Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Egy alternatív szociális intézmény együttműködése egy civil szervezettel
Szerző:
Farkas János
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2007
Szám:
3
Oldalszám:
7
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
Megjegyzés:
Annotáció:

Farkas János
Egy alternatív szociális intézmény együttműködése egy civil szervezettel

A Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI) megalakulásakor, 1991-ben, előzmények nélküli volt a vállalt feladat és a megoldási kísérlet tekintetében is. Olyan szakemberek alapították, akik az újpalotai lakótelepen élő hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését segítették.
1993-tól új „fejezet” kezdődött a MUFTI életében. A XV. kerületi Önkormányzat önálló költségvetést ajánlott meg az irodának, amellyel lehetővé vált a szakmai profil bővítése, a maihoz hasonló struktúra kialakítása, a minél magasabb szakmai színvonal elérése. A MUFTI e szervezeti felépítésben dolgozott egészen 1996 áprilisáig, amikor is az intézmény - a kiépülni látszó kerületi szociális ellátó rendszer részeként - az Újpalotai Családsegítő Szolgálat önálló telephelye lett és azóta önkormányzati intézményként működik.
Az iroda támogatására 1996-ban létrehozott Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye Egyesület (HÁTHA) az iroda működését olyan lehetőségekkel egészíti ki, amelyek csak egy civil szervezet számára elérhetőek, egy önkormányzati intézmény számára nem.
Újpalota sajátosságaiból adódóan halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok keresik meg az egyesületet, az iskolai kudarcoktól terhes diákévek után. A fiatalok zöme az iskoláit egy-két éve abbahagyó, már nem tanuló, stabil munkahelyet nem találó, kallódó és állástalan 16-26 év közötti. A munkanélküliség legtöbbször egy komplex szociális probléma egyik eleme. A nehéz élethelyzet, a személyiség sérülése, esetenként összeomlása lehet következménye a munkanélküliségnek, de lehet kiváltó oka is. Mindenesetre sokszor együtt jelentkező problémákról van szó.
Már a kezdetekkor megfogalmazódott egy olyan szociális-kulturális intézmény létrehozásának a gondolata, ahol a fiatal ügyfelekkel nyitott légkörben lehet hatékony közös munkát folytatni, ami inkább egy ifjúsági klub, mintsem egy „pultos ügyfélszolgálat” hangulatát kelti. A nyitottság, a bürokráciamentes légkör, az átlagostól való eltérés elfogadása előfeltétele egy új szemléletű szociális-kulturális munkának és jó alapot ad egy alternatív szociális intézmény működéséhez. Ezek az alapértékek a mai napig is megmaradtak. Az iroda szerény eszközei miatt jelentős mértékben rá van utalva a területen működő többi szociális, oktatási, művelődési intézmény infrastruktúrájára. Az egyesület munkájának jelentős részét az információk gyűjtése, továbbadása és a minél személyre szabottabb tanácsadás alkotja.
A HÁTHA Műhely - MUFTI működésének gerincét a napi ügyfélszolgálat adja, itt kerül kapcsolatba a fiatal először az iroda, az egyesület munkatársaival. Az egyéni esetkezelés feltárja a problémákat. Ez a fiatalokat nagyban befolyásolja a szolgálat további igénybevételében, ami lehet képzési, életvezetési és pályaorientációs tanácsadás. A kezdetektől fogva működik a jogi tanácsadás, amely során mindig fény derül az éppen aktuális törvények joghézagaira, illetve a hivatali ügyintézők esetenként előforduló felkészületlenségére. Az életvezetési tanácsadást egy pszichológus látja el. Itt mindig nyilvánvalóvá válik, hogy a munkanélküliség nem egy, csak önmagában, elszigetelten jelentkező probléma, hanem sok esetben egyéb mentális sérülések, és a háttérben meghúzódó komoly családi konfliktusok oka vagy következménye is lehet, amelyek együttesen keseríthetik meg az egyén életét. A csoportmunka keretébe sorolhatóak a tanfolyamok, a külföldi csereutak, a személyiségfejlesztő és mentálhigiénés csoportok, valamint a különböző szabadidős tevékenységek: a HÁTHA Műhely - MUFTI - klub, a Film klub és a nyári tábor.
Az egyesület megalakulása után azonnal elindultak a HÁTHA - MUFTI házi tanfolyamai, amelyek angol és francia nyelvi, valamint számítógép felhasználói alapismereteket adtak és adnak a jelentkezőknek. E tanfolyamok célja nem csak a munkanélküliek szakmai képzése, hanem az is, hogy állandóságra, rendszerességre bírják a résztvevőket, hogy egy esetlegesen megrekedt nyelvtanulási kedvet újraélesszenek, hogy megpróbálják visszarázni a sokszor régóta munka nélkül élő fiatalokat a reggeli felkelésre, a társak (kvázi munkatársak) tolerálására és a velük való együttműködésre.
A tábor és a klub létrehozása az egyesület közösségfejlesztő törekvéseit tükrözi. A fiatalok nyomon követésén túl az az elv vezérelte létrejöttüket, hogy terepet biztosítsanak a fiatalok által kitalált és megszervezett szabadidős programok megvalósulásának. A klub havi és heti rendszerességgel működik, a tábor pedig nyaranta egy hét együttlétet jelent, amely mindig valamilyen önkéntes, környezetvédő munka köré szerveződik. A közösen végzett rendszeres munkával az egyesület tagjai is példát mutatnak.
Az évek során nyilvánvalóvá vált, hogy a foglalkoztatáspolitika nem képes önmagában megoldani a fiatalok munkanélküliségének megelőzését, valamint jó hatásfokkal való kezelését. Az oktatási-nevelési, szociális és munkaügyi területek szoros együttműködésére van szükség, itt kapcsolódhatnak be az öntevékeny fiatalok csoportjai, a közösségfejlesztők vezetésével.
A probléma komplex kezelésére van szükség, arra, hogy ez a folyamat a nevelési-oktatási intézményekben kezdődjön el és helyi szinten, a helyi szociális és közösségi feladatokat ellátó társadalmi szervezetekkel összefogva, az érintett fiatalok bevonásával fejeződjön be.

Parola archívum