Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
A községi egészségterv programokkal a település közösségi életének legfontosabb formálói támogatása
A kiadás helye:
Sajóvelezd
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Sajóvelezd Községi Önkormányzat
Információt ad:
Tóth László
Tárgyszavak:
sok az ingázó, átlag alatti jövedelmek, munkanélküliség, bányabezárás, roma kisebbség, alkoholizmus, létbizonytalanság
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
A kulturális életet szeretnék a régi hagyományokhoz híven folytatni.
A sokoldalúan képzett szakmai gárda adott, csak a tárgyi feltétel (művelődési ház) hiányzik.
Legfontosabb feladatnak a művelődési ház működőképessé tételét tartják, mivel a kulturális élet központja a művelődési ház.
További célok:
1. Az ifjúság részére a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az iskola keretein kívül.
2. A felnőtt lakosság minél hatékonyabb bevonása a község közösségi életébe, hogy annak mozgatórugójává váljanak a későbbiekben.
3. A falu nyugdíjas korú lakosságának minél hatékonyabb szabadidő kitöltése. A szabadidő kitöltés színesebbé tétele. Az óvodásokkal, iskolásokkal történő kapcsolattartás. Nyugdíjas Klub létrehozása azoknak, akiknek az egészségi állapota megengedi, hogy aktív munkával töltsék el idejüket, gondozásra nem szorulnak.
4. További célok között szerepel a magányos emberek klubjának és a Kismamaklubnak a létrehozása.
5. Természeti és épített környezet:
- Szeméttároló elhelyezése a falu frekventált helyein.
- A falu környékén a parlagon maradt földek, szántók, zártkerti gyümölcsösök, rétrészek feltérképezése, s ezek rendben tartása.
- Facsemeték, virággumók, magvak vásárlása, palánták biztosítása az ültetéshez.
- A parkok, sportpálya, folyópart, patakpart, források rendbetételéhez a parlagon maradt földek, rét tisztításához, folyamatos gondozásához szükséges egy többfunkciós mezőgazdasági kisgép beszerzése.
- Pihenőhelyek, kirándulóhelyek rendbetétele, ápolása, pihenőpadok, asztalok készítése, elhelyezése.
- Figyelmeztető táblák, tájékoztatók elhelyezése a környezet védelme érdekében.
- A játszótér berendezése fajátékokkal, valamint magas kerítéssel elzárt teniszpálya, kézilabda és kosárlabda pálya kialakítása a játszótér melletti területen.
- A sportpálya környékének fásítása, rendezése.

Sajóvelezd.docSajóvelezd.exe

Települési egészségtervek