Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Partnerség - mit, miért, hogyan?
Szerző:
Ros Tennyson
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1996
Szám:
3
Oldalszám:
3.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
The Prince of Wales Business Leaders Forum
Települések:
Tárgyszavak:
módszer, partnerségépítés
Megjegyzés:
Annotáció:

PARTNERSÉG – MIT, MIÉRT, HOGYAN?

Miért van szükség partnerségre?

Mi, emberek, egy kicsiny és sérülékeny bolygón élünk, és fajunk – minden felhalmozott tudásunk és vívmányunk ellenére – rendkívül sebezhető. Nincs olyan ember, aki valóban teljesen független és önellátó lenne. Azok, akik viszonylagos jólétben élnek, életminőségük fenntartásához nagy mértékben függenek olyan külső tényezőktől, mint például a globális gazdasági helyzet, a betegségektől mentes környezet, a társadalmi és politikai stabilitás. A szegények viszont már puszta túlélésükhöz is erősen függnek a többiek akcióitól (élelemről, fedélről, ruházatról, egészségügyi ellátásról stb. történő gondoskodás).
Pszichológiailag senki sem szereti a függőség érzését, de amikor a társadalom egészéről van szó, akkor már nem egyéni pszichológiai kérdéssé válik a dolog, hanem az alapvető társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóság kérdésévé. Ebből a szemszögből nézve nagyon is kívánatos, és mindenki tágabb értelemben vett, hosszú távú érdekét jelenti az, hogy elmozduljunk a függőségen alapuló társadalmi és gazdasági struktúráktól a növekvő kölcsönös függőség irányába, amelyben az emberek maximális cselekvési szabadsággal rendelkeznek egy nem romboló és nem kizsákmányoló életmód és munkastílus körülményei között.
A társadalmi struktúrák területén a 'kölcsönös függőséget' úgy írhatnánk le, hogy minden társadalmi szektor, miközben megérti és ellátja a maga sajátos szerepét, egyre növekvő mértékben érti meg és ismeri el a többi szektor szerepének azonos értékét és jelentőségét is. A hagyományos szektorok határain átnyúló kölcsönös függőség (vagy 'partnerség') életbevágóan fontos a társadalom egészének fejlődése és bolygónk hosszú távon való fennmaradásának szempontjából.

Mit jelent a 'partnerség'?

A partnerség újabban nagyon divatos szó lett számos közös vállalkozás esetében, például projektek finanszírozásánál, közösségfejlesztési sémáknál, építkezési terveknél, városrész-megújításoknál, adományozókkal történő megállapodásoknál vagy kereskedelmi ügyletekben. A helyesen használt szó azonban vagy egy, a házasságoknál, táncnál vagy sportjátékoknál előforduló kapcsolatot, vagy olyan szövetséget, társulást jelent, amelyben a felek a kockázatot és a hasznot megosztják. Minden egyes partnerséget újra és újra meg kell határozni, de a valódi partnerségnek feltétlenül tartalmaznia kell a következő két elemet: a megosztás (feladatok, felelősség, haszon, kockázat megosztásának) érzését és a résztvevők közötti fejlődő kapcsolatot. Ha ezt elfogadjuk kiindulási alapnak, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a világban számos, partnerségnek nevezett tevékenység teljesen félrevezető és félreértelmezett módon használja ezt a terminust.

Hogyan építsük a partnerséget?

A tapasztalat azt mutatja, hogy a valódi partnerség kialakítása sok időt vesz igénybe – nem könnyű és nem gyors folyamatról van szó. A fő feladat az, hogy pontosan meghatározzuk a terminusokat és egyetértés alakuljon ki a célok és a fejlesztési prioritások terén. A sikeres partnerségek egyre inkább explicit (vagy implicit) szabályokon vagy alapelveken nyugszanak. A megfogalmazásbeli különbségek ellenére a három legelfogadottabb ilyen alapelv a partnerek közötti MÉLTÁNYOSSÁG, a partnerségi munkában megvalósított ÁTLÁTHATÓSÁG és a KÖLCSÖNÖS HASZON elvárásának, kívánalmának elfogadása.
A partnerségépítési folyamatban kulcsfontosságú szerepet játszik az a személy vagy szervezet, aki/amely KÖZVETÍTŐ szerepre vállalkozik. Ez azt jelenti, hogy az összes fél között és nevében cselekszik. Noha vannak példák arra, hogy egy vállalat és egy közösségi projekt között közvetlenül épül-jön ki partnerségi kapcsolat, ez eléggé ritka és szokatlan anélkül, hogy valaki – gyakran a háttérben és szinte mindig elismerés nélkül – ne vállalná magára a közvetítő funkciót.
A közvetítő bárhonnan, bármilyen szektorból jöhet – csupán az a fontos, hogy rendelkezzék bizonyos készségekkel, és mutasson egyrészt kellő elszántságot arra, hogy a partnerségépítési folyamatot nehézségei ellenére végigkísérje, másrészt kellő rugalmasságot arra, hogy a folyamatot módosítsa, a körülményekhez alakítsa, amikor ez szükséges.

A jó közvetítő:
– mindegyik fél bizalmát élvezi,
– megvan a hatalma ahhoz, hogy egybehívja mindazokat az embereket, akiket be kell vonni,
– rendelkezik a szakmai ismeretekkel és készségekkel,
– van helyismerete és kulturális megértő képessége,
– már bizonyította menedzselési képességeit,
– elkötelezte magát arra, hogy független, függéstől mentes kapcsolatokat alakítson ki és tartson fenn a partnerségben résztvevő bármelyik / összes féllel.
A közvetítők szerepének fejlesztése és elismerése fontos lépést jelent ahhoz, hogy a fenntartható fejlődésben a partnerségek hatását fokozzuk és maximálissá tegyük. A The Prince of Wales Business Leaders Forum vezető szerepét ezen a téren mi sem mutatja nyilvánvalóbban, mint az a tény, hogy nemrégiben fejeztük be a “Tanuljunk a tapasztalatokból” (Learning from Experience elnevezésű programot, amelynek keretében Kelet- és Közép-Európából mintegy 90 résztvevőt képeztünk ki partnerségi “közvetítőnek”. Ez a munka alapozta meg azt a partnerségi képzési modulok kidolgozására irányuló újabb tervünket, amelyet Magyarországon és más kelet- és közép-európai országokban is be fogunk indítani.

Helyi cselekvés
– globális gondolkodás

A partnerség építése rendkívül finom, kényes és bonyolult folyamat, amelyhez két különböző megközelítésre van szükség: egy analitikus és tudományos, illetve egy ösztönös és kreatív megközelítésre. Minden partnerség egyedi, egyedülálló. A világ minden sarka más és más. A partnerségeket helyileg kell összekovácsolni és kialakítani a helyi szükségleteknek megfelelően, de ugyanakkor élvezhetik az előnyeit annak, hogy az egyre világméretűbbé váló “partnerség mozgalom” részét alkotják.

Ros Tennyson
Társult igazgató
PWBLF

Parola archívum