Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
A településen élő minden korosztály számára program és lehetőség biztosítása az egészségmegőrzés érdekében.
A kiadás helye:
Jobaháza
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Jobaháza Község Önkormányzata
Információt ad:
Tóth Mihályné
Tárgyszavak:
alkoholizmus, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, szórakozási lehetőségek hiánya, nincs regisztrált munkanélküli, stagnáló lakosságszám
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
1. Faluszépítő bizottság programja: Jobaháza község tulajdonában lévő 194 hrsz-ú terület rendezése, parkosítása, játszótéri kialakítása. Jelenlegi állapota rendezetlen, gondozatlan közterület.
A kultúrház rendkívül nagy, egy kis részét felújították, a nagyterem nagyon leromlott állapotban van, felújítására összefogott a falu.
2. Szabadidő és sportbizottság programja: Elsősorban a fiatalok mozgásigényének felébresztése és fejlesztése, illetve a tömegsport rendezvények szervezése a cél, továbbá a sport és ehhez kapcsolódó tevékenységek megszerettetése, ezeken keresztül a testedzésre, az egészséges életmódra nevelés.
3. Nyugdíjas klub programja: Rendszeressé kívánják tenni az összejöveteleket, s bővíteni a létszámot.
4. Nők társasága: Színházlátogatásokat terveznek évente két alkalommal.

Jobaháza.docJobaháza.exe

Települési egészségtervek