Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Empathia Hungarica
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1992
Szám:
29.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Vargáné Kapa Veronika
Intézmények:
Empathia Hungarica Egyesület (Budapest, Thököly út 96., 1146, T:121-6911)
Települések:
Tárgyszavak:
karitatív egyesület, speciális segítségnyújtás
Megjegyzés:
D52_9229.txt
Annotáció:

EMPATHIA HUNGARICA
Az Empathia Hungarica Egyesület célkitűzés: speciális segítségnyújtás, mely karitatív és kulturális tevékenységben nyilvánul meg.
Tagjaink térítés nélkül, szabadidejükben végzik e munkát. Erdélyben, Kárpátalján /szükség esetén Magyarországos is/ dolgozunk, főként a távolabbi, szórvány vidékeken, ahova a nagyobb szervezetek - tapasztalataink szerint - kevésbé jutnak el.
Karitativ tevékenység
Támogatjuk
- a gyermekintézményeket, elsősorban a sérült gyermekeket gondozó otthonokat /vak- és gyengénlátó, siket- és nagyothalló, mozgássérült vagy értelmi fogyatékosok otthonait, intézeteit/;
- a családokban élő, segítségre szoruló sérült, vagy tartósan beteg gyermekeket;
- egyedülálló, beteg öregeket;
- sokgyermekes, szegény családokat.
Kulturális tevékenység
A segély-jellegü akciókon túl elsőrendű hivatásunknak tekintjük a határainkon tul élő magyarság szellemi, kulturális önszerveződésének, hagyomány- és értékőrző tevékenységének támogatását.
- Nemzetiségi területeken /ahol az még nem történt meg/ szorgalmazzuk a magyarnyelv oktatásának bevezetését. Szükség esetén ehhez tárgyi és szakmai segítséget nyújtunk /nyelvkönyvek, módszertani útmutatók, pedagógiai szakkönyvtárak, továbbképzés, tapasztalatcsere formájában/.
- Meglévő magyar anyanyelvi klubok támogatása, ujak születésének szorgalmazása, segítése. Számukra folyóiratok, szakfolyóiratok előfizetése, kijuttatása. Ahol ezek a klubok formálisak, klubvezetők képzése, a működés tartalommal való megtöltése.
- Nyelvi táborok szervezése gyerekek számára.
- Testvérkapcsolatok létesítése:
a./ anyaországi és határainkon túli iskolák, intézmények között;
b./ nemzetiségi területeken, más-más országokban működő intézmények között;
c./ anyanyelvi klubok között.
A segítség formája változó, az igényekhez alkalmazkodva. /Például: egészségügyi felszerelés, gyógyászati segédeszközök, babaápolási cikkek, élelem, ruhanemű, használati tárgyak, játékok, oktatási- és audiovizuális eszközök, könyv, pénz stb./.
Egyesületünk non-profit. A felsorolt dolgokat kizárólag az összegyűjtött adományokból tudjuk biztosítani és eljuttatni az érdekeltekhez. Ezért fordulunk most Önökhöz is. Tisztelettel kérjük, hogy adományukkal támogassák tevékenységünket! Bármit köszönettel fogadunk, ami a fenti célokra felhasználható! /Amennyiben arra igényt tartanak, az adomány sorsáról tájékoztatni fogjuk Önöket/.
Eddigi munkákról röviden, csak a legfontosabbakat:
1990-ben és 91-ben összesen mintegy 800 erdélyi és kárpátaljai gyermeket nyaraltattunk magyar családoknál. 18 iskolának, 1 kollégiumnak, 7 óvodának, 7 falu könyvtárának vittünk oktatási eszközöket, könyveket /összesen kb. 1.300.000.- Ft értékben/.
21 beteg gyermeket gyógykezeltettünk korházban, többnek gyógyszert, gyógyászati segédeszközt /tolókocsi, szemüveg, kontaktlencse/ biztosítottunk. Több szállítmány ruhaneműt juttattunk el Erdélybe, sokgyermekes családok részére.
Sokan kérik segítségünket beteg gyermekük, hozzátartozójuk, vagy maguk; illetve valamilyen gyermekintézmény számára. Ahhoz azonban, hogy segíthessünk, nekünk is támogatásra van szükségünk. Ezt kérjük Önöktől.
Lehet, hogy Önök termékeikből, áruféleségeikből tudnak valamit felajánlani erre a célra. Amennyiben a segítségnyújtásnak ezt a formáját kívánják választani, kérjük, értesítsenek bennünket, hogy munkatársunk felvehesse a kapcsolatot Önökkel.
CIMÜNK: EMPATHIA HUNGARICA H-1146 Budapest, Thököly út 96.
Telefon: 121-68-11
Pénz-adományukat a következő számlán tudjuk fogadni:
Forint: OTP BANK H-1071 Budapest, Erzsébet krt. 41. MNB: 218-98316 Csekkszámla szám: 512-027755-8
Deviza: OTP BANK H-1136 Budapest, Sallai u. 10. Bankszámla száma: B 097567
Reméljük, hogy céljaink, elgondolásaink között találtak olyanokat, melyekhez - adományukkal - szívesen csatlakoznak.
Megértő segítségüket kérjük és várjuk.
Tisztelettel:
Vargáné Kapa Veronika
az egyesület elnöke
EMPATHIA HUNGARICA
Egyesület
Telefon: 121-68-11
H-1146 Budapest
Thököly út 96. II. 9.Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés