Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Jövőműhely módszer
Szerző:
Jung; Robert, Millert; Norbert
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1992
Szám:
33.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
településfeltárás módszertan, közösségfejlesztés, jövő
Megjegyzés:
D40_33.txt
Annotáció:

"Jövő műhely" módszer
Robert JUNG (sz. Berlin, 1913.)
társadalmi aktivista, gondolkodó
és filmkészítő, jelenleg Ausztriában él,
Norbert MILLERT (sz. 1939) német társadalmi gondolkodó az ipari társadalomról
1. Előkészítés - Résztvevők bemutatkoznak/bemutatják egymást. A nap folyamán használt módszer magyarázata. A téma megvilágítása vagy magyarázata és percepciós ellenőrzés, pl. A szociális munkások és rekreációs munkások jövőbeli kapcsolatai (10 perc) A témák legyenek pozitív célok, amelyekkel a csoport egyetért. Mindig ellenőrizni, elfogadja-e a csoport a témát - ha nem, meg kell keresni a megfelelő témát. Ha jó volt az előkészítés, a résztvevők csupán apróságokkal nem értenek egyet.
Példák a témákra:
1. Lakóközösségi központ - mindannyiunk ügye
2. Jó életkörülményeket a közösség idős tagjai számára
3. Megfelelő segítséget a fogyatékos gyerekek számára
4. Értelmes munkát a közösség munkanélküli fiataljainak
5. Értelmes szabadidős lehetőségeket - kábítószer nélkül
2. Kritika
a) Mindenkivel jegyeztessük föl a kulcsszavakat (lehetőleg 1-1 szót) azokat az akadályokat leírandó, amelyek a cél elérését meghiúsítják. Ezt csendben végezzük (10 perc).
b) Ezután mindenki felírja oszlopokban a falra kitűzött nagy papírlapokra az általa feljegyzett szavakat.
c) A csoportvezető felolvassa a szavakat, az esetleg nem világos jelentést megmagyaráztatja - ez tehát a kulcsszavak "definíciója": a "nehéz" szavakhoz egy-két szavas magyarázat írható. A szavakkal, azok megfelelő mivoltával, érvényességével kapcsolatban nincs vita.
d) Szavazás
Minden résztvevő összesen 10 pontot adhat a "kritikusan fontos kulcsszavakra". A pontok bármilyen kombinációban odaítélhetők, pl. egyetlen szó kapja mind a 10 pontot, vagy 10 szó kap 1-1 pontot stb. Ezt csendben kell végezni, közben nem lehet lobbizni! Miután ki-ki döntése megszületett, a vezető összeszámlálja a szavazatokat úgy, hogy az egy témával kapcsolatos szavakat együtt vizsgálja. Ily módon a figyelem azokra a témákra/ szavakra irányul, amelyek a legtöbb szavazatot kapták, azaz most létrejött egy 5-10 szóból álló lista, amely leírja, milyen dolgokat találnak a résztvevők a legfontosabbnak. (A kevés vagy nulla szavazatot kapott szavakat félreteszik.)
e) Tagadó mondatok (negatív állítások) felírása 5 fős csoportokat alkotunk. Minden csoport kap egy nagy papírlapot és egy marker tollat. Egy-egy mondatban meg kell fogalmazniuk a legtöbb pontot kapott szavakat/témákat. Tehát a negatív kulcsszavak tagadó mondatokba épülnek. A papírlapokat a falra teszik, majd felolvassák és - ha szükséges - megmagyarázzák a mondatokat. Nincs vita!
3. Újraírás - pozitív mondatalkotás ("ideális állapot"-jellegű kijelentések)
a) A résztvevők csoportokban a negatív mondatokat pozitív kijelentésekké formálják, pl. hogy néznek ki a dolgok, amikor minden IDEÁLISAN működik. N.B.: E mondatok nem képeznek együttesen bekezdést, hanem külön-külön vannak feljegyezve, hogy lehetővé váljon a szavazás a következő fázisban.
b) "Ideális állapot"-kijelentések prezentálása A mondatok felragasztása (felírása), felolvasása, magyarázata. Mindegyik csoport némileg eltérő variációt adott minden mondatra: a csoportok különféleképpen "cserkészték be" őket.
c) Szavazás az "ideális állapot"-mondatokról Mindenki 5 ponttal szavazhat. A csoportvezetők összeszámlálják a szavazatokat, szétvágják a csoportok által összeállított mondatlistákat és újrarendezik a mondatokat összetartozó témák csoportjaiba. E csoportokat felerősítik a falra. Ez a munka (kivágás, felragasztás) elvégezhető, miközben a résztvevők a Fantázia-projekten dolgoznak.
4. Fantázia-projekt/kreatív feladat
a) Új, lehetőleg ötletes csoportbeosztás (pl. fiúk-lányok, piros-kék ruhadarabot viselők, órát jobb kézen--bal kézen viselők stb.). Mindegyik csoportnak korlátlan források felhasználásával egy fantázia- projektet kell megterveznie, amely valamilyen módon kapcsolódik a napi témához. A csoportok lehetőleg rajzzal, ábrával stb. illusztrálják gondolataikat, ne pedig hosszas írásművet készítsenek.
Fantázia-példák:
- Vidámpark
- Kórházi várószoba kialakítása gyerekeknek
- Szent István-napi ünnepség a közösség valamennyi tagjának részvételével
b) Fantázia-projekt prezentálása
Mindegyik csoport előadja saját projektjét egy döntnöknek (lehetőleg ne a vezető legyen, hanem pl. egy vendéglátó vagy más személy). A győztes kiválasztását díjkiosztás követi (édesség) - vigaszdíj (= még édesség) a többieknek.
5. A részletes vízió stádiuma
A fantázia-projekt során keletkezett energiát és lelkesedést most arra irányítjuk, hogy az "ideális állapot"-mondatokból részletesebb képet rajzoljunk arról, hogyan is festene a feladat/vállalkozás legsikerültebb formájában. A résztvevők fantáziája megint csak szabadon szárnyalhat: nincsenek pénzügyi/bürokratikus korlátok. N.B.: Kihangsúlyozandó, hogy a csoportoknak csak az ideális VÉGSŐ képet kell megrajzolniuk, nem pedig az odavezető utat, azaz nem stratégiát kell gyártani.
b) A "részletes vízió" prezentálása
A csoporttagok felolvassák/kifejtik "víziójukat". Nem szabad "De hiszen ez lehetetlen" jellegű megjegyzésekkel reagálni!
c) Víziók tematikus csoportosítása
A vezetők ezután szétvágják és témakörök szerint összeragasztják a képeket. Esetleg 5 pontos szavazással le lehet szűkíteni a területet. Ezután kiragasztják a témákat a falra. Ezután minden egyes témakör valamennyi részletét felolvassák, hogy a résztvevők megállapíthassák az esetleges helytelen témabesorolást. d) Egy téma kiválasztása A résztvevők ezután felsorakoznak annak a témablokknak a lapja alá, amellyel a leginkább szeretnének foglalkozni - a cél, hogy a látomásokból realitás legyen. Nem szabad befolyásolni, a csoportalkotás most teljesen önkéntes alapú!
6. Megvalósítás
a) Minden csoport kap egy "ötletlapot" az induláshoz. Az ötletlap voltaképpen egy kérdések formájában megfogalmazott utasításlista. Nem kötelező jellegű, csak azok hívják segítségül, akik ennek szükségét érzik.
1. Értékek - Azonnal hozzákezdhetünk? Milyen akadályok állnak előttünk? Hogy vélekednek a kollégák, politikusok, hatóságiak stb.?
2. Stratégiák - Milyen politikai és gazdasági támogatásra van szükségünk? Kivel tudunk együttműködni? Hogyan vezethetjük be, ismertethetjük, forgalmazhatjuk az ötletet?
3. Cselekvés - Ki akar, tud ezzel az ötlettel foglalkozni? Mennyi munkára van szükség? Hogyan adhatjuk el az ötletet? Mi a kockázat? Mi a haszon?
b) A témák megvalósításáról készített előmeneteli jelentés Mindegyik csoport utasításokat, kérdéseket vagy hasonlókat dolgoz fel és egy nagy papírra felírja gondolatait, terveit. Egy előre megbeszélt időpontban újra összeülnek és mindegyik csoport vázolja a többiek előtt terveit és ötleteit.
7. Záró értékelés
Végül mindenki kommentálja a napi tevékenységet. Ez jó bezárása a munkának, nemcsak azért, mert mindenki lehetőséget kap a hozzászólásra (ami jó érzés számukra), hanem e megjegyzések a "jövő műhely"-módszer továbbfejlesztését, javítását célzó új ötletek forrásai is.Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés