Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Europa Nostra /IBI
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1993
Szám:
40.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Várkastélyok Nemzetközi Szervezete, American Express Alapítvány, Europa Nostra
Települések:
Tárgyszavak:
nem kormányzati szervezet, építészeti tervezés, városrendezés, építészeti örökség védelme
Megjegyzés:
Annotáció:

B11_40Az EUROPA NOSTRA/IBI jelentős pán-európai nem kormányzati szervezet,
amelynek célja, hogy támogassa
- az európai építészeti és természeti örökség védelmét és értékének
növelését;
- a magas színvonalú építészeti tervezést, város- és területrendezést;
- az európai környezet javítását.
E célok eléréséért az Europa Nostra/IBI arra öregszik, hogy hasson a
közvéleményre, a nemzetközi, nemzeti, helyi testületekre és
hatóságokra. Ezt szolgálják a javaslatok, kiadványok, konferenciák,
nyílt napok, műhelyek, kiállítások, meghatározott tárgyú kampányok,
tanulmányi kirándulások, tudományos kutatások és az évenkénti díjak.
Az Europa Nostra hálózata 200 - az örökség megőrzésében érdekelt -
közösségi szerveződésből és 29 európai ország mintegy 100
önkormányzatából áll. Fontos az egyéni tagok hálózata, amely átfogja
egész Európát. Az Europa Nostra szoros kapcsolatot tart fenn az
Európai Közösség intézeteivel és az Európa Tanáccsal.

EUROPA NOSTRA/IBI
"Történelmi városok: emberi lakhelyek"
Budapesti nyilatkozat

A Várkastélyok Nemzetközi Szervezetével egyesült Europa Nostra
Tanácsa, melyet 220, az épített és természeti örökség megőrzésében 29
európai országban működő nem kormányzati szervezet alkot, 1993. május
10-én Budapesten ülésezett, Nyílt Napot rendezve, mely bevonta
munkájába számos magyarországi és más közép-európai országokbeli
szervezet képviselőit is azon problémák és lehetőségek áttekintésére,
melyekkel a középnagyságú történelmi városok kerülnek szembe a
nagymérvű gazdasági és társadalmi változások közepette. Az Europa
Nostrához fordultak, hogy amikor kérik, vesse latba befolyását
valamennyi érdekelt nemzetközi és nemzeti kormánynál az Európa épített
és természeti örökségével foglalkozó nem kormányzati szervezetek
nevében.
Elismerve azon változások realitását, melyek a történelmi városok
képét alakították évszázadokon át, a Nyílt Nap résztvevői osztották
azt a véleményt, hogy azok a dinamikus változások, melyekkel most
országaiknak szembe kell nézniük, nem igazolhatják az ilyen történelmi
városok jellegének felelőtlen károsítását, még a haladás nevében sem;
elfogadva az alapvető szolgáltatások korszerűsítésének igényét,
elsőrangú fontosságot tulajdonítottak a helyi lakosok közösségi
szükségleteinek, kiknek ősei közül sokan részt vettek az ilyen
történelmi városok karakterének és vonzerejének a kialakításában,
melyeket mai szemmel sajátos megjelenésűnek látunk egyre jobban
uniformizálódó világunkban;
elismerve a kis- és középnagyságú városok által képviselt építészeti
örökség sokszínűségét az európai értékskálán hangsúlyozták, hogy fenn
kell tartani a kézművesség nemzeti hagyományait és sürgették a
helyhatóságokat, hogy vegyék kézbe ennek irányítását a nemzetközi
pénzforrások és a műszaki hozzáértés támogatásának igénybevétele
mellett;
elismerve azt az alapvető igényt, hogy emberi közösségek nézeteit meg
kell hallgatni, hangsúlyozták a helyreállításra és az örökség
védelmére alakult társaságok szerepét, nem csupán a tekintetben, hogy
állandó nyomást fejtsenek ki olyan új megoldások érdekében, melyek a
régivel összhangban állnak, hanem hogy emeljék az oktatás általános
színvonalát és tudatosítsák az épített és a természeti környezetnek
mint a kulturális turizmus értékes alkotóelemének a megőrzéséből
származó társadalmi és gazdasági előnyöket;
az Europa Nostra Tanácsa - a kifejtett nézeteket szem előtt tartva -
meg van győződve arról, hogy a történelmi városok fejlesztésére
irányuló erőfeszítések nagyjából hatástalanok szerte Európában, ezért
1. igyekszik megértetni az összes érintett helyi hatósággal azt, hogy
jobban koordinált terveket kell kidolgozni a történelmi városok
számára, melyek megőrzik ezeket a városokat emberi lakhelyként;
2. sürgeti az Európa Tanács Minisztertanácsát, hogy tagországaival
értesse meg, hogy ragaszkodniuk kell az európai építészeti örökség
védelmével foglalkozó 1985. évi Európai Konvencióhoz és tudatosítsa
jobban tagországaiban azt, hogy potenciális veszély fenyegeti a
történelmi városok jellegét az összehangolatlan tervezés miatt
3. hangsúlyozza, hogy EK Bizottságnak meg kell valósítania saját Zöld
Könyvének a városi környezetre vonatkozó elveit és hogy hívja fel a
Közösség szervezeteinek a figyelmét arra, hogy szerezzenek érvényt
azoknak.
Az EK Bizottságnak a városi környezettel foglakozó Zöld Könyve a
következőket fekteti le általános hivatkozásként:
"Az európai városok történelmi magjai - ameddig érintetlenek
maradnak - fontos láncszemként kapcsolódnak a város múltbeli
kultúrájához és örökségéhez. Olyan világban, ahol egyre inkább a
nemzetközi építészeti stílusok és építési technológiák dominálnak, a
történelmi központok a helynek olyan egyedülálló érzetét kelti, amely
megkülönbözteti egyik várost a másiktól."
Az Europa Nostra díjat 1978-ban alapították. Olyan terveket ismer el,
amelyek jelentősen hozzájárulnak az európai építészeti és természeti
örökség megőrzéséhez és értékének emeléséhez. Évente kb. 40 díjat ad
ki, egyének és kereskedelmi intézmények, illetve hatóságok terveire
egyaránt.
A pályázókat négy kategóriában bírálják:
- régi épületek helyreállítása;
- régi épületek új célra történő felhasználása;
- természeti vagy történelmi táj megőrzése;
- új épület védett környezetben.
A bíráló bizottság tagjai konzerválási szakemberek, építészek és
művészettörténészek. Minden díjazott plakettet és oklevelet kap, a
különlegesen kiemelkedő pályázatokat ezüstéremmel tüntetik ki.
A díjat támogatja az American Express Alapítvány, amely az American
Express Company nevében évek óta aktív szerepet vállal az európai
konzerválási tervek széles körének támogatásában. Az 1850-ben
alapított American Express Company különféle pénzügyi és utazási
szolgáltatásokat nyújt.

Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés