Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
Az egészséges életmód alapkövetelményeinek megismertetése. Mozgás, játék- és sportszeretet fejlesztése, higiéniára való nevelés
A kiadás helye:
Bodorfa
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Bodorfa Önkormányzat
Információt ad:
Breili Béla
Tárgyszavak:
nagycsaládosok, elszegényedés, nincs iskola, nincs óvoda, munkanélküliség, civil szervezetek hiánya
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
Legfőbb feladatnak a káros szenvedélyek és a környezeti ártalmak megelőzését, illetve az elindult folyamatok megállítását tekintik.
Olyan programot állítottak össze, amely kiemelten foglalkozik minden korosztállyal, a környezetvédelemmel, az egészséges életvitelre neveléssel, ezért az alábbi feladatok megvalósítását tűzték ki célul:
- Az egészséges életmód alapkövetelményének megismertetése /előadás /
- Mozgás- , játék- és sportszeretet fejlesztése - játszótér kialakítása
- Személyi és környezeti higiéniára való nevelés
- Káros szenvedélyektől mentes életmód /előadások /

Bodorfa.docBodorfa.exe

Települési egészségtervek