Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
Közös összefogással a lakosság életminőségének javítása.
A kiadás helye:
Sand
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Sand Községért Közalapítvány
Információt ad:
Ádám József
Tárgyszavak:
csökkenő lakosságszám, elöregedő lakosság, munkanélküliség, elmagányosodás, szórakozási lehetőségek hiánya
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
Legfontosabb teendők: ifjúsági programok szervezése, idős emberek segítése.
1. Szociális program - A program az idős, beteg és mozgásképtelen embereken kíván segíteni elsősorban, de az egyéb hátrányos helyzetű rétegek (munkanélküliek, ellátatlanok) gondjait is igyekszik megoldani.
2. Információs szolgáltató program - Ennek a programnak a célja, hogy a tanulókorú ifjúság a jól felszerelt iskolából kikerülve is tovább fejleszthesse számítógépes és Internetes ismereteit, így tanulási és később elhelyezkedési esélyei is jobbak lesznek. A célok között szerepel a helyi vállalkozók információs és adminisztrációs igényeinek kielégítése is.
3. Nemzetközi táborozási program - A program célja, hogy hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek a szülők alacsony jövedelme miatt csak a nyári munka jut, legalább egy hétre el tudjanak menni nyaralni.
4. Köztisztasági program - Célja, hogy az idős emberek nyugdíjas éveit a szép, virágos, tiszta környezet kellemesebbé tegye. A gyermekek pedig kevesebbet legyenek betegek az allergiát okozó gazoktól.
5. Kábel TV fejlesztési program
6. Történelmi program - Egy községi történelmi kiadványt készítenek, melyben megtalálható lenne a falu története, valamint írások a lakókról, a település gazdaságáról és érdekességeiről, Mindezeket képekkel kívánják illusztrálni.
7. Közművelődési program - A program keretében az önkormányzat által biztosított helyiségekben és ingatlanon a következő fejlesztéseket valósítanák meg: Ifjúsági Klub, színjátszó kör, szakkörök (pl. gazdakör, szabadidő- és játszóközpont létrehozása).

sand község.docsand község.exe

Települési egészségtervek