Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
Gyermekvédelemmel, hátrányos helyzetűekkel, közterület szépítésével, munkahelyteremtést szolgáló egyházi élettel stb. kapcsolatos programok.
A kiadás helye:
Borsodbóta
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Borsodbóta Községi Önkormányzat
Információt ad:
Gulyás János
Tárgyszavak:
roma kisebbség, stagnáló lakosságszám, munkanélküliség, bányabezárás, gyógynövénytermesztés, falusi turizmus
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
Helyi szinten jól kezelhető, kis forrásigényű problémák:
- Komplex gyermekvédelmi program: ez a program a hátrányos helyzetű – nagyrészt cigány származásúak – tanulók egészséges életmódra nevelését tűzte ki célul (csecsemőgondozást, elsősegélynyújtás, fogápolás, testápolás, növénytermesztés oktatása).
- Szociális ellátás megszervezését elősegítő program: A mindennapi szükségletek beszerzése érdekében szociális ellátást is biztosító rendszert kívánnak működtetni, melynek célja a rászorulók igényei alapján a szükségleti cikkek (élelmiszer, vegyi áru, háztartási cikkek stb.) beszerzése, azok raktározása, értékesítése, szükség esetén házhoz szállítással.
- Falunap: igényként merült fel a községből elszármazott, nagy létszámú, önmagát „Bótainak” tartók részéről egy vagy több napos rendezvény megszervezése.
- Közösségi Ház működését segítő program: ennek keretében Európa Uniós pont kialakítását és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezik.
- Felnőtt korúak nyelv-, és számítógépes oktatásának megszervezésére az idegenforgalom fellendítése érdekében lenne szükségük.
- Munkahelyteremtő programok kidolgozása: gyógynövény termesztési program, hulladéklerakóhely bővítés és üzemeltetés, kisállatfeldolgozó és csomagoló üzem létesítése, Borsodbóta és térsége szennyvízkezelésének megoldása.
- Cigányság helyzetét javító program kidolgozása
- Templom, illetve harang felújítási program
- Közrend megőrzési program

borsodbota.docborsodbota.exe

Települési egészségtervek