Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
Községi prevenciós programok beindítása, az egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrző és rehabilitációs célzatú sporttevékenység
A kiadás helye:
Jobbágyi
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Jobbágyi Községi Önkormányzat
Információt ad:
Képéné Szokolszky Ilona
Tárgyszavak:
csökkenő lakosságszám, kevés munkalehetőség, munkanélküliség, roma kisebbség, romló közbiztonság
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
Jobbágyiban az egyik legnagyobb probléma a mozgásszegény életmóddal összefüggő betegségek nagy aránya. Ennek csökkentéséhez járulna hozzá egy olyan mozgásfejlesztő, rehabilitációs célzatú program beindítása, mely a megelőzést, az időben kiszűrt deformitások kezelését tűzte ki célul a fiatal korosztálynál. Ezért nagy súlyt fektetnek a Szabó Imre kézilabda emléktorna megrendezésére minden évben augusztus 20-án. A Napköziotthonos Óvodában működő mozgásfejlesztő program biztosítása érdekében pedig szükség lenne az összes udvari játékeszköz kicserélésére, illetve felújítására.
A másik nagy probléma a hátrányos helyzetű, életviteli problémákkal küzdő réteg nagy aránya. Ezen a rétegen szeretnének segíteni azzal, hogy iskolai keretek között a gyermekeknek személyiségfejlesztő, helyes életviteli szokásokat bemutató gyakorlati programokat szerveznek (önismeret, én és a helyem a környezetben, egészséges és biztonságos élet, veszélyeztető tényezők, óv és védd magad).
Az egészségmegőrzési programra leginkább fogékony leendő szülők felvilágosítása is fontos cél.
Ennek megvalósítása az Egészséges Életért Klub keretein belül az Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadó létrehozásával történhetne meg.

Jobbágyi.docJobbágyi.exe

Települési egészségtervek