Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közösségfejlesztők Egyesülete 1999. évi jelentés
Szerző:
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2000
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, éves jelentés
Állomány:
Éves jelentések, Közösségfejlesztők Egyesülete alapdokumentumok
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Közösségfejlesztők Egyesülete
Association for Community Development * Association du Développement Communautaire
1011 Budapest, Corvin tér 8. * Telefon/Fax: (36-1) 201-57-28 * E-mail: kofe@kkapcsolat.hu

1999. évi jelentés

Egyesületünk 1999-es munkájának 2 jelentős vonulata volt:

1. A működésének 10. évfordulója tiszteletére megrendezett események
2. Az egyesület megerősítése.

Támogatóink irántunk tanúsított bizalma jó eredményeket hozott a munkatársi gárda és a szakmai munka fejlesztése, valamint az új partnerek és támogatók bevonása terén.

Sajnos azonban az is igaz, hogy a közösségfejlesztés hazai támogatottságát kiépíteni hosszú és lassú folyamat:
- A szakképzési akkreditáció folyamata még a vártnál is lassúbb;
- Forrásteremtő tevékenységünk külföldön sikeres, belföldön azonban csak részlegesen az. Továbbra sem sikerült jelentős nemzeti kormányzati-önkormányzati pénzeket szereznünk, mivel a civil szervezetek számára továbbra sem nyíltak meg komolyabb hazai források, (ami hovatovább a szektor stagnálását vonja maga után).

Elmondható, hogy bár szervezetünk tevékenysége megfelelt a stratégiai tervünkben foglaltaknak, a magyar közösségfejlesztés ügye még továbbra is rászorul a közösségfejlesztés pozitív társadalmi hatásában bízó külföldi szponzorok támogatására.

1. 10 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete
Fennállásunk 10 éves évfordulóját a PHARE Demokrácia Mikroprogram segítségével ünnepeltük.
6 regionális konferenciát szerveztünk 1999 őszén, amelyek a közösségfejlesztés népszerűsítését szolgálták. A konferenciákon a közösségfejlesztés iránt érdeklődő önkéntesek, önkormányzati vezetők, a regionális fejlesztésben érdekelt szakemberek vettek részt, összesen mintegy 300 fő. Mindenki kézhez kapta a “Legalább ennyit a közösségfejlesztésről” c. floppy discet, valamint a PAROLA ünnepi számát, amely a 10 év eredményeit teszi közzé. A floppy ismertetőket és esettanulmányokat tartalmaz, A Civil Rádió az eseményre 5 beszélgetést szervezett a demokráciáról és tett magnókazettán közzé.

A 6 regionális konferencia a következő volt:
· Október 29. Szombathely: “10 év a humán központú településfejlesztésért”
· November 10. Oroszlány: “Feladatok és lehetőségek az ezredfordulón a civil szervezetek
előtt a település- és közösségfejlesztésben”
· November 30. Görcsöny: “Emberközpontú településfejlesztés”
· December 7. Szolnok: “A civilek lehetőségei a településfejlesztésben” –
a közösségfejlesztés jelene és jövője
· December 8. Nyíregyháza: “Emberközpontú településfejlesztés”
· December 15. Kunbábony: “A közösségfejlesztés 10 éve”


A konferenciákon a kulcselőadások mellett a régióban folyó vagy már lezajlott közösségfejlesztési folyamatokat is bemutattak helyi lakosok – önkéntesek és az önkormányzatok képviselői. Mindenütt körvonalazódtak a további együttműködés útjai.

2. A Közösségfejlesztők Egyesülete megerősítése
1999-ben egyesületünk folytatta szervezetet megerősítő munkáját és a stratégiai jelentőségű “Helyi cselekvés” program előkészítését. Fontos lépéseket tett a közösségfejlesztői szakmai fejlesztése terén. Beigazolódott, hogy az egyesület egy fizetett alkalmazotti gárdával nagyságrendileg több, tervszerűbb és összehangoltabb cselekvésre képes.

A., Hosszú távú támogatások szervezése

Stratégiai tervünknek megfelelően finanszírozási politikánkat 1999-ben a projekttől projektig történő finanszírozás helyett a hosszabb távú, általános támogatások szervezése határozta meg.
A közösségfejlesztés mintegy 20 éves hazai múltja, szerves fejlődése, eredményei és megalapozott középtávú terve az elmúlt két évben 3 jelentős támogatót nyert meg a magyar közösségfejlesztés ügyének: egy magán-adományozót, a Charles Stewart Mott Alapítványt és a Rockefeller Brothers Fund-ot. E szervezetek támogatásai 2 ill. 3 évre szólnak, s máris jelentősen növelték egyesületünk kapacitását. Mivel azonban a közösségfejlesztés hazai támogatása változatlan nagyságrendű, az EU programok térhódításáig tovább kell folytatnunk támogatás-szervező tevékenységünket a külföldi szponzorok körében. (Megjegyezzük, hogy az előcsatlakozási programok – várakozásainknak megfelelően – tartalmaznak közösségfejlesztési elemeket, pl. SAPARD program -, ám a belőle származó megbízások száma szakmánk szempontjából ma még nem átütő).

Stratégiai tervünk olyan programot állított tevékenységünk középpontjába, amely egyszerre képes fejleszteni a helyi cselekvést és a közösségfejlesztési szakmát. Ez a program a 2000 márciusában meghirdetésre kerülő “Helyi cselekvés” program.

B., A “Helyi cselekvés” program

1999-ben a “Helyi cselekvés” program 2000. évi bevezetése érdekében egyrészt egyeztető tárgyalásokat folytattunk, partnereket kerestünk, másrészt folytattuk adományszervező, forrásteremtő tevékenységünket. Felvettük a kapcsolatot az Autonómia, az Ökotárs és a Jóléti Szolgálat alapítványokkal, akik részt fognak venni a program meghívásos pályázóinak azonosításában, a szakértői szolgálat kiépítésében és az adományozó bizottság munkájában.
Megnyertük a Soros Alapítványt, amelyik programunk fenntartási költségeihez járul hozzá az 1999 és 2000. évben. Sajnos, eleddig egyetlen magyar állami költségvetési szervet sem sikerült rábírnunk a program pénzügyi támogatására, megnyertük viszont a Mott Alapítvány, amelyik 2000-ben 15000 dollárral, valamint a Rockefeller Alapítványt, amelyik 2000-2001-ben évi 15000 dollárral támogatja programunkat. A Levi Strauss Alapítvány is hajlandónak mutatkozik arra, hogy a városi fiatalok projektjeit $5000 -rel támogassa 2000-ben, ez a pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

C., Az egyesület munkatársi gárdájának bővítése

Támogatóink lehetővé tették, hogy egyesületünk félállású szervezőjének munkakörét főállásúra változtassuk és új feladatkörökkel egészítsük ki. Purtczl Andrea munkaköre az adminisztratív-, gazdasági- és szervezési feladatok ellátása mellett így kibővült a pályázatokkal kapcsolatos szervezési- és elszámolási kötelezettségek teljesítésével is.
Egyesületünk egy főállású közösségfejlesztővel is gazdagodott Mészáros Zsuzsa személyében, aki a Felső-Kiskunsági kísérleti projektet vezeti. A kistérségi fejlesztés mellett tevékenységének speciális vonása a közösségi gazdasági fejlesztés új útjainak kikísérletezése is.

Ebben az évben külön gondot fordítottunk arra, hogy az Egyesület köré szerveződő fiatal szakemberek – a legtöbb esetben volt tanítványaink – feladathoz jussanak. Az Egyesület legaktívabb tagjai és vezetősége számára 1999-ben 3 belső képzést is szerveztünk.


3. A közösségfejlesztés népszerűsítése

További szemináriumok
- A közösségfejlesztést népszerűsítő 6 regionális ünnepi szeminárium mellett egy ifjúsági delegációval vettünk részt a görögországi Patrasban júniusban megrendezésre került “Idd a kávéd, építsd a jövőd” nemzetközi ifjúsági szemináriumon, ahol bemutattuk a Felső-Kiskunsági projektet, valamint egy, a közösségi művelődés időszerűségéről szóló előadást is tartott egy társunk.
- Oxfordban került megrendezésre az EU PEDEC-Socrates programja keretében a “Gondolkodjunk a demokráciáról” projekt nemzetközi szemináriumára, amelyen egyesületünk egy tagja előadást tartott a magyar közösségfejlesztésről.

PAROLA
Egyesületünk lapja 1999-ben négyszer jelent meg, ebből az egyik egy ünnepi szám volt.

Civil Rádió
A Civil Rádió 120 fős önkéntes gárdájával 2450 adásórát közvetített 1999-ben, ebben az évben is közel 500 civil szervezetnek nyújtva bemutatkozási lehetőséget. 7 állandó, fejlesztő-önképző műhelyt működtetett az év során (zenei-, zöldövezet műhely, életmód- és szociális műsorok műhelye, napi szerkesztők műhelye, tudósítói műhely - amely az új önkéntesek bekapcsolását oldja meg -, Budapest-műhely, technikai műhely). Elindította a Civil Hírhálót, amely a budapesti és vidéki nonprofit szervezetek civil hírügynökségévé kíván válni. Megjelent az Interneten is – real audio változatban -, tehát hallgatható az országban és külföldön is. Felújította a stúdiót, jelentősen fejlesztette a hangtár komolyzenei állományát és 2 frekvencia-pályázatot készített a Fiksz Rádióval közösen.

Közösségi Adattár
Adattárunk – a Közösségi Kapcsolat Alapítvány keretei között – folyamatosan gyűjti, rendszerezi, és közzé adja a közösségi munka módszertanához és gyakorlatához tartozó dokumentumokat és információkat. 1999-ben szervezeteinket egy számítógépes hálózatba kapcsolta és megoldotta az elektronikus levelezést. A közösségfejlesztés hazai honlapját rendszeresen fejleszti és az Internet-en elérhetővé teszi a www.kkapcsolat.hu címen.


Az adattári anyagok felviteléhez szükséges hardver- és szoftverelemeket beszerezte, valamint elkezdődött az adatok áttöltése a megfelelő formátumba.
Elkészítette a "Legalább ennyit a közösségfejlesztésről" című elektronikus kiadványt, valamint a “Gondolkodjunk a demokráciáról” projekt elektronikus változatát. Civil Hírháló néven országos e-mail levelezőlistát szervez és működtet.

4. Szakmafejlesztő tevékenységünk 1999-ben

Legfontosabb projektjeink:
- A Felső Kiskunság: Kistérségi fejlesztőmunka keretében Kunszentmiklóson és öt közeli településen: Kunpeszéren, Kunadacson, Tasson, Szalkszentmártonban és Kunbábonyban különféle témákban segítő, aktivizáló munkákat végzünk (helyi szövetkezés segítése, munkanélkülieknek számítógépes szakképzés szervezése, ifjúsági kávézó létrehozása, közösségi munkások felkészítése és alkalmazása településenként, stb)
A Felső-Kiskunsági térségi fejlesztés elérkezett a kistérségi partnerség-építés szakaszába. Ez a jelentős minőségi ugrás nem következhetett volna be a helyi közösségi munkások kiképzése és aktivitása nélkül.
Egy, a kistérséghez hivatalosan nem tartozó, ám azzal szomszédos településen, Apajon is megkezdődött a közösségfejlesztési folyamat. Egyesületünket az önkormányzat kérte fel.
- Fejlesztő-munka a szatmári határvidéken – Megfelelő előkészületek után 1999-ben indult meg a román-magyar együttműködéssel szervezett közösségfejlesztési program.
- Október 1-3-án zajlott le a Települési Ifjúsági- és Gyermekönkormányzatok Országos találkozója. Ennek előkészítésében meghatározó szerepünk volt, továbbá osztályunk három munkatársa a műhelymunkák vezetésében vállalt szerepet.
Az év első felében közreműködésünkkel megalakult - a települési felnőtt önkormányzatok részvételével - az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség.
- Kőbányán 1999-ben a Kőbányai Szülők Egyesülete 2 helyi csoportot hozott létre. A Szent László Bölcsőde azzal kereste fel egyesületünket, hogy tovább szeretné fejleszteni szolgáltatásaiban a lakossági részvételt – jelenleg két projekt kidolgozása folyik

Akkreditáció
- 1999-ben a pedagógusok továbbképzése keretében akkreditált, választható tárggyá vált a közösségfejlesztés,
- Az Oktatási Minisztérium, mint témagazda, benyújtotta a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete közös, közép- és felsőfokra érvényes, közösségfejlesztés szakmai akkreditációs kérelmét, amelynek elbírálása folyamatban van,
- Több felsőoktatási intézmény nyújtotta be akkreditációs kérelmét és nyert akkreditációt a közösségfejlesztési tantárgyakra.

Képzés
Képzéseinkről partnerszervezetünk, a Civil Kollégium Alapítvány éves jelentésében részletesen is beszámolunk. Jelentősége miatt azonban itt is megemlítjük a Soros Alapítvány által támogatott “Roma közösségi ház” program képzési sorozatát, amelynek keretében 21 hétvégén készítjük fel a helyi közösségi vezetőket településük igényeinek felismerésére és az arra épülő projektek megtervezésére. Több egyetemi-főiskolai hallgató közösségfejlesztéssel kapcsolatos szakdolgozatához ill. szakmai gyakorlatához nyújtottunk szakmai segítséget.

Szakértői, tanácsadói munka
1999-ben tovább nőtt az érdeklődés egyesületünk tanácsadói, szakértői munkája iránt, akár országos és megyei programok tervezéséről, akár megvalósításáról volt szó.

5. Nemzetközi munka

· 1999. áprilisában részt vettünk az IACD International Association for Community Development európai konferenciáján Edinburghban, ahol bemutattuk folyó projektjeink egyikét (Budapest, X. Kőbánya), a Civil Rádió tevékenységét és a CEBSD Combined European Bureau for Social Development-ben folytatott tevékenységünket.
· 1999. áprilisában részt vettünk a CEBSD Londonban megtartott vezetőségi ülésén, júniusban az ICEA Patrasban megtartott Európai Régió vezetőségi ülésén, majd novemberben ismét a CEBSD vezetőségi ülésén, ezúttal Gentben.
· 1999. augusztusában részt vettünk az ICEA International Community Education Association Oxfordban rendezett világ-konferenciáján, ahol dr. Vercseg Ilona előadást is tartott.
· 1999. novemberében észtvettünk a VIBOSO (belga közösségfejlesztő szervezet, a CEBSD tagja) által szervezett közösségi gazdaságfejlesztési konferencián Brüsszelben, az Európa Parlamentben, ahol a Közösségfejlesztők Egyesülete tanulmányát is bemutattuk.

Legfontosabb partnereink
· Bács-Kiskun megyei Munkaügyi Központ
· Combined European Bureau for Social Development
· International Association for Community Education
· International Association for Community Development
· Élettér Egyesület, Komárom
· Felső-Kiskunsági Kistérségi Szövetség
· Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
· Közösségfejlesztők Békés-megyei Egyesülete
· Közösségszolgálat Alapítvány, Vas-megye
· Kunszentmiklós város Önkormányzata
· Magyar Művelődési Intézet

Támogatóink 1999-ben
(a természetbeni hozzájárulásokat is beszámítjuk: pl. iroda- és más üzemeltetési költségek)
· Rockefeller Brothers Fund
· Soros Alapítvány
· Charles Stewart Mott Foundation
· Magyar Művelődési Intézet
· Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
· PHARE Democrácia Mikro-Program
· Országgyűlés
· Nemzeti Ifjúsági Alap
· ICEA
PÉNZÜGYI JELENTÉS

Támogatások, bevételek1000 Ft
Az Országgyűléstől kapott támogatás:
800
Minisztériumoktól:
150
Más költségvetési szervektől:
0
Helyi, települési önkormányzatoktól:
0
Adományok, egyéb támogatók:
31771
Tagdíjak:
3
Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó bevétel:
77
Kamatbevételek:
93
Vállalkozásból származó bevételek:
Előző évből 1999-re átvitt pénzösszeg:
Egyéb bevételek:
598
Támogatás és bevétel összesen :
33492

Az SzJA 1%-ból befolyt összeg 1999-ben: 70.757 FtKiadások
1000 Ft
1. Személyi jellegű kifizetések
5 657
Ebből: rendszeres személyi juttatások
2 484
nem rendszeres személyi juttatások
1 836
társadalombiztosítási járulék
1 250
munkaadói járulék
87
2. Anyagköltség
8 852
Ebből: anyagköltség
310
működési költségek
8 542
- közüzemi díjak
- bérleti díjak
- utazási, szállítási költségek
1 923
- telefon-, fax-, postaköltségek
185
Egyéb folyó kiadások együtt: (költségvetés- befizetés, adók, díjak stb.)
515
Felhalmozási kiadások (tárgyi eszköz beszerzések)
0
Kiadások összesen:
15 024

Dokumentumok