Soros Alapítvány Évkönyv 2003
Nyomtatóbarát változat

Kulturális és művészeti programok


Kulturális programok

Capacity Building

OSI: 7 875 000 Ft

Az OSI Árts and Culture Regionális programja 2003 elején a közép-
és kelet-európai kulturális és művészeti szervezetek és központok számára pályázatot írt ki szervezetfejlesztési és kapacitásépítési célokra. Az angol nyelven kitöltendő kérdőívükben a szervezetek három éves stratégiája és a három éven belül elérendő céljai voltak a leghangsúlyosabb kérdések. A magyarországi nyertes a következő fő területeket jelölte ki a maga számára: a roma-kérdést, egy A tolerancia eszközei című munka-konferencia rendezését, a határokon átívelő együttműködés lehetőségeinek feltárását, egy, a kultúrák közti párbeszéddel foglalkozó vita lefolytatását és egy, a civil technikákkal foglalkozó programot.

Az OSI Árts and Culture Network Program 2004-től kizárólag Közép-Ázsia, a Kaukázus országai és Mongólia számára ír ki pályázatokat, ezért ezekre a programokra Magyarországról utoljára 2003-ban lehetett pályázni

8 pályázat érkezett, amelyből l részesült támogatásban

Támogatott pályázat

Stencil Kulturális Alapítvány, Budapest
Kapacitásfejlesztési támogatás
7 875 000 Ft

Kortárs Művészeti Programhálózat

27 000 000 Ft

A 2002-ben indult program második és egyben utolsó évében az előző évben támogatást nyert befogadó szervezetek pályázhattak újra, hogy a 2002-ben elindított programjaikat 2003-ban megerősíthessék, és további forrásokat találhassanak a folytatásukhoz.
Színházi előadások, zenei rendezvények, kiállítások befogadására alkalmas térrel és technikai eszközökkel, valamint a fenti programok szervezésében jártas munkatárssal rendelkező, nem fővárosi kisszínházak, kulturális szervezetek pályázhattak egész éves (2002. szeptembertől 2003. szeptemberig tartó) kortárs művészeti programsorozatuk lebonyolításának - a rendezvények és azok promóciójának költségeire - támogatására.

5 pályázat érkezett, amelyből 3 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok


MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület, Szeged
Kortárs művészeti programsorozat megrendezése, az Alterra Kortárs Előadóművészeti Központ véglegesítése a szegedi Régi Zsinagógában
10 000 000 Ft
Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr
2003 2004 évben a Kortárs Programhálózat keretén belül megvalósítandó, több művészeti ágat felölelő programok
10 000 000 Ft
Művészetek Háza, Pécs
A 2003. II. félévi és 2004.1. félévi kortárs összművészeti programok
7 000 000 Ft

Looking Inside

OSI: l 125 000 Ft

A Soros Alapítványok nemzetközi hálózatát átfogó programban művészeti menedzserek, kulturális intézmények vezetői külföldi gyakornoki tapasztalatszerzés támogatására pályázhattak, illetve hazai kulturális intézmények fogadhattak külföldi gyakornokokat.

Az OSI Árts and Culture Network Program 2004-től kizárólag Közép-Ázsia, a Kaukázus országai és Mongólia számára ír ki pályázatokat, ezért ezekre a programokra Magyarországról utoljára 2003-ban lehetett pályázni

A program költségvetését az Open Society Institute Árts and Cultura Network Program biztosította.

7 pályázat érkezett, amelyből 6 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Bodor Judit, Budapest
270 000 Ft
Külföldi gyakornoki támogatás a ljubljanai Center fór Contemporary Árts intézetben
Cziboly Ádám, Budapest Külföldi gyakornoki támogatás a gdanski
225 000 Ft
Wybrzezak Theatre in Education-nál
Lakos Nóra, Budapest
Külföldi gyakornoki támogatás a prágai' Konfrontace szervezetnél
247 500 Ft
Nagy Ilona, Karcag
Külföldi gyakornoki támogatás a prágai Formans Theatre-ben
247 500 Ft
Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság, Budapest
Az oroszországi Ekaterina Sokolova gyakornoki fogadása
67 500 Ft
European Youth Centre Budapest,
Budapest A grúziai Ana Magalashvili gyakornoki fogadása
67 500 Ft


Stúdiószínházi program

1 000 000 Ft

A Stúdiószínházi program 1995. óta évenként meghirdetett színházi stúdióprodukciók támogatása felhívása 2002-ben jelent meg utoljára. 2003 a program lezárásának éve volt, így a 2003-ban utoljára megrendezett Soros Stúdiószínházi Napok került a program középpontjába. A fesztiválon az előző évadban támogatott előadások közül a kuratórium által legizgalmasabbnak ítélt produkciókat tekinthették meg az érdeklődők. Az Alapítvány díját, amely a nyertes produkció egy külföldi fesztiválon való részvételének, vagy egy új darab létrehozásának támogatása egymillió forint erejéig, a Soros Alapítvány nem színházi kurátoraiból álló zsűri a Pintér Béla Társulat Parasztopera című előadásának ítélte oda.

A Stúdiószínházi Napokat a Stúdiószínházi programot november 3-án egy konferencia zárta, A kockázat szépsége címmel, amelyen az alkotók és a finanszírozók, támogatók képviselői arról beszélgettek, hogyan tovább a Soros Alapítvány kivonulása után. (A konferencia teljes szövege a mellékletben olvasható.)

A Stúdiószínházi és a többi kulturális program lezárulása alkalmából az Alapítvány megjelentetett egy CD-t, „A Soros Alapítvány előadóművészeti támogatásai 1994 és 2003 között" címmel. A CD a támogatott pályázók adatbázisa mellett tartalmazza az 1994-2003 közötti előadóművészeti programok struktúráját, a pályázati programok leírásait és kurátorok, szakértők értékelő írásait.

Pintér Béla, Budapest
A VIII. Soros Stúdiószínházi Napok fődíja a Parasztopera című előadásért
1 000 000 Ft

Summa Artium
A kultúra támogatása - a támogatás kultúrája

21 000 000 Ft

A Summa Artium Kht-t a Magyar Soros Alapítvány 2003. decemberében alapította, azzal a céllal, hogy két évtizedes kultúra- és művészettámogató tevékenységének befejeztét követően, a Summa elősegítse az üzleti és magán szférából a kultúrára irányuló támogatások növekedését.
A Soros Alapítvány 1984 és 2003 között több pályázati programban és díjak adásával támogatta a hazai magas kultúrát és művészeteket. Az alapító, Soros György és az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy Magyarország európai uniós csatlakozásához közeledve elérte azt a fejlettségi szintet gazdasági és társadalmi téren egyaránt, ami lehetővé teszi az alapító számára, hogy forrásai jelentős részét átcsoportosítsa azokba a régiókba, országokba, ahol a társadalmi, politikai rendszer és a gazdaság állapota ezt indokolja. Az évi ötszázmillió és közel egymilliárd forint között változó összeg kiesésének a szigorúan vett magas kultúra minőségalapú támogatásából azonban komoly negatív hatásai lehetnek, ezért döntött úgy a kuratórium, hogy létrehoz egy szervezetet, amely Nyugat Európában és az Egyesült Államokban már bevált módszerek hazai adaptációjával elősegíti az üzleti és magán eredetű támogatások növekedését.

A Summa Artium annak érdekében, hogy a kulturális szponzorá-ció, valamint a kulturális, művészeti célú adományozás általánosabbá váljon Magyarországon, a következő tevékenységeket végzi:

a) Figyelem-felkeltés, „fórum-szerep"
- Éves Jelentés kiadása az üzleti szponzoráció állásáról,
- politikai lobbizás az adókedvezmények kiterjesztése érdekében,
- pozitív tapasztalatok fölmutatása, esettanulmányok gyűjtése, nagyobb közfigyelem fölkeltése,
- díjak alapítása és odaítélése,
- rendezvények szervezése,
- tanácsadás szponzorációs stratégia kialakításához.
b) Közvetítés, nonprofit módra
- internetes művészeti projekt-tár, a Summárium működtetése a Summa honlapon: támogatásra érdemes projektek gyűjtése és bemutatása a lehetséges szponzoroknak,
- Támogatói Programok működtetése,
- országos Summa Klub-hálózat létrehozása, a magas kultúra helyi kezdeményezéseinek támogatására.

Elérhetőség:
Summa Artium Kht.
1052 Budapest-Belváros
Deák Ferenc utca 10. V. emelet 509.
Tel./Fax: 318-3938
internet: www.summa-artium.hu