Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Empátia Budapesti Pedagógiai Egyesület
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1990
Szám:
18.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Empátia Egyesület (Budapest, Pf. 27., 1363, T:167-3104)
Települések:
Tárgyszavak:
egyesület, közoktatás, pedagógiai reform, alternatív pedagógiai módszerek
Megjegyzés:
empati18.pcl
Annotáció:


Empátia Budapesti Pedagógiai Egyesület
Az egyesület célja: a hazai pedagógiai progresszió megszakadt-megszakított hagyományainak újraélesztése, e hagyomány alkalmazása az ezredforduló társadalmi és kulturális viszonyaira, személyiségközpontú pedagógiai törekvések beépítése a magyar közoktatási rendszerbe, a magyar pedagógiai kultúrába. Ezen belül: olyan pedagógusok és szakemberek összefogása és támogatása, akik az egyesület céljának elérése érdekében tevékenykednek, beleértve a szóbanforgó alternatív pedagógiai kultúrák nevében fellépő gyakorló pedagógusok szakmai, etikai segítését; az egyesület céljainak megvalósítását szolgáló pedagógiai és pszichológiai kultúra gyarapítása, terjesztése; olyan iskolák, nevelési intézmények létrehozása, szakmai támogatása, amelyek a pedagógusi empátia jegyében, tanár-tanuló párbeszéd keretei közt kívánják kialakítani, megvalósítani nevelési-oktatási feladataikat.
Az egyesület azon (alternatív) pedagógiák eszmei közössége érdekében kíván fellépni, melyek hangsúlyozottan személyiségközpontúak, az alkotóképességet és együttműködési készséget tekintik alapvető értéknek, alkalmazzák az önirányítás és önértékelés módszereit, eljárásait. Az egyesület kezdeményezően és bátorítóan lép fel alternatív iskolaalapítási és fenntartási ügyekben, melyek a jelenlegi monolit, egyben autoriter és passzivitásra késztető pedagógiai kultúrájú iskolarendszer monopoliumának megtörését szolgálják. Az Egyesület valójában alapvetően az átfogó célokat kifejező sajátos áramlatokban, irányzatokban létezik.
Az Egyesület alakuló nemzetközi kapcsolataiban nagy siker a svájci pedagógusdelegáció látogatása. Október első hetében 20 tagú küldöttség érkezik Budapestre, hogy ismerkedjen a fővárossal, különös tekintettel az iskolák, a pedagóguskollektívák, a pedagógusok életére, helyzetére. Október 10-én alkalom nyílik, hogy nyilvános találkozón, baráti beszélgetésen kössünk személyes ismeretséget velük. Szeretettel lát az Egyesület mindenkit!
Bővebb információ: EMPĆTIA 1363 Budapest, PF. 27.Tel.: 167-3104

Hírek:
Ülésezett az Egyesület vezetősége. Tudomásul vette a "románia szakmai csoport" nyári tevékenységéről adott tájékoztatót.
Értékelte Vajda Zsuzsának, az Egyesület vezetőségi tagjának nyilatkozatát a Magyar Nemzetben az oktatáskutatás helyzetéről.
Tájékoztatást hallgatott meg a "dyszlexiások gyógyolvasó tanfolyamának" beindítása esélyeiről.
Javaslatokat dolgozott ki az Egyesület őszi programjára.
Tájékozódott a svájci pedagógusok októberi programjáról.
Üdvözölte az Egyesület keretei közül elindult, s szeptemberben Csepelen működni kezdett Buratino-iskolát, a "hátrányos helyzetűek" alapítványi iskoláját.Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés