Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
Kálló Község Önkormányzat, települési egészségterv 2001
A kiadás helye:
Kálló
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Kálló Község Önkormányzata
Információt ad:
Babecz Jánosné
Tárgyszavak:
munkanélküliség, roma kisebbség, stagnáló lakosságszám, többszörösen hátrányos helyzetű családok, alkoholizmus, dohányzás, sok az ingázó, szórakozási lehetőségek hiánya
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
A program megvalósításával rövid távú cél, hogy minden korosztály számára biztosított legyen az egészséges mozgásfejlesztéshez, valamint a kulturált szabadidő eltöltéséhez a szükséges eszköz és berendezés.
Továbbá cél a hátrányos helyzetű romák esélyegyenlőségének javítása azáltal, hogy közvetlen lakókörnyezetükben kismértékű változás következik be.
Hosszú távú cél a program folyamatosságának biztosítása és fejlesztése. A településen élő emberek testi, lelki egészségének javítása, klubok, civil szervezet/ek/ létrehozása, és egy igazi, őszinte faluközösség kialakítása.
A program céljai:
1. Az óvoda nagy területű, szegényesen felszerelt udvarát elsősorban természetes anyagokból (fa, kötél, nád, vessző, kő) készített eszközökkel, felszerelési tárgyakkal kívánják benépesíteni, valamint tornaterem hiányában a csoportszobában szervezett mozgástevékenységhez szükséges eszközök vásárlását tervezik.
Ezekkel lehetőséget szeretnének teremteni a játékos, egyéb műveltségi területekkel történő, koncentráción alapuló személyiségfejlesztésre, a tartalmas, folyamatos, rendszeres játéktevékenységre, melynek eredményeként mérhetően javul a szellemi teljesítőképesség, az egészségi állapot.
2. Szabadidő hasznos és változatos eltöltése 6-tól 60 éves korig:
- Kerékpáros- és gyalogtúrák
- sportnap
- Rákóczi- és Dönci-kupa
- mozgásfejlesztő és szabadidős programok
3. „Emberközpontú Világ”
A Római Katolikus Plébánia épületében lévő közösségi teremben az emberek társasági életet élhetnek, kikapcsolódhatnak, énekelhetnek, a fiatal és a közép korosztály pingpongozhat. A foglalkozások, az összejövetelek mindenki számára biztosítani kívánják a testi-lelki kultúra ápolását, melynek legalapvetőbb feltétele a közösségi terem berendezése, hogy kulturált környezetben helyet kaphassanak különböző klubok és szakkörök (játszóház, énekkar, nyugdíjas klub, ifjúsági- és felnőtt hittan, biblia óra stb.).
4. „Cigány Akadémia”
A többszörösen hátrányos helyzetben lévő cigány kisebbséghez tartozó családok segítése elsősorban a szabadidős programok, valamint az ismeretterjesztő előadások szervezése útján valósulhat meg. Az ismeretterjesztő előadások célja, hogy kötetlen vagy kötött formában az emberek információkhoz jussanak, és ugyanakkor eszméket cseréljenek. Tudatalakító, tudatformáló szerepe lenne a rendezvényeknek.
Cél a lakás- és a kertkultúra ismertén keresztül az épített környezet védelmének és a lakókörnyezet tisztaságának elérése.

Települési egészségtervek