Soros Alapítvány Évkönyv 2003
Nyomtatóbarát változat

Jogi programok


Betegjogi program - Mentái Disability Advocacy Program (MDAP)

2 260 000 Ft
+ OSI: 14 377 950 Ft

A Soros Alapítvány 2003-ban már nem hirdetett meg Betegjogi programot, viszont csatlakozott az Open Society Institute (OSI) net-work programjához, amely az értelmi és halmozottan fogyatékos fiatalok és felnőttek számára szervezett modellértékű foglalkoztatási és oktatási programokat. Az MDAP a mentálisan sérült emberek jogainak védelmére létrehozott hálózat fejlesztéséhez, valamint a társadalmi kirekesztettség ellen irányuló kampányok szervezéséhez nyújt támogatást.

Támogatott pályázatok

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány, Budapest
Terápiás és módszertani központ létrehozása autizmussal élő és súlyosan
halmozottan sérült gyermekek számára
A teljes támogatási összeget az OSI MDAP programja biztosította
2 793 825 Ft
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Budapest
A szervezet működésének támogatása
A teljes támogatási összeget az OSI MDAP programja biztosította
10 324 125 Ft
Soteria Alapítvány, Budapest
Támogatott munkába állítási program
A támogatási összegből 1 260 000 forintot az OSI Mentái Disability Advocacy Programja (MDAP) biztosított
3 360 000 Ft


Emberi jogi és korrupcióellenes program

37 516 000 Ft
+ OSI: 18 758 000 Ft

Változatlan maradt a program célja: a személyiségi-emberi jogok védelmének és érvényesítésének elősegítése, illetve a korrupció -természetéből adódóan láthatatlan - szerkezetének feltérképezése, valamint a közélet átláthatóvá tétele. A Soros Alapítvány partnere a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) jogi programja, az Open Society Justice Initiative volt, mely a keret 1/3 részével járult hozzá a szétosztható támogatáshoz.

Tekintettel arra, hogy 2003 a program lezáró éve volt, valamint az Alapítványnak a civil szektor megerősítése érdekében megfogalmazott stratégiájára és az adott keret szabta lehetőségekre, ez évben nem került sor nyílt pályázat meghirdetésére. Azok a szervezetek kaptak meghívást pályázásra, melyeknek a tevékenysége eddig is fontos volt az Alapítvány küldetése szempontjából. Az Alapítvány segítséget kívánt nyújtani ahhoz, hogy abban az átmeneti időszakban, amíg az intézmény/szervezet megtalálja új pályázati forrásait, a profil szerinti tevékenysége mellett legyen módja stratégia kidolgozására a fenntarthatóság érdekében.

Mint korábban, 2003-ban is olyan intézmények, szervezetek kerülhettek be a meghívottak közé, melyek működésének célja az alapvető emberi jogok érvényesítésének elősegítése, a modern demokratikus intézményi rendszer kialakulása, vagy aktív részvétel a korrupció ellenes harcban. A támogatható tevékenységi területek a következők voltak: nő és gyermekjogvédelem, ingyenes jogsegély, a szabadságvesztés és előzetes letartóztatás alternatívái, rendőrségi projektek, „jogklinika' tevékenység, korrupció ellenes projektek, tényfeltáró újságírás.

A kétfordulós pályázati eljárás során 15 intézmény, szervezet -jogklinikák, tényfeltáró újságírással foglalkozó lapok, folyóiratok, valamint emberi jogi civil szervezetek - kapott meghívást szándéklevél kidolgozására, ennek alapján a Kuratórium mindegyiküknek megadta a lehetőséget pályázat kidolgozására.

15 pályázat érkezeit, mindegyikük támogatásban részesült.

Támogatott pályázatok

De juRe Alapítvány, Budapest
De Facto Jogi Tanácsadó Iroda, Építészeti Tanácsadó Iroda
(rehabilitációs mérnöki tanácsadás)
660 000 Ft
Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Int., Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék, Nemzetközi Jogi Tanszék, Debrecen
Jogi Klinika program további működtetése és továbbfejlesztése
3 500 000 Ft
Habeas Corpus Munkacsoport, Budapest
Jogsegélyszolgálat, ismeretterjesztés, jogreíormok elősegítése, tapasztalatok publikálása. Támogatásszerzés, ismertség növelése, honlapfejlesztés
3 000 000 Ft
Háttér Társaság a Melegekért, Budapest
Jogi Tanácsadó Iroda. Alprogramok: „Alapítsunk családot", Civil közösségfejlesztés, BTK 199.§ áldozatainak rehabilitációja; lobbizás (EU direktívák), „Rózsaszín könyv"
3 050 000 Ft
Irodalom Kft., Budapest
Cikksorozatok: ítélkezés és nyilvánosság, Modern demokratikus állami és civil
intézményrendszer, Tényfeltáró-oknyomozó újságírás ismételt megerősítése a lapban
7 000 000 Ft
Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány, Budapest
Jogsegély és tanácsadó programok; komplex és integrált jogi szemlélet oktatása
a jogászképzésben; összehasonlító és kritikai elemzések (hatályos jogrendszer)
3 000 000 Ft
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, Budapest
Drog-jogsegélyszolgálat és a hozzá kapcsolódó szociális munka; új finanszírozási lehetőségek felkutatása
1 800 000 Ft
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest
Az emberi jogok magyarországi védelmét erősítő 2003-2004. évi
programok támogatása
12 000 000 Ft
Magyarnarancs.hu Kft., Budapest
Tényfeltáró, oknyomozó cikkek megjelentetése a Magyar Narancs c. időszaki
kiadványban, illetve annak honlapján
6 000 000 Ft
Martin Luther King Egyesület, Budapest
Az emberi jogok terén sérelmet szenvedettek jogi segítése, fenntarthatóság
feltételeinek megteremtése
1 200 000 Ft
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest
Migránsok emberi jogainak védelméről szóló felnőttképzési programok indítása,
fenntarthatóság feltételeinek megteremtése
1 804 000 Ft
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Klinikai Program, Miskolc
Jogi klinikai program: terhelt! képviselet bíróságok és hatóságok előtt;
Street law - bűnmegelőzés, gyermekjogvédelem általános iskolások számára
3 500 000 Ft
Mozgó Világ Alapítvány, Budapest
A korrupció témája; fenntarthatóság-függetlenedés; az átmeneti
nehézségek csökkentése
3 000 000 Ft
Stencil Kulturális Alapítvány, Budapest
"Tiszta kezek - tiszta fejek": korrupcióellenes ismeretterjesztő/tényfeltáró program
4 000 000 Ft
Szocio East Egyesület, Nyíregyháza
Különböző okokból hátrányos helyzetű, gyenge érdekérvényesítő képességű
nők számára jogi tanácsadás, információszolgáltatás, ügyvédi képviselet
2 760 000 Ft


Roma jogvédelem

22 500 000 Ft

2003 a program lezáró éve volt, ezért az Alapítvány a támogatási összeget olyan jogvédő szervezetek támogatására, megerősítésére fordította, amelyek a korábbi években a Soros Alapítvány támogatásával már jelentős munkát végeztek. Segítséget kívánt nyújtani az átmeneti időszakra, amíg a szervezet megtalálja új támogatási forrásait, módot talál arra, hogy működését zavartalanul folytathassa, és új stratégiát dolgozzon ki. A döntési folyamatot befolyásolta a cigány kisebbségi önkormányzatok megalakulása, mely a jól működő roma civil szervezeteket mint kulcsszereplőket közelről érintette. A Kuratórium ezért a végső döntéssel megvárta ennek a folyamatnak a végét.

A program eredeti, tágabb értelemben vett célja változatlanul a romákat érő emberi jogi sérelmek megelőzése és orvoslása, az őket sújtó nyílt és rejtett diszkrimináció elleni fellépés, az előítéletek, a romákat érintő konfliktusok megelőzése, feltárása és megoldása, a romák és nem romák közötti kommunikáció javítása volt.

A kétfordulós pályázat első fordulójában 8 szervezet kapta meg a lehetőséget szándéklevél megfogalmazására, melyben ismertetni kellett a szervezet hosszú távú terveit és a finanszírozási lehetőségeit. A második fordulóra egy, a pályázástól visszalépett szervezet kivételével minden meghívott megkapta a lehetőséget részletes pályázat kidolgozására.

Végül 7 pályázat érkezett, melyek közül 5 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Közéleti Roma Nők Egyesülete, Budapest
Roma jogvédelmi program folytatása
2 160 000 Ft
Magyarországi Roma Parlament Konfliktusmegelőző és Jogvédő Iroda, Budapest
"Kommunikáció és Együttműködő Jogvédelem"
1 200 000 Ft
Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Budapest
Jogvédő Iroda működtetése
9 140 000 Ft
Roma Polgárjogi Alapítvány, Budapest
Romák emberi jogait érintő tevékenységek
7 000 000 Ft
Szent Márton Caritas Alapítvány, Alsószentmárton
Komplex jogvédő tevékenység
3 000 000 Ft