Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A humanisztikus kooperatív tanulás iskolája
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1990
Szám:
18.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Benda József
Intézmények:
Humanisztikus Kooperatív Tanulás (Törökbálint, Köztársaság tér 8., 2045)
Települések:
Tárgyszavak:
oktatás, alternatív iskola
Megjegyzés:
humani18.pcl
Annotáció:


A humanisztikus kooperatív tanulás iskolája tájékoztatója Hogyan működik a bizalom, az együttműködés és a teljesítmény iskolája?
- A gyerekek egymásra épülő kérdések és feladatok formájában, előkészítve kapják meg a tananyagot.
- Egyéni és/vagy csoportos munkával feldolgozzák az aktuális részeket.
- Összefüggően, értelmes egységekben a csoportok bemutatják munkájukat.
- Az előre ismert szempontok alapján értékelik saját és egymás teljesítményét, illetve a pedagógus irányítását.
- A Humanisztikus Kooperatív osztályok szervezete 3-5 fős autonóm munkacsoportokra épül. Kereteiben a gyerekek jogot kapnak gondolataik kölcsönös kifejtésére és megvitatására, érzelmeik kifejezésére. Képessé válnak arra, hogy tanuljanak egymástól, saját maguk is felfedezzenek összefüggéseket. A közös sikerek hatalmas erővel lendítik meg minden gyerek fejlődését.
Hasonló gondolkodásmóddal tartják az élvonalban a világ leghatékonyabbnak tartott vállalkozásait a korszerű vezetőképző és szervezetfejlesztő intézetek.
A HKT központja szervezi és vezeti a jelenleg 15 iskola 23 osztályában tanító pedagógusok továbbképzését, ellenőrzi és koordinálja tevékenységüket.
A kollégák a gyerekekhez hasonlóan, öntevékeny munkacsoportokban, rendszeres óralátogatások, konzultációk formájában sajátítják el a folyamattervezés módszereit és a megfelelő gondolkodásmódot.
A HKT osztályok tapasztalatai
Az 50 alsó tagozatos osztályban folytatott 7 éves kísérletek sokoldalú elemzése azt mutatja, hogy kb. egy év alatt a gyerekek személyisége, egymáshoz való viszonya és az osztályok magatartása alapvetően megváltozik. Az önző, agreszszív magatartásformák lekopnak. Kellemes, meleg légkör alakul ki az osztályokban. A gyerekek megtanulnak figyelni egymásra, törődni társaik gondjaival, szeretettel közelednek egymáshoz. A szorongó, gátlásos, visszahúzódó gyerekek autonóm, egymást tiszteletben tartó, kooperatív személyiségekké válnak. Önismeretük elmélyül. Egészséges önbizalom alakul ki bennük, ami az iskolán kívüli kapcsolatokban is megmutatkozik. A szülők által kitöltött kérdőívek a kapcsolatok szorosabbá válásáról, tanulási kedvük fokozódásáról, idejük értelmesebb eltöltéséről, személyiségük kiegyensúlyozottabbá válásáról számolnak be, ami a kontroll csoportokban nem tapasztalható.
A tanulmányi eredmények egy átmeneti visszaesés után fokozatosan javulnak. A gyerekek viszonya az iskolához, a pedagógusokhoz, a tanuláshoz jelentősen változik. A régebben csak kényszeredetten végzett tevékenység örömteli, sodró lendületű, személyesen átélt folyamattá válik.
A negyedikes osztályokban a pedagógusok 1-1 napos távolléte alatt a csoportok önállóan, teljesítőképességük és felelősségük tudatában, szaktanári segítség nélkül is elvégzik a hátrahagyott feladatokat.
Kiknek köszönhető, hogy osztályainkban a gyerekek a bizalom légkörében együttműködve jelentős teljesítményekre képesek?
- A reformpedagógia nagy alakjainak: H. Aeblinek, R. Cousinetnek, M. Montessorinak, C. Freinetnek, Domokos Lászlónénak, Nemesné Müller Mártának, Búzás Lászlónak, Fábián Zoltánnak.
- A szociálpszichológia és a szervezetszociológia kutatóinak: E. Aronsonnak, E. Frommnak, C. Rogersnek, T. Petersnek, R. Watermannak, A Schütznek, Buda Bélának, Csepeli Györgynek, Mérei Ferencnek, Ranshburg Jenőnek, Somlai Péternek, akik új eszméikkel ma is hatnak gondolkodásunkra.
- Az újító pedagógusokat támogató iskolaigazgatóknak.
- Pedagógusainknak, akik belátták a változtatás időszerűségét, és megvalósították a gyakorlatban.
- A szülőknek, akik lelkesedéssel fogadták a HKT bevezetését
- ...maguknak a gyerekeknek.
A HKT a bizalom iskolája, mert
- célja a személyes biztonságérzet, és a közös sikerek létrehozása;
- szervezete minden gyereknek helyet ad;
- módszereivel az önálló véleményt megbecsüli;
- tananyaga ember- és környezetbarát;
- stratégiája az "emberi tényező" tisztelete.
A HKT az együttműködés iskolája, mert
- célja a sokoldalú gondolkodás kialakítása;
- szervezete autonóm munkacsoportokra épül;
- módszerei a kölcsönös támogatást és a közös munkát megszervezik;
- tananyaga komplex életegységeket teremt;
- stratégiája a széles körű kapcsolatépítés.
A HKT a teljesítmény iskolája, mert
- célja az önállóság fokozatos kialakítása;
- szervezete a legújabb szervezetfejlesztési tapasztalatokat hasznosítja;
- módszerei az egyéni sikerek számát többszörösen megemelik;
- tananyaga probléma- és cselekvésorientált;
- stratégiája az önkorrekciós mechanizmusok kiépítése.
A célok, a szervezet, a módszerek, a tananyag és a stratégia szerves egymásra épülése biztosíték arra, hogy a jövő egyik nélkülözhetetlen alternatívája a Humanisztikus Kooperatív Tanulás.
Az érdeklődők és támogatók jelentkezését Benda József és Koncz Endréné várja a 135-3697 és a 180-7814-es telefonszámokon. Osztályaink Budapesten, Pest és Baranya megyében működnek, ahol látogatás keretében megtekinthetők.
Levelezési címünk: HKT Törökbálint, Köztársaság tér 8. 2045Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés