Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A frankfurti Wilhelm Polligkeit Intézetről
Szerző:
Kenyeres Sándorné fordította
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1991
Szám:
26.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Parit Wilhelm Polligkeit
Települések:
Tárgyszavak:
továbbképzés, jóléti társadalmi szervezet
Megjegyzés:
G16_9126.txt
Annotáció:

Kenyeres Sándorné fordítása és ismertetője a frankfurti
Wilhelm Polligkeit Intézet- ről
Németországban hat nagy jóléti társadalmi szervezet működik: a katolikus és a protestáns egyház karitász szervezetei, a vöröskereszt, a társadalombiztosítás, a szocialisták jóléti szervezete és a Paritätische Bildungsarbeit, amelyik egyháztól és politikától egyaránt független jóléti szervezet, s amelyik képzési központja a címben szereplő intézet. Valamennyi jóléti szervezet egyenként és együtt is, mint holding, a kormányhoz tartozik. A társadalmi biztonságot az alkotmányos jóléti jogok és a - többnyire privát - társadalombiztosítás jelenti, amelyik mindenkire kiterjed. A munkanélküliekkel foglalkozó szociális támogatás és közösségi művelődési-fejlesztési munka anyagi fedezetét a szabad piac szabályozza és a a helyi önkormányzatok pénzét érinti. Ezek a pénzek nem automatikusak, pályázati úton érhetők el. Míg a jóléti jogokkal, a társadalombiztosítással és a munkanélküliekkel nagyszámú állami szervezet foglalkozik, addig a közösségi művelődés helyi projecteken, önkéntes szervezeteken, önsegítő (self-help) és szocio-kulturális csoportok munkáján keresztül valósul meg. Németországban a központiról egyre inkább a helyire tolódik át a hangsúly.
A Paritätische Bildungsarbeit tevékenysége az egész országot behálózza, országrészenként 1-1 alkalmazottal. Az egész fizetett létszám nem több 20 főnél. Közösségi központjaikban különféle művelődési-, tanácsadói programok, szakmai tanácskozások futnak, műhelymunka folyik és a különböző korosztályok és társadalmi csoportok képviselőinek képzése, felkészítése önkéntes munkájuk hatékonyabb végzése érdekében (az alternatív katonai szolgálatot választók pl. szociális területen dolgoznak, de előtte képzésen vesznek részt.)
A Wilhelm-Polligkeit Intézet egy olyan központi képzési- és találkozóhely, mely elsősorban a Paritätische Bildungsarbeit, fő- és tiszteletdíjas munkatársainak és önkénteseinek alap- és továbbképzését szolgálja. Ezen kívül számos belföldi- és nemzetközi tanácskozást, központi szakmai rendezvényt, baráti összejövetelt tartanak itt. Az épületben tanácstermek és klubszobák, műhelyek vannak, fotólabor és tornaterem áll rendelkezésre és rendelkezik a képzésekhez szükséges médiákkal is. 6O db egyágyas szoba áll a vendégek rendelkezésére.
S most nézzünk meg néhányat 1992-es képzési kurzusaikból!
1. A gyermek- és ifjúsági otthonok munkatársainak, ifjúsági lakóközösségeknek, gyermekvédő centrumoknak, tanácsadó intézeteknek és a szociális foglalkoztatást kezdeményezőknek
"A szem vezeti az embereket a világban, a fül vezeti a világot az emberekben) (Lorenz Oken)
- Festészet, zene, mozgás
- Látás, valóság, megformálás
- A pszichodráma lehetőségei
- a személyközpontú beszélgetésvezetés és válságkezelés
- Légzés, hang és mozgás önkifejezés és személypercepció a nevelés mindennapjaiban
- Médiaműhely vidóval, fotóval és diával történő pedagógiai munka
- Az értelem kibontása, a szenzorikus integráció (3 hetes tanfolyam)
- Szexuálpedagógiai továbbképzés konfliktusok és krízisek a gyermekek és fiatalok szexuális életében
- A gyermek- és ifjúkori szexuális konfliktusok és krízisek pedagógiai válaszai
- félelem és szolidaritás a csoportmunkában - a "falakon belüli" munka
2. Az idősekkel való foglalkozás
- Továbbképzés az idősotthonok vezetőinek (10 hetes)
- Gerontológiai alapismeret és beszélgetésvezetés az idős emberekkel foglalkozó kórházi és ambuláns munkában résztvevőknek
- Zavartság és pszichés megbetegedés az időskorban
- "A lélek szárnyakat ad" Lélek és idősekkel való foglalkozás
- A hozzátartozók, rokonok munkája A rokonok és az idősekkel foglalkozó munkatársak közös gondjai.
Hogyan hallják meg és értsék meg egymást?
- A kiégett idős emberekkel való foglalkozás
- A halál jelensége, a gyász és a búcsú; segítő magatartás a továbbéléshez
3. A valamely (testi- vagy szellemi) fogyatékosságban szenvedők segítése
- A velük dolgozók alap- és továbbképzése a Szövetség szociális segítőtörvénye értelmében
- Az ember saját nyelve Csoportformák, segítő beszélgetések akadályozott és krónikusan beteg emberekkel
- A család, mint segítő rendszer A krónikusan beteg és gátolt emberek családjai segítő tevékenységének fejlesztése
- Terhelés, belső kimerültség, stressz az intézményekben
- Együtt élni egy intézetben az akadályozott emberekkel és értük dolgozni
- a pszichésen beteg ember kapcsolatai
- a szakmai identitás fejlesztése
4. Self-help (önsegítés) és egészség
- Az egészség fenntartása, a betegség leküzdése
- Csoportmunka és tanácsadás: személy és csoport; együttműködés és koordináció a csoportban
- Gyakorlatok az önsegítő egészségért és a fájdalommentességért
- Ellesés és beszédgondozás tanfolyam erős függőségben és siketségben szenvedőknek
- Vízfestés, formázás testi fogyatékosoknak és rokkantaknak
5. Szakmai (át)képzési tervek
- Egyesületvezetés és nyilvánosságban való munka szervezés, pénzügy, jogi kérdések
- Szónoklattan-szeminárium A gyűlések, tanácskozások, tárgyalások beszédtréningje
- Könyvvitel a szociális intézményekben dolgozóknak
- Irányítás a gyakorlatban Csoportmunka, koordináció, tréning, tervezés és építés
- Vezetés és irányítás a szociális intézményekben - tanfolyami ciklus:
Szervezés, kooperáció és program-menedzsment
Delegálás, koordinálás, tárgyalás
Vezetés, vezetési stílusok és módszerek, pénzügyi menedzselés
A pénzügyi menedzselés elvei, a gazdasági ellenőrzés és tervezés eszközei
Csoportmenedzselés
Szervezés, kooperáció és program-menedzselés
Munka- és díjszabási törvény
Az intézményi alapszabály
Munkaszerződés-konstrukció a szociális intézményekben
Költségszámítás és ápolási tétel kalkulációja az ifjúsági és szociális otthonokban
a tárgyalás stratégiája

Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés