HázbanMilyen főteret szeretnének? - közösségi tervezés, modellezésNyírpalota TársaságKelemen Árpád jobbagy8@hu.inter.net06-1-418-3776
09.23.10:00Petőháza Kinizsi nagyterem 9443 Petőháza, Kinizsi Pál utcaÉdes falunk (a cukorgyár vonzásában) A velünk élő múlt, jelen, jövendő. Az ifjúsági klub és „Nefelejcs” Nyugdíjas Egyesület és magánszemélyek részvételével Kiállítás: a település összes lakójának fényképeibőlTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.23.9:00Békéscsaba; Megyei Művelődési Központ Luther u.Tanácskozás: Gyakorlati példák bemutatása Békés megye településein elindult állampolgári kezdeményezésekről, a civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködésének lehetőségeiről Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.25.8:00-12:00Magyarkeresztúr Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 42.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.25.10:00Győr TIT Pannon Egyesülete 9021 Győr, Szent István u. 5."Milyen Győrt építenél, ha te lennél a város polgármestere" Beszélgetés Dr. Kun András alpolgármester és a város középiskolás diákjainak részételével.TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.25.14:30Győr TIT Pannon Egyesülete 9021 Győr, Szent István u. 5.„Mit tehet/dönthet egy nyugdíjas a lakóhelyét érintő kérdésekben?” Beszélgetés Prof. Dr. Schmidt Péter alpolgármester és a város nyugdíjas klubjai tagjainak részvételévelTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.25.19:00A győri Revita Televízió stúdiója Civil üzenet 2006 - a város jövendő polgármesterének Kerekasztal-beszélgetés a Revita televízióban az Állampolgári Részvétel HetérőlTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.25.folyamatosGödöllő Regina HázNyitott műhely. Részvétel a helyi folyamatokban, közösségfejlesztés, közösségépítés Börzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.25.17:30Babits Mihály Művelődési HázA Szekszárdi Civil Kerekasztal tisztújító közgyűléseTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.26.10:00BenkőbokorÉlet és társadalom a Nyíregyháza környéki bokortanyákon – A szabolcsi műhely első találkozásaSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.26.17:30-19:00Közösségi Ház előtt XV. Ker. Zsókavár u.15. Rossz idő esetén a Közösségi HázbanMilyen főteret szeretnének? - közösségi tervezés, modellezésNyírpalota TársaságKelemen Árpád jobbagy8@hu.inter.net06-1-418-3776
09.26.14:00KunszentmiklósPusztAgora Közéleti EseményKiskunsági Civil Szervezetek SzövetségeSzilágyiné Alvarez Mertinez Luz Ilia luz@freemail.hu06-20-362-7336
09.26.folyamatosRédicsCivilek és a média – kerekasztalbeszélgetés Zalafalvakért EgyesületVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.26.10:00-15:00Győr Belváros Baross út (McDonalds előtt)kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.26.18:00-20:00Sopron TIT Széchenyi tér 2.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.26.17:00Csorna Művelődési Központ 9300 Csorna, Szent István tér 32.„A mi városunk a legjobb” A nyugdíjasklub vendége Papp József polgármester. Beszélgetések demokráciáról, önkormányzatokról, időskorról.TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.17:00Terem (Pécs, János u. 27.)Megyei Közösségfejlesztő Műhely első találkozója"Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.27.folyamatosAbádszalók- Művelődési HázA Közép- tiszai Kistérségi Partnerségi Együttműködés és e-Civil Háló Műhely- találkozóKözép- Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány és a Közép- tiszai Kistérségi Partnerségi Együttműködés Kollégiuma Rendek Sándor k1773@koznet.hu06-20-383-6816
09.27.10:00-15:00Győr Plaza Vasvári Pál u. 1/a.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.14:00-16:00Beled Egyesített Szociális Központ Vörösmarty út 1.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.10:00Győr TIT Pannon Egyesülete 9021 Győr, Szent István u. 5.„Milyen várost szeretnének a győri iskolások?” Beszélgetés Eredics Imre alpolgármester és a város felső tagozatos diákjai részvételével.TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.13:00Jánossomorja Jánossomorjai Általános Iskola 9241 Jánossomorja, Iparos utca10.Ki dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételről Rendhagyó osztályfőnöki óraTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.12:30Győrszemere Győrszemerei Általános Iskola 9121 Győrszemere, Fő út 18.Ki dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételről. Rendhagyó osztályfőnöki óraTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.14:00Sopron Fenyő téri Általános Iskola 9400 Sopron, Fenyő tér 1.Ki dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételről. Rendhagyó osztályfőnöki óraTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.14:00Beled Egyesített Szociális Központ 9343 Vörösmarty utca 1.Workshop a kistérségi civil szervezeteknek Vezeti:Csobod Tibor, a köztámháló megyei képviselőjeTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.27.15:00Győr Belváros Baross út, McDonalds előttÜzenet a nagyvilágnak, állampolgároknak, politikusoknak, és mindenkinek aki megkapja. A hét során a megyében gyűjtött, demokráciáról szóló üzenetek „feleresztése” léggömbökkel és gyerekekkel TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.17:00Istenkúti Közösségi Ház Nyilvános beszélgetés a választókerület képviselő-jelöltjeivel (fórum)"Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.28.folyamatosSzolnok, GyermekházMűhely- beszélgetés a fiatalok társadalmi aktivitását ösztönző lehetőségeinkről Közép- Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány és az Észak- Alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Rendek Sándor k1773@koznet.hu06-20-383-6816
09.28.9:00-13:00Kapuvár Rábaközi Művelődési központ Győri út 2.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.9:00-14:00Szil Polgármesteri Hivatal Hunyadi tér 3.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.17:00-19:00Sopron TIT Széchenyi tér 2.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.17:00Cuczor Gergely Bencés Gimnázium 9022 Győr, Széchenyi tér 8.„Környezetünk védelme, mint a jövőről való gondoskodás, mindannyiunk kötelessége.” Beszélgetés Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester asszony és a Czuczor Gimnázium diákjainak részvételévelTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.12:30Szil Általános Iskola 9326 Szil, Dózsa György u. 1.Ki dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételről. Rendhagyó osztályfőnöki óraTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.9:00Kapuvár Széchenyi István általános Iskola Széchenyi István általános IskolaKi dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételről. Rendhagyó osztályfőnöki óra TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.28.17:00Székesfehérvár / egyeztetés alatt /Nyílt Fórum az állampolgársági részvételrőlFejér Megye
09.29.folyamatosHomrogdCivil partnerség címmel önkormányzatok és a helyi civil szervezetek térségi találkozójára kerül sor ROM SOM AlapítványGőz Brigitta goz.brigitta@enternet.hu06-70-271-8299
09.29.folyamatosXII. Muramenti Regionális Kiállítás és Vásár kérdőívezésZala Falvakért EgyesületVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.29.17:00-18:00Lébény Közösségi ház Akácfa u. 76. kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.29.16:00Radnóti Miklós Művelődési Háztól a Civil és Közösségi Ház Zenepavilonjáig (Rákóczi- kert)Séta CsepelértCsillag-műhely Kovács Edit kedit@kkapcsolat.hu06-30-359-1678
09.29.17:30Babits Mihály Művelődési HázA Szekszárdi Civil Szervezetek Közösségének nyitott fóruma Gyorsmérleg a felmérés megyei eredményeiről Milyen önkormányzatot akarunkTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.22.-29.folyamatosTatabányaMegyei Civil Nap, kérdőívezés illetve kerekasztal beszélgetésÉlettér Közösség- és Településfejlesztő EgyesületMonostori Éva emonostori@freemail.hu06-20-468-17-98
09.01.-20.folyamatosSzekszárdi Civil Szervezetek Közössége tagcsoportbankérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.01.-20.folyamatosBabits Mihály Művelődési HázkérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.01.-20.folyamatosIllyés Gyula Megyei KönyvtárkérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.01.-20.folyamatosTolna Megyei Civil Szolgáltató KözpontkérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.01.-20.folyamatosPolip Ifjúsági IrodakérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.01.-20.folyamatosEsélyek HázakérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.01.-20.folyamatosKöztámháló kistelepüléseinkérdőívezésTolna Megyei Közösségfejlesztő Szakmai MűhelyDér Miklósné zsuzsader@freemail.hu06-20-200-5329
09.11.-18.folyamatosSzékesfehérvár külvárosi részein kérdőívezés és szórólapozásFejér Megye
09.15.-16.folyamatosA megyei Civil konferencián kérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.15.-16.14:00-19:00 Péntek 08:00-16:00 SzombatHollókő„Civilek a közművelődésben „ c. megyei civil konferencia. A Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, a Társadalomfejlesztési és Művelődési Egyesület és a megyei Civil Szolgáltató Központ rendezésében. B.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.15.-29.folyamatosXV.ker., mindhárom városrészbenkérdőívezésNyírpalota TársaságKelemen Árpád jobbagy8@hu.inter.net06-1-418-3776
09.16.-17.folyamatosMobilitási Hét alkalmából szervezett kétnapos Börzsöny- kerülő kerékpártúrán kérdőívezésBörzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.22.-23.Péntek 09:00- estig Szombat 09:00-13:00Egri Felsővárosi LakótelepKérdőívezés, Szórólapozás és beszélgetésekKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-23.Péntek 09:00- estig Szombat 09:00-13:00Egál KlubKérdőívezés, Szórólapozás és beszélgetésekKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-23.Péntek 09:00- estig Szombat 09:00-13:00Egri Felsővárosi LakótelepKérdőívezés, Szórólapozás és beszélgetésekKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-23.Péntek 09:00- estig Szombat 09:00-13:00Egál KlubKérdőívezés, Szórólapozás és beszélgetésekKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-27.folyamatosBékéskérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosTótkomlóskérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosOrosházakérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosOkánykérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosBékéscsabakérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosSzeghalomkérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosFüzesgyarmatkérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-27.folyamatosBékés Megyei Egyesület honlapjakérdőívezés Közösségfejlesztők Békés Megyei EgyesületeKresák Anna ann@bekes-mmk.hu06-20-385-0468
09.22.-28.folyamatosZalabaksa FIPkérdőívezésZala Falvakért EgyesületVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosRédics- TeleházkérdőívezésZala Falvakért EgyesületVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosBödeházakérdőívezésZala Falvakért Egyesület és a Fejlesztési Ügynökség munkatársai segítségévelVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosKálócfakérdőívezésZala Falvakért Egyesület és a Fejlesztési Ügynökség munkatársai segítségévelVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosNovakérdőívezésZala Falvakért Egyesület és a Fejlesztési Ügynökség munkatársai segítségévelVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosLovászikérdőívezésZala Falvakért Egyesület és a Fejlesztési Ügynökség munkatársai segítségévelVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosPórszombatkérdőívezésZala Falvakért Egyesület és a Fejlesztési Ügynökség munkatársai segítségévelVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-28.folyamatosNógrád Megyei Civil Szolgáltató Központban (Salgótarján, Fő tér 5.)kérdőívezésTársadalomfejlesztési és Művelődési EgyesületB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosBátonyterenyekérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosEndrefalvakérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosEteskérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosKeszegkérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosKétbodonykérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosLegéndkérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosMátraverebélykérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosMohorakérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosNézsakérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosNemtikérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosRomhánykérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosSzalmatercskérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosSzandakérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-28.folyamatosSzentekérdőívezésNógrád MegyeB.Szolnoki Ildikó szolko@nograd.net06-20-432-8995
09.22.-29.folyamatosPécs, Baranya Aláírás-gyűjtés az IKE helyi népszavazási kezdeményezéséhez pécsi állampolgárok körében "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosPécs belvárosKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosPécsújhegyKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosMeszesKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosIstenkútKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosSzigetvárKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosPécsváradKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosSiklósKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosKomlóKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosMohácsKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosKémesKérdőívezés "Köztámháló", Baranya MegyePeták Péter petak@istenkut.hu06-70-771-3576
09.22.-29.folyamatosVélemény kör-e-mail indítása és az IWIW-en történő megjelentetése.Aki hallja adja át: Ne csak akkor beszélj, ha kérdeznek!Szabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosTiszatelekKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosLevelekKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosBotpaládKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosTiszabecsKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosVásárosnaményKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosTúristvándiKérdőívezésSzabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosKunhegyesi TeleházkérdőívezésKözép-Tiszai Vidékfejlesztő AlapítányRendek Sándor k1773@koznet.hu06-20-383-6816
09.22.-29.folyamatosSzolnoki Civil HázkérdőívezésKözép-Tiszai Vidékfejlesztő AlapítványRendek Sándor k1773@koznet.hu06-20-383-6816
09.22.-29.folyamatosa kistérségi www.tvech.hu oldalon on-line kérdőívezésKözép- Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány Rendek Sándor k1773@koznet.hu06-20-383-6816
09.22.-29.folyamatosRádics Művelődési HázRajzpályázat és kiállításZalafalvakért EgyesületVirágh Enikő movir11@axelero.hu06-70-701-6220
09.22.-29.folyamatosCsorna; Széchenyi István Általános Iskola 9300 Csorna, Árpád utca 2.Ki dönt? Beszélgetés a demokráciáról, önkormányzatokról, részvételről. Rendhagyó osztályfőnöki óra.TIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.22.-29.folyamatosKomáromkérdőívezésÉLETTÉR EgyesületMonostori Éva emonostori@freemail.hu06-20-468-17-98
09.22.-29.folyamatosKomárom Csokonai Művelődési KözpontKerekasztal beszélgetés a Polgármester jelöltekkelÉlettér Közösség- és Településfejlesztő EgyesületMonostori Éva emonostori@freemail.hu06-20-468-17-98
09.22.-29.folyamatosTatabányaKerekasztal beszélgetés a Polgármester jelöltekkelÉlettér Közösség- és Településfejlesztő EgyesületMonostori Éva emonostori@freemail.hu06-20-468-17-98
09.22.-29.folyamatosSzobi Civil HázkérdőívezésBörzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.22.-29.folyamatosSzobi Művelődési HázkérdőívezésBörzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.22.-29.folyamatosGödöllői Regina HázkérdőívezésBörzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.22.-29.folyamatosGödöllő Szent István EgyetemkérdőívezésBörzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.22.-29.folyamatosGödöllő Művelődési KözpontkérdőívezésBörzsönyvidék AlapítványZádori Judit judithz@freemai.hu06-70-318-9411
09.22.-29.folyamatosEgerkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosGyöngyöskérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosMezőtárkánykérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosFüzesabonykérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosSzihalomkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosMezőszemerekérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosEgerfarmoskérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosKarácsondkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosBélapátfalvakérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosSzilvásváradkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosBalatonkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosTiszanánakérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosKömlókérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosFelsőtárkánykérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosRózsaszentmártonkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosTiszanánakérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosKömlókérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosFelsőtárkánykérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.22.-29.folyamatosRózsaszentmártonkérdőívezésKonszenzus Alapítvány Heves MegyeCsóka János csokajanos@axelero.hu06-20-969-5092
09.24.-26.folyamatosSzentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 3532 Miskolc Herman O. u. 2. és a Városi Pedagógiai Intézeten keresztül több iskolában „Demokrácia óra” ROM SOM AlapítványGőz Brigitta goz.brigitta@enternet.hu06-70-271-8299
09.25.-26.2006.09.25 11:00 - 19:30 2006.09.26 09:00 - 14:00Cívis Kálvin Hotel, 4026 Debrecen, Kálvin tér 4.Egyetem – közösség – aktív állampolgáriságDebreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika TanszékGalambos Rita galambos.rita@gmail.hu Szalai Ibolya szibolya01@t-online.huSzalai Ibolya 06-30-415-9249
09.25.-29.8:00-16:00Jánossomorja Balassi Bálint Művelődési Ház Óvári út 1.kérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.25.-29.8:00-16:00Tét Általános Iskola Művelődési Ház NyugdíjasklubkérdőívezésTIT Pannon EgyesületCsobod Tibor gyor@titpannon.axelero.net06-30-488-6433
09.07.-09.folyamatosFehérvári Zenei NapokkérdőívezésFejér MegyeKovács György
09.09.-29.folyamatosFelső Kiskunság Dunamellék KistérségkérdőívezésKiskunsági Civil Szervezetek SzövetségeSzilágyiné Alvarez Mertinez Luz Ilia luz@freemail.hu06-20-362-7336
09.26.9:30Arany János Általános Iskola és Gimnázium 12. Osztály; Nyíregyháza ó, Ungvár SétányCselekvő állampolgárság - rendhagyó gimnáziumi óra Szabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.27.17:00Civil Sarok Nyíregyháza, Vörösmarty tér 4. Találkozás a nyíregyházi Gondolkodó kör közéleti társaság tagjaival. Nyilvános beszélgetés környezetünkről, köz-életünkről.Szabolcsi MűhelyVarga Matild, Groska ÉvaVarga Matild 06-30-211-2679 Groska Éva 06-30-410-2244
09.22.-29.folyamatosBakonycsernyekérdőívezésSzlovák Regionális Kulturális KözpontSzabó Zoltán mucinus@freemail.hu
09.22.-29.folyamatosSárbogárd, SárszentmiklóskérdőívezésSárszentmiklós Egyesület Varga László smegyesulet@gmail.com
09.22.-29.folyamatosDégkérdőívezésMákföld EgyesületTóth László borostyanpanzio@freemail.hu
09.22.-29.folyamatosZámoly, TeleházkérdőívezésZámoly TeleházMenyhárt István zamoly@telehaz.hu
09.22.-29.folyamatosAbakérdőívezésKULTUR közösségi HázBarta Anikó kultur@aba.hu
09.22.-29.folyamatosMórkérdőívezésMémet Kisebbségi ÖnkormányzatErdei Ferenc koszimor@axelero.hu
09.22.-29.folyamatosBodajkkérdőívezésFejér MegyeZagyva Lajosné reza@freemail.hu
09.22.-29.folyamatosMartonvásárkérdőívezésCivil Partnerségi KörSalamon Ferencné salfer@freemail.hu
09.22.-29.folyamatosDunaújvároskérdőívezésEurópai Fejlesztési és Tájékoztatási EgyesületGere János eteeuropa@invitel.hu
09.22.-29.folyamatosBesnyőkérdőívezésBesnyői Kerekasztal EgyesületVojtek Antal kerekasztal@datatrans.hu
09.22.-29.folyamatosKincsesbányakérdőívezésKincs Kultúra EgyesületSzalai Zsolt szalai75@freemail.hu
09.22.-29.folyamatosAjkakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosHalimbakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosKapolcskérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosMindszentkállakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosMonostorapátikérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosNagyvázsonykérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosÖcskérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosPulakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosSümegprágakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosSzentbékkállakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosTaliándörögdkérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosTapolcakérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosTótvázsonykérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.22.-29.folyamatosVeszprémkérdőívezésVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.26.17:00Teleház Taliándörögd Kossuth u. 39Nyílt műhelyVeszprém megyeBazsó Gabriella taliandorogd@vazsonykom.hu06-70-334-6712
09.21.-23.09:00--17:00Az állampolgári részvétel hetének keretén belül a Csigaházért Közhasznú Alapítvány várja azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik szívesen segítenek újjá varázsolni a Csigaház kerítését.Csigaházért Közhasznú Alapítvány Pájer Ildikó pajerpanka@freemail.hu06-20-971-7386
09.18.-24.folyamatosPaola és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház utógondozóibanVárjuk azokat a jelentkezőket:  akik szívesen meglátogatnának idős, beteg embereket a Paola és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház utógondozóiban  akik szívesen sütnének ezeknek az embereknek süteményeket  kis művészeti csoportokat, fellépőket, akik szívesen szereznének örömet műsorukkal az ott élőknek.XVII. kerületi Közösségi Támogató Hálózat Közhasznú Egyesület és a Rákoscsabáért EgyesületPájer Ildikó pajerpanka@freemail.hu06-20-971-7386
09.21.18:00találkozóra várjuk azokat a magánszemélyeket, vállalkozókat, vállalatok, cégek képviselőit, akik készek valamilyen formában (tárgyi vagy anyagi hozzájárulással) segíteni, a hátrányos helyzetű családokon, gyermeküket egyedül nevelő szülőkön, vagy idős, egyedülálló embereken.Pájer Ildikó pajerpanka@freemail.hu06-20-971-7386
09.23.09:30- 16:30Pécs Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Fiatalok a helyi Közéletben Konferencia - Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok, Diákönkormányzatok és szövettségeik, Ifjúsági Klubok szerepe a település életébenMobilitás Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági és Szolgáltató Iroda Magdali Csaba magdali.csaba@mobilitas.hu06-72-520-532
09.01.-29.folyamatoson-line kérdőívezésDél-Pest Megye
09.27.18:00Önkormányzat által biztosított helyen, a volt községi könyvtárbanCivil (Ifjúsági) Kerekasztal Találkozó az Állampolgári Részvétel Hetéhez kapcsolódóan 18.30 – 19.30 Résztvevők bemutatkozása - általános igényfelmérés – aki eljött, milyen gondolatokkal érkezett? Vannak-e elvárásai? „Ez a Te Napod!” rendezvény értékelése, köszönetnyilvánítás, eredmények KÖFE / Köztámháló bemutatása 19.30 – 20.00 szünet teával – lehetőség az ismerkedésre, s kötetlenebb módon a kérdésfelvetésekre, SZÜKSÉGLET? 20.00 – 21.00 ÁRH-ról általában További közös útkeresés, felvetődött kérdések megvitatása A legfontosabb biztosan az szervezetalapítás és a forrásteremtés lesz – hogyan lehet elindulni? Zárás, későbbi kapcsolattartás! Műhelymunka kialakításának megteremtése.Dél-Pest Megye