Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A Budapesti Városvédő és Polgári Szervezetek Szövetségének (VPSZ) programja
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1990
Szám:
3
Oldalszám:
6. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
A Budapesti Városvédő és Polgári Szervezetek Szövetsége Budapest
Települések:
Budapest
Tárgyszavak:
polgári szövetség, városrészi rehabilitáció
Megjegyzés:
Annotáció:
A szövetség továbbra is a fővárosi önkormányzati törvény kialakításában kíván aktívan részt venni s abba beépíteni a városrészi önkormányzat kérdését. A Budapesti Városvédő Egyesület dolgozta ki a történelmi városrészek rehabilitációját.

vpsz.txt

A Budapesti Városvédő és Polgári Szervezetek Szövetségének
(VPSZ) programja
A VPSZ Budapest polgárainak
választási szövetsége.

Programunk lényege:

helyzetbe hozni Budapest polgárait, hogy az önkormányzat valóban azt jelenthesse számukra, amit a szó maga. Azaz önmaguk kormányzásának lehetőségét. Ebből a szempontból vizsgálva a teendőket s közelebbi feladatainkat, azonnal kiderül, hogy a VPSZ képviselőtestületi szerepkörében a legfontosabb teendő a legközelebbi jövőben a fővárosi törvény megalkotásában való aktív részvétel, amelynek olyannak kell lennie, hogy alkalmas kerete legyen a tényleges önkormányzati működésnek. Úgy látjuk, hogy ennek egyik alapfeltétele az önkormányzatok alapegységeinek újbóli definiálása, amelyeknek jelentősen el kell térniük a mai és sok esetben történelmietlennek, közigazgatási fikciónak minősíthető kerületi beosztással kialakított alapegységektől.

A történelmi városrészek teljes
rehabilitációja

A Budapesti Városvédő Egyesület 1990 tavaszán dolgozta ki a történelmi városrészek rehabilitációjának első szakaszát összefoglaló programját, amely a VPSZ városrész-koncepciójának is az alapját képezi. Ennek lényege annak vizsgálata, hogyan lehetne újra és súllyal figyelembe venni a történelmi városrészek szerepeltetését, amelyek - esetleg egymással szabadon alkotott szövetségben - természetes egységei lehetnének a polgárokhoz közelkerülő és tényleges önkormányzatnak. A jogaikba visszahelyezett vagy jogokkal felruházott történelmi városrészek nem származtatott, hanem alanyi jogon alkotnák Budapest önkormányzati alapegységeit, átvéve azt a szerepkört, amelyet most a törvény a kerületekhez rendel.
Ugyanakkor arra is lehetőséget teremt, hogy testközelbe kerülvén a tes


tületek a polgárok nyilvánosságának állandó ellenőrzése alatt működjenek azok a városrészek, amelyeknek önazonosság tudata az elmúlt csaknem fél évszázadban elhalványult ugyan, de éppen a fenti okok miatt azt érdemes újra tartalommal megtölteni.
A második fordulóban magválasztott fővárosi önkormányzat képviselő-posztjain a pártok osztozkodtak. Az eredményből kitűnik, hogy nagyvárosokban - így Budapesten is - főként a pártok szimpatizánsai mentek el szavazni. Ezzel a következő időkre a civil szervezeteknek a külső, hiteles társadalmi kontroll biztosításának lehetősége maradt.
A VPSZ továbbra is a fővárosi önkormányzati törvény kialakításában kíván aktívan részt venni s abba beépíteni a városrészi önkrományzat kérdését.
A megalakuló Fővárosi Képviselőtestületnek szövetségünk egy kritikus - esetenként feltételhez kötött - együttműködő partnere kíván lenni a továbbiakban.


A Városvédő és Polgári Szervezetek Szövetségének címe: Budapest V., Bástya u. 35. (Bp. 50. PF. 1. 1840)
Parola archívum