Soros egészségterv hírlevél
Nyomtatóbarát változat
Cím:
“Dunaszentgyörgyért” Egyesület
Szerző:
Gyöngyösi Olga
Szám:
7
A hírlevélben lévő
Nevek:
Gyöngyösi Olga
Intézmények:
Soros Alapítvány
Települések:
Dunaszentgyörgy
Tárgyszavak:
Dunaszentgyörgy
Megjegyzés:
Annotáció:

Ritkaság, hogy nem a tavaszi idő pezsdíti a szellemet, hanem fordítva történik, előbb pezsdül a szellem, mint a természet körülöttünk. Pedig ez történt most Dunaszentgyörgyön is, hogy februárban hihetetlen nagy szellemi energiák gyülemlettek fel néhány lelkes emberben, életre keltve a téli álomban szendergő falusiakat.

Nem kellett az életre keltéshez más, csak egy hívó jel, amelynek vételére valahol az emberi bensőben rejlő titkos jelfogó készen állt.
A hívó jel hirtelenjében összehozott vagy harminc lelkes helybélit arra a megbeszélésre, amely példája lehetett annak, hogyan lehet a falu intézményeinek, szervezeteinek, érdeklődő lakosságának bevonásával a falu jövőjét, fejlődését érintő kérdéseket a köz véleményének meghallgatásával megválaszolni, megoldani. Hogyan lehet megtudni, milyen állást foglalnak a közösségek a közt érintő ügyekben, de remek példa volt arra is, hogy bebizonyosodjon, vannak a falunak olyan szellemi, emberi tartalékai, amelyekre lehet építeni a jövőben.

A Soros Alapítvány pályázati kiírása volt az a hívó jel, amelyre ráállva a falubéliek közül néhányan felismerték: ez a pályázat nemcsak arra lehetőség, hogy pénzt hozzon a falunak. Ennél sokkal nagyobb lehetőségek rejlenek benne. Megmutathatjuk, hogy fontos az itt élők számára a falu jövője; hogy nemcsak addig jutunk el, hogy felismerjük a pályázatban rejlő lehetőséget, hanem képesek vagyunk cselekedni is a közös ügy érdekében. Annak ellenére, hogy más-más nézeteket vallunk, más-más egyéniségek vagyunk, tudunk együtt dolgozni a mindannyiunkat érintő problémákon; hogyha kell, ha szorít az idő, gyors munkával, a tennivalók átcsoportosításával határidőre is képesek vagyunk összehozni valami minőségit.

Csak így volt lehetséges, hogy a Soros Alapítvány által kiírt községi egészségterv pályázatra el tudtuk küldeni azt a 30 oldalnyi anyagot, amely a falu állapotleírását tartalmazza, adatokat a falu életéről, szokásairól, emberi kapcsolatairól, kiemelve azokat a cselekvési irányokat, amelyek a legsürgetőbb problémák megoldására irányulnak.

A terv összeállításában közreműködők munkájának köszönhetően az összegyűjtött anyag alapján felmérhető volt, hogy a februári pályázat középpontjába a közművelődési tér, a faluház használhatóvá tételét kell állítani, hiszen az összes civil szerveződésnek gondja a téli időszakban a termet igénylő sportok, összejövetelek helyigényének megoldása, arról nem is beszélve, hogy az ifjúságnak a kocsmákon kívül nemigen van hol ifjúsági életet élnie. Kiderült, hogy szükség van felvilágosító, életvitelt megváltoztató szellemiségre, annak továbbadására, terjesztésére, s az ilyen jellegű előadásokhoz is a faluház klubhelyiségei kellenének. Ennek a kulturált környezetnek a megteremtéséhez szükséges pénzre pályáztunk a Soros kiírására, közel kétmillió forintot kérve a civil szervezetek működésének megerősítésére, különös tekintettel az ifjúságot támogató és felkaroló szerveződésekre.

A befektetett munka mindenképpen nyereség a falu számára. Hiszen végre megindult a párbeszéd nyilvánosan is a falu önkormányzata és a civil szerveződések, intézmények, magánszemélyek között, bebizonyosodott, hogy lehet együttműködni mindenkivel, csak meg kell találni a másikhoz vezető utat, hogy szép szóval, kéréssel minden megoldható, hogy érdemes megkérdezni a problémákban közvetlenül érintetteket, mert ők tudják legjobban, mely megoldások a lehető legjobbak. Bebizonyosodott, hogy nem az évente legalább egyszer előírt falugyűléseknek van jövője, hanem az éppen felmerülő problémák megoldásához, megtárgyalásához összehívott érdekeltek párbeszédének.

Talán könnyebben döntene a képviselőtestület is az olyan kérdésekben, amelyek úgy vannak előkészítve, hogy a döntéshozók ismerik az érdekeltek nézőpontjait, állásfoglalását az üggyel kapcsolatban, s ha csak a döntések meghozatala lenne a képviselőtestületi ülések feladata. Hiszen ha ezek a döntések kellően előkészítettek lennének, nem kellene maratoni üléseket tartani, az ügyben érintetteket ott meghallgatni.

A pályázati anyag összeállításának menete:

1. Az egyébként is kapcsolatot tartó értelmiségi mag megbeszélést tartott a pályázatról. A szervezésre kész volt. Listát készített az érdekeltekről.
2. A személyes ismeretség révén személyesen meghívást kaptak a civil szerveződések, intézmények vezetői, a kreatív, a faluért valamikor és most sokat tevő lakosok a pályázati ismertetőre.
3. A felkérésre az ismertetőn 31 küldött jelent meg, akik a cselekvési szándékot a megbeszélés végén aláírásukkal igazolták.
4. A következő alkalomra saját szervezetük ismertetését, elképzeléseit, igényeit, illetve a program kereteibe kapcsolódó cselekvési tervüket magukkal hozták.
5. A pályázat megírására a MÁS Ifjúsági Kör felnőtt patronálói és más civil szervezet tagjai vállalkoztak. A pályázat felelősei a hozott anyagok, összegyűjtött adatok és a megbeszéltek alapján elkészítették az állapotleírást, a begyűjtött információk alapján elkészítette a problématáblázatot, amelyből a résztvevőkkel egyeztetve kiemelte a legsürgetőbb, helyben megoldható, de anyagi segítséget igénylő problémákat, amelyek korlátjai a falu szemléletváltásának, életmódváltásának.
6. Közben tárgyalásokat folytattak, folyamatos egyeztetéseket tartottak az önkormányzattal arról, milyen helyi forrásokat, költségvetési átcsoportosításokat kellene végrehajtani annak elfogadása előtt, hogy alap lehessen saját forrásként a pályázathoz. (A szervezetek már a behozott anyagban jelezték, milyen saját forrást tudnának felmutatni.)

Az alapítvány több tagja is segítő kezet nyújtott a pályázat végső formájának, költségvetésének összeállításához, így született meg Községi egészségtervünk.
Gyöngyösi Olga

Soros egészségterv hírlevél