Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Falu népének hite és kultúrája névvel...
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1991
Szám:
26.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Sági Lajos
Intézmények:
Hit és Kultúra Alapítvány
Települések:
Zsana
Tárgyszavak:
kulturális központ, lelkiségi központ, alapító okirat
Megjegyzés:
B26_9126.txt
Annotáció:

"A FALU NÉPÉNEK HITE ÉS KULTÚRÁJA NÉVVEL
1991. március 24-én Zsanán létrehoztak egy alapítványt- Röviden: "Hit és Kultúra alapítvány".
Az Alapítvány azt a feladatot vállalta, hogy a falusi és tanyai nép között létrehozzon egy lelkiségi és kulturális központot. E központnak vállania kell a nép munkáját, és osztoznia kell sorsában, hogy a magyar parasztság körében élve a falusi és tanyai élet rejtett erkölcsi és kulturális értékeit feltárja, művelje, és azokat, mint nevelő erőt, a társadalomban képviselje.
Az alapítvány programja: (Részlet az alapító okiratból)
1. Zsanán létrehozni és fenntartani egy olyan lelkiségi és kulturális központot egy munkacsoporttal és egy kisgazdasággal, amely
a) a nép között él, reagál a személyes és társadalmi problémákra...
b) továbbképzőket, vasárnapi iskolákat és egyéb programokat szervez a nép életszemléletének, hitének és kultúrájának művelésére,
c) tanyasi és falusi gyerekek számára hitet erősítő, lelkiséget és műveltséget adó táborokat, tanulószobákat, szakköröket, a fiatalok számára pedig továbbképzőket, önképző köröket szervez a népi művészet, kézművesség, társadalomtudományok stb. de a hit, a lelki kultúra és a megélhetés összefüggéseiről is,
d) városi gyerekek és fiatalok számára a "tanyasi élet" értékeinek megismertetése és művelése érdekében kulturális és lelkiségi programokkal összekötött munkatáborokat szervez,
e) igény szerint csoportok és egyének számára a csöndes munka, az elvonulás, vagy a lelkigyakorlat lehetőségét biztosítja.
2. A személyi és anyagi feltételek megfelelő alakulása esetén az országban másutt is hasonló központokat létrehozni és üzemeltetni.
Az alapítvány céljára rendelt vagyonból...
a) a nép hitének és kultúrájának művelése, méltóságának elismerése és megbecsülése érdekében Alapítványi Díj létesíthető, pályázatok hirdethetők,
b) jó képességű, vagy egyszerűen rászoruló falusi és tanyasi fiatalok tanulásának, vagy pályakezdésének támogatására ösztöndíj létesíthető, támogatás adható,
c) támogatható minden olyan kezdeményezés és tevékenység, amely az alapítvány céljainak elérését segíti."
Erkölcsi és anyagi támogatást kérünk
Várjuk mindazok jelentkezését, akik látják munkánk fontosságát, és mint pártoló tagok csatlakoznak hozzánk. Munkánk alakulásáról rendszeres értesítést küldünk neki. Azok jelentkezését is várjuk, akik k akár fizikai, akár szellemi munkával segíteni tudnak. (Kapálás, építkezés, gyerekszakkörök, tanfolyamok, csoportfoglalkozások, de ezeken kívül is bármi lehet.) A közös munka a közös felelősség hordozását is jelenti!
Alapítványunk két felújításra szoruló tanyával, és jelképes pénzösszeggel rendelkezik. Ezért felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek van rá lehetőségük, hogy munkánkat anyagilag is támogassák. Az adományok az adóalapból leírhatók. A rendelkezésre bocsátott összegek felhasználásáról az adományozó esetleges szempontjait figyelembe véve, vagy vele megtárgyalva az alapítvány kilenc tagú Kuratóriuma dönt.
Alapítványunk címe: Hit és Kultúra Alapítvány, H-6411 Zsana, I. k. 114.
Bankszámlaszám: 289-98-376-2006. Üllés és Vidéke Takarékszövetkezet
Devizaszámlaszám: 407-0940-01-256. Kereskedelmi és Hitel Bank
Adószám: 19045528-2-03.
Az ügyintéző, és a kuratóriumi elnök neve: Sági Lajos lelkész.Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés