Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
SZÖVET-KEZEK
Szerző:
Thiesz Angéla
Sorozatcím:
Rovat:
SZÖVETKEZET
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2001
Szám:
2
Oldalszám:
6
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalom
SZÖVET-KEZEK


A Pécs észak-nyugati peremkerületében 1997 óta működik lakossági érdekvédelmi szervezet, az Istenkúti Közösségért Egyesület. Ez az egyesület egy hosszútávú, átfogó környezeti közösség- és területfejlesztési, oktatási és ifjúsági programba kezdett.
Az önkormányzattal való konfrontációban – egy iskolabezárás elleni akcióban – született civil szervezet helyi nyilvánosság megteremtésével, a helyi közösségi erőforrások aktivizálásával konkrét jövőképet, feladat- és eszközrendszert hozott létre. Viszonyát a helyi önkormányzattal a közelmúltban sikerrel mozdította az együttműködés felé.
Eddigi sokrétű tevékenységük, sikereik és kudarcaik eredményeképpen született meg az egyesület közösségi vállalkozásaként a RETEXTIL-program, melynek megvalósításához és működtetéséhez a közelmúltban egy országos együttműködési programot is indítottak SZÖVET-KEZEK elnevezéssel. Hogy a RETEXTIL-programmal nemcsak helyi eredményekre koncentrálnak, annak két oka van:
– egyrészt a program – annak ellenére, hogy egy konkrét közösségfejlesztési folyamat eredménye, és helyi adottságokra, szükségletekre és lehetőségekre alapoz –, jól adaptálható a helyitől eltérő körülmények közé, rengeteg kapcsolódási lehetőséget, speciális, az istenkútitól részben eltérő funkciójú műhely létrehozásának esélyét hordozza magában,
– másrészt mint konkrét helyi foglalkoztatási program, működéséhez külső partnereket feltételez, mégpedig a képzés, a folyamatos fejlesztés és az eltérő körülmények közötti alkalmazás területén.

Mi a RETEXTIL?

RETEXTIL: Ökológiai és humán „recycling” (újrahasznosítási) program

– Egy helyi közösségen belül termelődő háztartási textilhulladék iparművészeti termékké alakítása rehabilitációs célú és energiaigény mentes eszközökkel dolgozó kézműves műhelyben.
– Egy általunk megszervezett közösségi ruhatár, ingyenes turkáló működtetése a helyi lakosság számára, amelyet a helyi családok ruha-adományai tartanak fenn.
A műhely munkáját a közösségi ruhatár látja el alapanyaggal – amit senki nem visz el, az kerül feldolgozásra.
A RETEXTIL MŰHELY közösségi rehabilitáció a környezetkímélő kézművesipar keretein belül, hulladékot dolgoz fel, és a műhelymunkában részt vevő emberekre fejlesztő hatással van.

A RETEXTIL
– szinte maradéktalan hulladékfelhasználást tesz lehetővé és megsokszorozza a primer konzumtermék élettartamát.
– 100% újrahasznosított anyag, alapanyaga sodrott rongyfonal. A termékek előállítása során egyedi lakástextília jön létre.
– nem igényel más alapanyagot, csak hulladékot.
– A RETEXTIL-módszer felöleli a hagyományos kézműves technikákat, ezért iskolák számára is ajánlható.
A hagyományos textiltechnika egyszerűsége miatt mindenki számára is elsajátítható, így akár fogyatékkal élő emberek számára jelentheti a kreatív munkavégzés kereteit, és a rongy-alapanyag léptéke miatt sikerélményhez juttat.
A RETEXTIL-program lehetővé teszi, hogy helyben kerüljön teljes feldolgozásra a termelődő háztartási textilhulladék. Munkát ad ezzel az ott élő, tartósan munkanélküli embereknek, és egyedi környezetbarát termékhez juttatja a programot textilhulladékkal támogatókat.

A RETEXTIL-módszer újszerűsége, innovativitása

Magyarországon évente több tízezer tonna ruházati cikkből és lakástextíliából lesz szemét. Egy ezer lakosú település háztartási textilhulladéka tíz, a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő (fogyatékkal élő, nagycsaládos, képzetlen, szociokulturális hátránnyal küzdő, érzelmi vagy mentális zavarokkal élő vagy szenvedélybetegsége miatt keresőképtelenné vált) embernek adhat munkát, elfoglaltságot.
A műhely munkájának eredménye: Művészeti termék, mert alakítja a gondolkodást. Soha nem születik két egyforma darab. Folyamatosan választás elé állít, a választás szabadságát adja. Előhozza a rejtett kulturális örökséget, ugyanakkor tanít, fejleszt is.
Hatékonyság: A rongy alapanyag felnagyítja a termék textúráját.
Marketing: Ahonnan az alapanyag származik (adott lakóközösség), ugyanoda kerülnek vissza a kész termékek. Csak ott működik a program, ahol társadalmi közösségvállalás és környezettudatosság hívható elő.
Design: A hagyományos technikák ötvözetének alkalmazása lehetővé teszi új szerkezetű textíliák létrehozását.
Piacképesség: Bármilyen méretű és fajlagos értékű textil előállítható: van a mai piaci árnál olcsóbb és sokkal értékesebb RETEXTIL-termék is.

A RETEXTIL-program egyidejűleg eredményez
társadalmi, gazdasági és környezeti hasznot:

Társadalmi haszon: Tartósan munkanélkülieknek ad esélyt a közösségbe való visszatérésre és az önellátásra.
Gazdasági haszon: a termék előállításból származó bevétel fedezi a foglalkoztatás költségeit – megreformálja a szokványos szociális alapú kézműves szövő műhelyek munkáját.
Környezeti haszon: Hulladék újrahasznosítása energia felhasználás és szállítás nélkül.
A RETEXTIL-technika ahhoz segíti hozzá a programban résztvevő embereket, hogy kreatív tudáshoz és pénzkeresethez jussanak. Lehetővé teszi ugyanakkor azt is, hogy fogyatékos és egészséges emberek manufakturális rendszerben, egymást segítve tarthassák fenn saját munkahelyüket, és közvetlen környezetük háztartási textilhulladékát feldolgozzák.
Rehabilitáció: A RETEXTIL-műhelymunka elemi kézimunkával történő kreatív alkotás.
Reintegráció: Mindenki megtalálja a képességének megfelelő munkát. Lesznek mesterek és lesz, aki csak egy-egy munkafázist tud ellátni, vagy egy-egy technikát alkalmazni.
Heterogén csoportok: Manufakturális rendszerben döntő az egymásrautaltság, az egymás munkájára építés. Aki „csak” vágni tud, az megteremti annak a társának a munkalehetőséget, aki a kreativitás felső fokára jut.

Az első istenkúti RETEXTIL Műhely
(foglalkoztatási program) előzményei:

Istenkúti erőforrástérkép 1999. (foglalkoztatottság, környezeti állapot: Istenkút egy átlagos település képét mutatja a foglalkoztatottság, a fogyatékkal élők, és a halmozottan hátrányos helyzetűek arányát tekintve. A regisztrált és a regisztrálatlan (segély, GYES, anyasági, rokkantnyugdíj, ellátatlanok munkanélküliek aránya tíz százalék körüli értéket mutat; munkába állításuk gyakorlatilag csak új szociális munkahelyek létesítésével lehetséges.
Környezetvédelmi program: Környezeti állapot felmérése, problémák feltárása, javaslatok a megoldásra, illetve a helyi ipar lehetőségeire.
Környezetkímélő ipar: A program ötletét a társadalmi ruhavándorlás végét képező, lakosonként évente legalább 5 kg-ot kitevő (Magyarországon évente 50 tonna), használatra alkalmatlanná vált háztartási textilhulladék tömege adta, amit ha szét is választanak, általában csak elégetésre kerül.
Közhasznú foglalkoztatási program: Olyan munkahelyet kell teremteni, ahol befogadják a különböző hátrányokkal küzdő embereket. Sikerélményt és olyan megélhetést nyújt, amely emberhez méltó, és nem rekeszti ki, nem küldi karanténba a fogyatékkal élőket.
Közösség és területfejlesztési program: Személyes kapcsolatok kiépülése, szomszédsági hálózat létrejötte (bizalom).
Hagyományőrző kézműves-játszóház: Ismertté válnak a különböző technikák, a gyerekek és szüleik szívesen „alkotnak”.
Kísérleti Retextil Műhely: Kialakult a miből mit, hogyan: a retextil know-how. Nyilvánvalóvá vált, hogy a sokfajta alapanyag osztályozva különféle technikák alkalmazására ad alkalmat, így sokrétű, kreatív munkavégzést enged. Ebből következtettünk arra, hogy kiválóan alkalmas vegyes csoportok munkába állítására, mert mindenki megtalálhatja azt a munkafázist, illetve azt a technikát, mely számára végezhető, és örömet okoz.

Az Istenkúti Közösségért Egyesület a helyi RETEXTIL Műhely finanszírozásához pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz, ez jelenleg elbírálás alatt van.
A SZÖVET-KEZEK országos együttműködési program részeként pedig szeptembertől a Kárpátok Alapítvány támogatásával az istenkúti MOBIL-RETEXTIL Műhely négy Borsod megyei közösségben indít el közös képzési-önképzési munkát: Noszvajon a Farkaskő Egyesülettel, Gömörszőlősön az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvánnyal, Borsodbótán a Cigány Önkormányzattal, Sárospatakon a Fehérlófia Egyesülettel.
Thiesz Angéla
Tartalom
Parola archívum