Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Zempléni Környezetvédelmi Egyesület (ZEKE)
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1997
Szám:
2-3
Oldalszám:
18-19.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Zempléni Környezetvédelmi Egyesület, Kossuth Gimnázium, Kazinczy Múzeum, Comenius Tanítóképző Főiskola, Független Ökológiai Központ, "Szemfüles Baglyocskák" nevű ifjúsági csoport, Zempléni Táj (újság), Újhelyi Körkép, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre
Települések:
Sátoraljaújhely, Zemplén-hegység, Bodrogköz, kovácsvágási fás legelő, Köszörű-völgy, Szuhavölgy, Zempléni Tájvédelmi Körzet, Vermont (USA), Sárospatak, Aranyosi-völgy, Long-erdő
Tárgyszavak:
környezetvédelem, Fenntartható Közösségek Program, Föld Napja
Megjegyzés:
Annotáció:

ZEMPLÉNI KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET (ZEKE)

BEMUTATKOZUNK

Egyesületünk 1992 nyarán alakult Sátoraljaújhelyen, működési területe a Zemplén-hegység és Bodrogköz. Jelenleg 61 felnőtt és 141 ifjúsági tagunk van. az egyesületet három fős elnökség vezeti: a környezetvédelmi-, a természetvédelmi- és a szervezési társelnök.

ALAPSZABÁLY SZERINTI CÉLJAINK

Fellépés a zempléni táj viszonylagos érintetlenségének megőrzéséért. A térség környezet- és természetvédelmi problémáinak felkutatása, részvétel azok megoldásában. A természettel való hosszú távú együttélés lehetőségeinek keresése, a környezetbarát életformák és gazdálkodási módok terjesztése. A helyi lakosság tájékoztatása a környezeti problémákról, bevonása a döntések meghozatalába. A fiatalok környezetvédelmi nevelésének segítése.

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK, SIKEREINK

Természetvédelem:
Országos védettségre javasoltuk a kovácsvágási fás legelőt és a Köszörű-völgyi ősmaradvány lelőhelyet. Helyi védettségre javasoltuk a sátoraljaújhelyi hegycsoportot, felléptünk a védett területet veszélyeztető Szuha-völgyi perlitbánya nyitása ellen. Minden évben nyári élőhely-rekonstrukciós tábort szerveztünk a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén található Gyertyán-kúti- réteken. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium tanulóinak szervezett madárvédelmi táborainkban, számos odút készítettünk és helyeztünk ki a környékbeli erdőkben. 1995 tavaszán a Kazinczy Múzeummal együtt kiállítást rendeztünk “A madarak világa” címmel, és előadássorozatot szerveztünk hozzá. Megrendeztük a Zempléni-hegység természeti értékeit bemutató fotókiállítást, melynek anyaga idén márciustól a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán tekinthető meg.

Környezetvédelem, környezetpolitika:
1992-ben részt vettünk a Sátoraljaújhelyen vermonti (USA) segítséggel folyt, Fenntartható Közösségek Programban. A program eredményeként kezdődött meg városunkban a szelektív szemétgyűjtés, mely jelenleg is működik. Véleményeztük Sátoraljaújhely általános rendezési tervét, melyet javaslatunkra több helyen módosították. Felléptünk a térség önkormányzatainál a törvénysértő alkohol- és dohányreklámok betiltásáért, az óriás reklámtáblák terjedésének megakadályozásáért. Népfőiskolát szerveztünk a hegyközi döntéshozók számára, a Független Ökológiai Központtal közösen, 1994 májusában. Együttműködési megállapodást kötöttünk a sátoraljaújhelyi önkormányzattal, melynek eredményeként folyamatosan részt vettünk a műszaki bizottság munkájában, és véleményeztük a helyi rendeletek tervezeteit.

Környezeti nevelés, ifjúsági környezetvédelem:
1993-ban alakítottuk meg “Szemfüles Baglyocskák” nevű ifjúsági csoportunkat. Vízvédelmi munkánk során, a gyerekekkel rendszeres méréseket végeztünk a környékbeli élővizeken, melynek eredményeként sikerült felmérni a városunkon átfolyó patakok szennyezettségének mértékét. 1995-ben mi rendeztük meg a VI. Országos Zöld Szív Találkozót, melyen több mint négyszáz gyermeket és pedagógust láttunk vendégül. Minden évben szerveztünk természetismereti tábort általános iskolások számára, melyet mindig a Zempléni-hegység más és más részén tartottunk, hogy gyermekeink minél többet megismerhessenek a táj természeti értékeiből. Jó a kapcsolatunk a helyi iskolákkal, segítjük őket oktató-nevelő munkájukban.

Közlekedés:
Felléptünk a megszüntetett hegyközi és bodrogközi vasutak újjáépítéséért, kerékpárutak építését kezdeményeztük vidékünk önkormányzatainál. Elkészíttettük a Sátoraljaújhely-Sárospatak közötti kerékpárút műszaki tervét, véleményeztük az országos kerékpárút törzshálózati terv zempléni szakaszát.

Nyilvánosság, publikálás:
Jó a kapcsolatunk a helyi újsággal és a televízióval, számos cikkünk jelent meg az Újhelyi Körkép oldalain. Rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot az aktuális környezeti és természetvédelmi problémákról. Zempléni Táj című folyóiratunk két számát sikerült eddig kiadnunk. Minden évben egész napos programot szerveztünk a föld napján.

TOVÁBBI TERVEINK

- Környezetkultúrát fejlesztő előadássorozat, gyalogos és kerékpáros túrák szervezése gyerekeknek.
- Természetvédelmi táborok szervezése általános és középiskolás diákoknak.
- A korábban elkezdett rekonstrukciós munkák folytatása a Gyertyán-kúti réteken.
- Az újhelyi hegyek élővilágának további kutatása, kiadványkészítés a feldolgozott eredményekről.
- Az Aranyosi-völgy élővilágának felmérést szolgáló kutatások további folytatása, környezetvédelmi hatástanulmány készítése az oda tervezett erőmű természetet károsító hatásairól.
- A zempléni élővízvédelmi hálózat kiépítésének megkezdése, további iskolák beszervezése.
- A Zempléni Táj című újság négy számának megjelentetése, diák hírlevél készítése a helyi iskoláknak.
- A Magyar Denevérkutatók Baráti Köre helyi csoportjának működtetése, a denevér élőhelyek további kutatása, a már felfedezett élőhelyek védelem alá helyezése, élőhely-rekonstrukció.
- Filmkészítés a Zempléni-hegység és a Long-erdő természeti értékeiről.
- Távlati céljaink között szerepel egy erdő közelében levő falusi ház vásárlása, melyet több célra szeretnénk hasznosítani. Erdei iskolai programok helyszíneként és kutatóházként működne, ahol vendégül láthatnánk más szervezetek szakembereit és a táborozni vágyókat.

Partnereket keresünk a következő tevékenységekhez:

· Természet- és környezetvédelmi munkáinkhoz lelkes önkénteseket keresünk, akik szívesen részt vennének akcióinkon, természetvédelmi táborainkon, segítenének rendezvényeink szervezésében.
· További támogatókat keresünk nyári táboraink megszervezéséhez, akik pénzzel, vagy egyéb más juttatással segítenének bennünket.
· Várjuk azokat a támogatókat, akik segítenének kiadványaink nyomdai költségének előteremtésében.
· Keressük azokat a felnőtteket és diákokat, akik szívesen írnának cikkeket újságjainkba, valamint illusztrációikkal szebbé tennék azokat.
· Szeretnénk létrehozni egy környezeti nevelési csapatot, melybe szeretettel várunk helyi pedagógusokat, illetve a környezetvédelemben jártas szakembereket.
· Várjuk azon iskolák jelentkezését, akik segítséget szeretnének kérni környezetvédelmi oktatásukhoz, vagy szívesen bekapcsolódnának az ifjúsági csoportunk által végzett munkákba.
· Egyesületi tagként várjuk azokat, akik egyetértenek céljainkkal és szívesen tennének valamit megvalósulásuk érdekében.
· Pártoló tagként várunk magánszemélyeket vagy cégeket, akik anyagi vagy szakmai támogatásukkal segíteni tudják tevékenységünket. Véleményüket figyelembe vesszük programjaink szervezésénél.
· Partneri kapcsolatra számíthatnak részünkről, mindazon intézmények és magánszemélyek, akik segítségért fordulnak hozzánk. Örömmel vennénk, ha elfogadnák tanácsainkat arról, hogy hogyan tehetik környezetbaráttá tevékenységüket.

Parola archívum