Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Közösségfejlesztők Egyesülete éves beszámolója 2000
Szerző:
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
éves jelentés, 2000, éves beszámoló, beszámoló
Állomány:
Közösségfejlesztők Egyesülete alapdokumentumok
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


ÉVES BESZÁMOLÓ
2000.
Közösségfejlesztők Egyesülete

1011 Budapest, Corvin tér 8., Tel./fax: 36 1 201-5728
E-mail: kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu
A közösségfejlesztők egyesülete célja, működése

Az egyesület célja az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése. E cél megvalósulását az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozásával, az önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javításával, a demokrácia helyi intézményeinek építésével kívánja segíteni.
Működése:
mint mozgalom terjeszti a közösség-fejlesztés szemléletét és módszereit:
· konferenciákat, szemináriumokat, tanács-kozásokat szervez,
· PAROLA néven évente négyszer saját újságot bocsát ki,
· működteti a Civil Rádiót - Budapesten és körzetében -, a helyi nyilvánosság, helyi média, közösségi rádiók, helyi lapok, helyi egyesületek működését erősíti,
· Közösségi Adattárat (számítógépes infor-mációs rendszert és hálózatot) működtet,
· hazai és nemzetközi kapcsolatokat fejleszt ki és ápol, valamint részt vesz a számára fontos eseményeken.
mint szakmai szervezet szakmafejlesztő tevékenséget végez:
· új módszereket fejleszt ki, helyi-, kistérségi- és regionális projekteket vezet,
· az eredményeket elemzi, publikálja, tanít-ja,
· önkénteseket tesz képessé a közösségi munkára, a civil cselekvésre,
· szakembereket képez a felsőoktatási intézmények és saját képzési keretein belül,
· képzési tevékenységét tananyagokkal és saját kiadású tankönyvekkel segíti,
· megnyerni igyekszik a döntéshozókat és a támogatókat a közösségfejlesztés szélesebb körű alkalmazása érdekében.

Az Egyesület 1989. áprilisában alakult országos szervezet, amely önkéntesen tevékenykedő közösségfejlesztők szervezete.

Tagjai az ország különféle tájegységeiből valók, eltérő társadalmi és szakmai háttérrel rendelkeznek. Az egyesület mintegy 2/3-át a helyi civil szervezetek és önkormányzatok képviselői teszik ki, a többiek humán segítő szakemberek – közművelődési, település-fejlesztési szakemberek, szociális munkások, pedagógusok, lelkészek.

Az egyesületet 1998. január 1-jétől a Fővárosi Bíróság kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította. Munkáját a Közgyűlés irányítja, amelyet évente minimum egyszer hív össze. Választmánya 5 főből áll.

Az egyesület jelenlegi elnöke Varga A. Tamás, titkárai Péterfi Ferenc és Vercseg Ilona.
Az egyesületnek 5 teljes munkaidőben foglal-koztatott munkatársa van, mások alkalmi díja-zására projektjeink keretében kerül sor. Meg-határozó szervezetünkben az önkéntes munka.

Együttműködő társszervezeteink: Civil Kollégium Alapítvány ŕ Közösségi Kapcsolat Alapítvány ŕ Civil Rádiózásért Alapítvány
Fontosabb partnereink: Magyar Művelődési Intézet (MMI) ŕ Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) ŕ Community Development Foundation North, U.K. (CDF) ŕ International Community Education Association (ICEA) ŕ International Association for Community Development (IACD) ŕ Közösségfejlesztők Békés-megyei Egyesülete ŕ Vas megyei Közösségszolgálat ŕ „Élettér” Egyesület, Komárom ŕ Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete ŕ B-A-Z megyei Közművelődési Intézet, Miskolc ŕ
Autonómia Alapítvány ŕ Jóléti Szolgálat Alapítvány ŕ Ökotárs Alapítvány
Támogatóink és megbízóink (a támogatásokba a természetbeni hozzájárulásokat is beszámítjuk, pl. iroda- és más üzemeltetési költségek): Rockefeller Alapítvány ŕ Mott Alapítvány ŕ Magyar Művelődési Intézet ŕ Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya ŕ Soros Alapítvány ŕ Levi Strauss Alapítvány ŕ Országgyűlés ŕ ICEA

Jelentés a 2000. évben folytatott tevékenységről

2000. évi tevékenységünket Egyesületünk 1998-2002-ig tartó stratégiai tervének megfelelően szerveztük.

“A stratégiai terv célja a magyar közösségfejlesztés megerősítése, az alábbiak szerint:

a) a közösségfejlesztés iránti igény növelése a helyi demokrácia fejlesztésével,
b) a felkeltett igények kielégítése szakmai szolgáltatásokkal (tanácsadás, képzés, szak-anyagok, stb.),
c) az EU előcsatlakozási programok iránti közösségfejlesztési igények hazai kielégítése,
d) az Egyesület szervezetének fejlesztése, a fiatal és általunk kiképzett kollégák helyzetének megerősítése a szervezeten belül, önkéntes és fizetett munka rendszeres biztosítása számukra.”

A közösségfejlesztés iránti igény felkeltése és kielégítése
1) “Helyi cselekvés” program
2) A közösségfejlesztői szakma fejlesztése
3) Konferenciák, szemináriumok 4) Kommunikáció


Az Egyesület szervezetének erősítése és működési feltételeinek javítása
1) Jogi- és finanszírozási feltételek
2) Munkatársi gárda
Pénzügyi jelentés
Kiadások
Ezer forintban
I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok:
7 988
Ebből: rendszeres személyi juttatások
nem rendszeres személyi juttatás
állományba nem tartozók személyi juttatása
társadalombiztosítási járulék
munkaadói járulék
2 869

3 420
1 624
75
II. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:
14 790
II/1.Dologi kiadások:
14 588
Ebből: anyag- és készlet beszerzések:
szolgáltatási kiadások összesen:
ebből:
- közüzemi díjak (gáz, víz, villany stb.)
- bérleti díj
- szállítás, utazási költségek:
kommunikációs költségek (telefon, posta)
916
13 584


2 513
873
88
II/2. Egyéb folyó kiadások együtt: (költségv.befiz., adók, díjak stb.)
202
III. Felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások:
4 623
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
27 401
Bevételek
Alaptevékenység működési bevételei:
5 485
Vállalkozásból eredő bevételek:
89
Tagdíjbevételek:
14
Pályázat útján igényelt támogatások (részletezés mellékelve):
26 732
Kamatbevételek:
299
Az SZJA 1 %- a felajánlásából az APEH által átutalt összeg:
44
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
32 663
Támogatások, bevételek:
ezer Ft-ban
Országgyűlés
570
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
55
International Community Education Association
104
OCMT Franciaország
81
MOTT Foundation
6 595
Levi Strauss Ltd.
1 450
Soros Alapítvány
2 369
Rockefeller Brothers Fund
15 508
összesen
26 732

Célok és tervezett tevékenység 2001-re

A következő időszakra vonatkozó általános céljaink megegyeznek a fent idézett stratégiai terv céljaival, ám azon belül természetesen körvonalazódtak hangsúlyosabb, ebben az időszakban nagyobb figyelmet követelő célok is.

1. Adományozó programunk fejlesztése - Helyi cselekvés program


2. Hálózatfejlesztés


3. Képzések – ld. a Civil Kollégium Alapítvány 2000. évi jelentését!


4. Kísérleti projektek


5. Az Egyesület kommunikációjának szakmai és technikai feltételei biztosítottak (Közösségi Adattár, Civil Rádió, Parola), a következő évben a szinten tartás ill. a szakmai fejlesztés, forrásteremtés lesz ezzel kapcsolatos munkánk.


6. Az Egyesület további hazai konferenciákat és szemináriumokat szervez.

7. További források felkutatása


Dokumentumok