Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Egy évesek a települési önkormányzatok
Szerző:
Fekete János
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1991
Szám:
25.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Önkormányzati Akadémia
Települések:
Tárgyszavak:
alapítvány, alapító okirat, önkormányzat
Megjegyzés:
B51_9125.txt
Annotáció:

Egyévesek a települési önkormányzatok Születésnapra...
Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért Az Alapító okirat (Részlet)
A jelen okirattal az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az alább megjelölt közérdekű cél megvalósítására önálló vagyonnal rendelkező jogi személyt hoznak létre a Polgári törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok alapján.
Alapítók: Alapítvány az Európai Magyarországért (AEM); Általános Értékforgalmi Bank RT.; Magyar Államvasutak; Magyar Hitelbank Rt.; Merkantil Bank Rt.; Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.; Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Az Alapítvány célja, hogy segítse kibontakozni és stabilizálódni a települési önkormányzatokat. Ezért az Alapítvány alaptőkéjéből, de elsősorban az alaptőke évi kamataiból - többek között - olyan tájékoztató, képző és továbbképző intézményt működtet Önkormányzati Akadémia néven, amelyben rövid, 1-2 hetes és hosszabb, 1-2 hónapos idejű tanfolyamokon biztosítja a települési képviselők, a polgármesterek és a polgármesteri hivatalok kidolgozóinak tájékoztatását, képzését és felkészítését, feladataik jobb ellátására.
Az Önkormányzati Akadémia önálló jogi személy, pártsemleges, önálló gazdálkodási tevékenységet folytató intézmény.
Az Önkormányzati Akadémia feladata a fenti célok elérése érdekében - többek között -, hogy az ország több nagyvárosában, ahol megfelelő szellemi felkészültség is biztosítható, tagozatokat szervezzen.
Az alapítvány feladata a fentieken kívül
- Magyarország demokratikus átalakulásának szellemében kísérje figyelemmel a települési önkormányzatok tevékenységét, támogassa működésüket, vállaljon részt az ehhez szükséges feltételek biztosításában;
- ösztöndíjak odaítélése, külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon való részvétel támogatása;
- kongresszusok, szakmai összejövetelek szervezése;
- jegyzet- és könyvkiadói tevékenység;
- más, az alapítvány céljaival egyező támogatást érdemlő és gyakorlati tevékenység elősegítése;
- a működés bér-, anyagi és dologi feltételeinek biztosítása.
Az alapítvány időtartama
Az alapítók az alapítványt határozatlan időre hozzák létre.
Az alapítvány nyilvántartásba vételét megelőzően az alapítvány nevében eljáró személyek korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a vállalt kötelezttségekért. E kötelezettségek alól a nyilvántartásba vételt követően az alapítvány kezelő szervezete mentesítheti az eljáró személyeket.
Az okiratot az alapítók 1991. október 16-án írták alá az OTP központjában. A cégbírósági bejegyzés után részletes tájékoztatást adunk az alapítványról és annak Önkormányzati akadémiájáról. Addig bővebb információt a 117-29-13 telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.
Fekete János

Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés