Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közhasznúsági Jelentés 2001: Közösségfejlesztők Egyesülete
Szerző:
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2002
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
6
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
közhasznúsági jelentés, Közösségfejlesztők Egyesülete
Állomány:
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Közhasznúsági Jelentés

Számviteli beszámoló
Statisztikai számjel: 19009533-9199-331-01
A szervezet megnevezése: Közösségfejlesztők Egyesülete
A szervezet címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK,
KÖZTESTÜTELEK, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2001. ÉV
adatok ezer Ft-ban
s.sz.A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
1
Befektetett eszközök (2-5)
4 060
5 279
2
Imm.javak
0
0
3
tárgyi eszközök
3 740
4 959
4
befektetett pénzügyi eszközök
320
320
5
Forgóeszközök (7-10)
26 478
37 068
6
készletek
7
követelések
4 211
10 677
8
értékpapírok
19 995
11 951
9
pénzeszközök
2 272
14 440
10
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
30 538
42 347
11
Saját tőke (14-17)
4 943
5 469
12
induló tőke
13
tőkeváltozás
2 201
2 414
14
Lekötött tartalék
15
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
2 742
3 055
16
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
17
Tartalék
18
Céltartalékok
19
Kötelezettségek (20-21)
25 595
36 878
20
hosszú lejáratú kötelezettségek
21
rövid lejáratú kötelezettségek
25 595
36 878
23
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
30 538
42 347
Számviteli beszámoló
Statisztikai számjel: 19009533-9199-331-01
A szervezet megnevezése: Közösségfejlesztők Egyesülete
A szervezet címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜTELEK, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2001. ÉV
adatok ezer forintban
sorsz.
A tétel megnevezése
tárgyév
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-8.sorok)
30 949
2.
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
30 949
3.
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
1 670
4.
a. alapítótól
5.
b. központi költségvetésből
1 670
6.
c. egyéb
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
25 970
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
1 467
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
42
10.
Egyéb bevételek
1 800
11.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
50
12.
B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel
0
13.
1. Pénzügyileg rendezett bevétel
14.
2. Pénzbevételt nem jelentő bevétel
15.
C. Tényleges pénzbevételek
30 949
16.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
50
17.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
27 944
18.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
26 794
19.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
1 103
20.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
21.
4. Ráfordításként nem érvényesíthetó kiadások
47
22.
F. Vállalkozási tev. ráfordításai
0
27.
G. Közhasznú tevékenység eredménye
3 055
30.
H. Vállalkozási tevékenység eredménye
0
33.
I. Összes pénzügyi eredmény
3 055

Költségvetési támogatás felhasználása

A kapott költségvetési támogatásokat a szerződésben meghatározott módon használtuk fel és számoltuk el az egyesület működési költségeire.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Egyesületünk tevékenysége 42 347 ezer Ft mérleg főösszeggel, 5 469 ezer Ft saját tőkével,

3 055 ezer Ft eredménnyel zárta az évet.
A szervezet vagyona az alábbi vagyonrészekből tevődött össze:
Ezer forintban
- ingatlan
0
- tárgyi eszköz
4 959
- immateriális javak
0
- befektetett pénzügyi eszközök
320
- értékpapír
11 951
- készletek
0
- pénzeszköz
2 272
összesen:
31 670
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE
i&i Kulturális Informatikai és Innovációs Kft.
Törzstőke
100 000 Ft
Civil Rádiózásért Alapítvány
alapítói tőke
20 000 Ft
Közösségszolgálat Alapítvány
alapítói tőke
100 000 Ft
Civil Kollégium Alapítvány
alapítói tőke
100 000 Ft
BEVÉTELEK
megnevezés
támogatások, pályadíjak
cél szerinti tev. folytatásából származó bevételek
kv-i alrendszerektől átvett pénzeszközök
egyéb bevétel
mindösszesen (ezer Ft-ban)
Országgyűlés
400 000
400
Moblitás
200 000
200
Pymt of Grant FNL 1640
4 495 221
4 495
Levi Strauss Hungary
1 450 200
1 450
Országgyűlés
570 000
570
Soros Alapítvány
100 000
100
Soros Alapítvány
2 369 000
2 369
Rockefeller Brothers Fund USD 49.990
15 508 023
15 508
Charities Aid Foundation (4.301,99 GBP)
1 846 390
1 846
Nemzeti Kult.Örökség Minisztériuma

110488-05/1AB 1P pályázat

500 000
500
Nemzeti Kult.Örökség Minisztériuma

113707-04/1AB 1P pályázat

200 000
200
Tagdíj
42 000
42
cél szerinti tevékenység bevétele
1 467 253
1 467
kamat
1 802 219
1 802
összesen
25 968 834
1 509 253
1 670 000
1 802 219
30 949

ELSZÁMOLANDÓ TÁMOGATÁSOK, PÁLYADÍJAK
támogatások
pályadíjak
kv-i alrendszerektől átvett pénzeszközök
Összesen ezer forintban
MOTT Foundation (49.947 USD)
14 059 806
14 060 Ft
MOTT Foundation (39.221,4 USD)
11 667 756
11 668 Ft
Soros Alapítvány 0891/0003.
2 340 000
2 340 Ft
Levi Strauss Hungary
7 175 000
7 175 Ft
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
400 000
400 Ft
Pártok és társadalmi szervezetek támogatása
420 000
420 Ft
összesen
25 727 562
9 515 000
820 000
36 063 Ft
KIADÁSOK
ezer forintban
cél szerinti tevékenység költségei
22 341 855
22 342
működési kiadások
4 499 075
4 499
értékcsökkenés
1 103 153
1 103
vállalkozási tevékenység kiadásai
0
mindösszesen:
27 944 083
27 944

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK EGYESÜLETE
2001. ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGRŐL


A Közösségfejlesztők Egyesületének célja a programmal az, hogy az önszerveződésre, az alulról kezdődő helyi cselekvésre új helyi példákat segítsen életre.

A 2001-ben szervezett programok:

Képzések: A 2001. évi két képzésre 4-4 különböző településről érkeztek közösségi aktivisták, összesen mintegy 38 fő vet t részt rajtuk. Ez a felállás új kapcsolatok építését és a tapasztalatok cseréjét is jól szolgálta. A képzéseket a közösségfejlesztés bentlakásos képzési központjában, Kunbábonyban tartottuk.

A program szakmai irányítása: Évi kétszeri szupervízióval bizto sítjuk, melynek értékelő megállapításait folyamatosan beépítettük a programba.


Hálózat-építés:

Létrehoztunk egy 17 fős szakmai műhelyt – az „utánpótlás-csapat”-ot. A műhely tagjai különböző területeken dolgozó, vagy felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok, akik elkötelezett érdeklődést mutattak a közösségfejlesztés iránt.

Két lokális műhely fejlesztése kezdődött meg a kísérleti jellegű, szakmafejlesztő projektek megvalósítása során – egy az Észak-magyarországi Ózdi kistérségben, egy pedig a Felső-Kiskunságban.

Szakképzések

A közösségfejlesztés mint bejegyzett foglalkozás: Valószínűleg bürokratikus okok miatt sajnos 2001-ben sem történt meg a közösségfejlesztői szakma regisztrálása az Országos Képzési Jegyzékben, erre várhatóan a későbbiekben kerül sor.

Közösségfejlesztési hálózatépítés Közép-Kelet Európában: Ez a program lényegében egy képzők képzője program, amely egy-egy lengyel (CAL), romániai magyar (Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesülete) és román (Román Közösségfejlesztők Egyesülete), valamint szlovák (VOKA) közösségfejlesztői szervezet részvételével valósul meg. A „képzők képzője” program a 2 éves munka első felét képezi (2001. májusától 2002. márciusáig), majd a második évben minden résztvevő szervezet saját képzéseket indít a saját országában és átadja a nemzetközi képzők képzőjén tanultakat (2002. végéig), míg a project harmadik részében (2003. tavasz) összegzésre és a további közös munkák azonosítására kerül sor.


Parola

Egyesületünk f olyóirata 2001-ben is négy alkalommal jelent meg. Megjelentettünk egy Parola füzetet is.

Közösségi Adattár

Adattárunk 2001-ben folyamatosan aktualizálta és karbantartotta a közösségfejlesztés hazai honlapjait ( www.kkapcsolat.hu, segfejlesztes.hu), továbbra is bizt osítva az Egyesület szakanyagainak ingyenes hozzáférhetőségét (Parola újságok, Parola füzetek, egyéb szakirodalom). Ezáltal a Közösségi Adattár a felsőoktatásban közösségfejlesztést tanuló hallgatók legfontosabb szakirodalmi lelőhelyévé vált.

A szakmai kommunikáció szélesítésére e-mailes levelezőköröket alapítottunk.

Civil Rádió

Az egyesület alapításában működő Civil Rádió 2001-től nagyobb teljesítménnyel, szélesebb vételkörzetben sugározza önkéntesek által készített műsorait. Fontos jellemzője ezeknek a p rogramoknak, hogy nagy terjedelemben foglalkoznak a közösségi munka hazai és nemzetközi gyakorlatával.

Videofilmek

Négy oktatófilmet készítettünk ebben az évben, amelyek esettanulmányként a különféle képzéseket fogják szolgálni.


Dokumentumok