Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
United Way - Dél-Dunántúl Alapítvány
Szerző:
Fonai László
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1995
Szám:
1
Oldalszám:
14. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
United Way Dél-Dunántúl Alapítvány (Pécs, Szent István tér 17., 7624, T:72/315-679)
Települések:
Tárgyszavak:
közösségi munka, önkéntes segítés
Megjegyzés:
Annotáció:

A UNITED WAY Dél - Dunántúl Alapítvány

United Way Alapelvek, stratégiai célok
Közösségi alapelv
Az alapítvány működése során alapvetően a közösségi munkára támaszkodik. Hangsúlyt fektet arra, hogy egyes tevékenységek, programok köré alkalomszerűen vagy tartósan közösségeket szervezzen, tőle függetlenül létrejövő közösségeket segítsen, támogasson - tiszteletben tartva azok autonómiáját. Vállalja a tevékenységorientált közösségek közti kapcsolattartást, közvetítést, új közösségek, szerveződések létrehozásához a segítségnyújtást. Bízik azok önállóságában, együttműködési képességükben, együttes fellépésük erejében, hisz a közösségi szemlélet fejleszthetőségében, hatékonyságában, a közösségi formák legitimitásában. Vallja, hogy minden közösség a legjobban tudja, hogy céljai megvalósítása érdekében milyen programokra célszerű adományokat gyűjteni, és a támogatásokat mely módon legcélszerűbb felhasználni.

A küldetés, önkéntesség, elkötelezettség és tolerancia alapelve

Az alapítvány céljait életkorra, nemre, világnézetre, egészségi állapotra való tekintet nélkül a társadalom azon tagjainak közreműködésével kívánja megvalósítani - legyenek ők önkéntes segítők vagy fizetett alkalmazottak -, akikben a másik ember iránt érzett felelősség, segítő akarat saját elhatározású cselekvési szándékkal párosul, akiknek gondolatait, döntéseit, tetteit az önzetlenség, a tolerancia, megértés és humánum, az értékteremtő, jobbító szándék vezérli.

A nyilvánosság alapelve

Az alapítvány működése nyilvános: nyilvános a szakmai munka, az adományok mértéke, a pénzeszközök felhasználása, az alapítvány gazdálkodása, a kuratórium döntései. A nyilvánosság érdekében kapcsolatot tart a sajtóval, rendszeresen tájékoztatja munkájáról és gazdálkodásáról az alapítókat, az adományok felhasználásáról az adományozókat. Az alapítvány működése során igényt tart a társadalom véleményére, értékeli az alapítvány működésével kapcsolatos jószándékú észrevételeket, javaslatokat.

A közhasznúság alapelve

Az alapítvány elsősorban olyan közcélokat, programokat valósít meg, illetve támogat, melyeket az állami, önkormányzati költségvetés nem, vagy nem kellő mértékben finanszíroz. A már működő programokhoz csatlakozik, azokkal azonos kezdeményezéseket öncélúan nem hoz létre. Együttműködik mindenkivel és minden szervezettel, akik (amelyek) az alapelvekben megfogalmazottakkal egyetértenek.

Magáénak vall nemzetkőzi alapelveket

Elfogadja a UNITED WAY INTERNATIONAL alapelveit: politikai, vallási függetlenség, ellenőrizhetőség, szakértelem, önkéntesség, hierarchiamentesség, hitelesség, áttekinthetőség, garancia az adományozóknak, hatékonyság, közösségi szolgálat.

Stratégiai célok

Hozzájárul a civil társadalom építéséhez. Az alapítvány a maga szellemiségét a helyi (városi) közösségi összefogásra építve a kapcsolatok megyei (regionális), majd országos kiszélesítésével fokozatosan teszi ismertté. Ennek eredményeként egy nagyon hatékony közösségfejlesztési program megvalósításán túl a magyarországi nonprofit szektor megerősödését, valamint egy átfogó karitatív hálózat és intézményrendszer kiépülését kívánja elérni. A jótékonysági tevékenység szorgalmazásával az alapítvány működési területén a magyar társadalom egészségügyi és szociális helyzetének jobbítását, az ilyen célú programok, szolgáltatások támogatását, a kulturális élet pezsdítését, a képzések, átképzések szervezését, a tehetséggondozás ösztönzését, a környezetvédelmi kultúra megalapozását és egészségvédelmi ismeretek terjesztését végzi. Tevékenységét elsősorban Pécsett és a baranyai, dél-dunántúli régióban fejti ki, de működésének hatékonysága érdekében kapcsolatot tart országos és nemzetközi szervezetekkel, kapcsolódik országos és nemzetközi programokhoz céljai mindenkori figyelembevételével, kész-fenti célú-regionális koordinációs, szervező feladatok alkalmi vagy folyamatos ellátására.

Fonai László az alapítvány ügyvezetője

Az Alapítvány működési helye és levelezési címe:
Pécs, Szent István tér 17. (Nevelők Háza) Tel./fax: 72/315-679

(Humán Források 1995. február)

Parola archívum