Települési egészségtervek
A tervkészítő adatai Nyomtatóbarát változat
Témája:
Kartali egészségterv 2001
A kiadás helye:
Kartal
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Kartali Teniszklub
Információt ad:
Tárgyszavak:
növekvő lakosságszám, betelepülések, roma kisebbség, nincs kisebbségi probléma, csökkenő munkanélküliség, sok az ingázó
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
"Első pályázatunk előkészületei olyan kapcsolatokat alakítottak ki községünkben, amelyek segítségével egyre biztatóbb folyamatok zajlanak a közösségi összefogás, a helyi problémák megoldása terén. Sok olyan probléma merült fel, amelyet már régen megoldhattunk volna a jelenlegi mentalitással."
Hosszú távú célok:
- Az egészségmegőrzés támogatói létszámának folyamatos bővítése
- Környezetvédelmi szemlélet kialakítása
- A korosztályok mozgásigényének felkeltése, fenntartása
- A gyermekeken keresztül a szülők bevonása
- A tömegsport újraindítása változatos programkínálattal
- Az egyéni sportok megkedveltetése
- Új sportágak beindítása a feltételek megteremtésével
- Tehetségek felkutatása, tehetséggondozás
- Versenyeztetés
- Szakosztályi csoportok korosztályi bővítése
- Az egyéni kezdeményezések népszerűsítése, koordinálása
- A kisközösségek erősítése, az önszerveződés ösztönzése, ezzel a nagyközösség formálása
Rövid távú célok:
- A községi egészségterv közreadásával az érdeklődés felkeltése
- Szabadidős sportok népszerűsítése
- Mozgásélmény nyújtása korosztályi sajátosságok szerint
- Egészségügyi szakemberek bevonásával a rizikó-csoportok preventív mozgásának szervezése, és felvilágosító tevékenység beindítása
- Célzott mozgásprogramok
- Szakosztályi csoportok korosztályi bővítése
- A gyermekek ésszerű és hasznos szabadidő eltöltésének segítése, az iskolai mozgásprogram folytonosságának biztosítása
- Olyan mozgásformák, sportjátékok megismertetése, amelyeket szervezett kereteken kívül is alkalmazni lehet
- Egyéni sportok megismertetése, tehetséggondozás
- Korosztályi megkötések nélküli ismeret- és tapasztalatnyújtás az egyéni életminőség javítására
- Elősegíteni kisebb csoportok szerveződését a mozgás és a sport saját indíttatású végzésére
- Segítségnyújtás az egyéni kezdeményezések megvalósításához
- Szabadidős versenyek szervezése korosztályi megkötések nélkül
- Egyéni szerveződésű csoportok versengésének, mozgásának koordinálása, segítése
- Csoportok összefogása a községi problémák megoldásában
- „A község a sajátunk!” élményének bevitele a köztudatba
- A közvetlen környezet tudatos alakítása, megóvása

Települési egészségtervek