Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Exportálhat a kézművesiskola is
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1991
Szám:
24.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Szivárvány Gyermekház
Települések:
Tárgyszavak:
fogyatékosság, szakképzés, középfokú oktatásból kimaradt gyermekek, export
Megjegyzés:
D22_9124.txt
Annotáció:

Exportálhat is
a kézművesiskola
A középfokú oktatásból kimaradt, vagy lemorzsolódott - nemritkán értelmileg sérült - fiatalok, az egyre romló gazdasági helyzetben, a növekvő munkanélküliség közepette, szakképzettség hiányában nem tudnak elhelyezkedni.
Ennek megoldására törekszik a Szivárvány Gyermekház szervezésében induló új iskola. A kísérleti oktatásnak a célja: egyszerre segíteni az enyhén fogyatékos, a középfokú oktatásból kimaradt (kisebb részben az érettségizett, de a kézműves foglalkozások iránt érdeklődő) fiatalok szakmai képzését és beilleszkedését. A száz tanulóval október elején induló iskolát, amelyben a sérült és az egészséges tanulók aránya 30-70 százalékos, a Művelődési Minisztérium évenként és diákonként 54 ezer forinttal támogatja. A felügyeli szerv egyetlen feltétele, hogy a speciális oktatáson kívül az iskola az állami oktatási feladatokat is lássa el. Az itt tanuló sérült és egészséges, bár középiskolás társaiknál gyengébb tanulási készségű, a szellemi fejlődésben visszamaradt fiatalok, a szakmai tárgyakon kívül (a lehetőség szerint) a középiskolai alaptanterv tananyagát is elsajátíthatják. Az eddigi iskolai-közösségi kudarcok, illetve a fogyatékos fiataloknál szinte minden esetben felfedezhető lelki sérülések ellensúlyozásához és kezeléséhez, személyiségfejlesztő tréningek, relaxációs programok nyújtanak segítséget.
A tanári kar a már régebben szakkörvezetőként itt dolgozó képző- és iparművészekből, középiskolai tanárokból, valamint gyógypedagógusokból és pszichológusokból áll. Az oktatás, mint minden iskolában, itt is délelőtt folyik majd. A tanórák időtartamát azonban nem határozták meg. A tanterv szerint az iskolahét három elméleti, és két gyakorlati napból áll. A diákok az első két hónapban megismerkednek az összes szakmai tantárggyal, majd a harmadik hónapban választják ki azt az egyet, amelyből a második év végén szakmunkából vizsgáznak. A kísérleti intézményben kézművesszakmákat oktatnak, így: gyékényszövést, kosárfonást, szőnyegkészítést, szitanyomást, ékszerkészítést, cipőjavítást, szabás-varrást, ajándékkészítést és virágkötést végzett fiatalok - az iskola szervezőinek reménye szerint - kisebb munkaközösségek alakítanak, és vagy az iskola - vagyis a Szivárvány Gyermekház - keretében, vagy pedig saját műhelyben együtt dolgoznak tovább. îgy, az ügyesebb, egészséges fiatalok munkáját kiegészítve, részfeladatok elvégzésével a gyengébb képességű, fogyatékos fiatalok is kereseti lehetőséghez jutnak. A gyermekház eddigi kapcsolatait kihasználva, az azonos szakmát tanuló csoportok már a kétéves oktatási időszak alatt is külföldi kereskedőknek adhatják el termékeiket. Az iskola elvégeztével saját lábukra állva, ezáltal kialakult külföldi kereskedelmi partnerrendszerük lesz.
Az iskolába minden tizennegyedik évét betöltött gyermek, ifjú ember jelentkezhet. Mivel a minisztériumtól és az önkormányzattól származó pénzösszeg a fenntartásra nem elegendő, a szervezők különböző oktatási pénzalapokat pályáznak meg. Ezenkívül alapítványt hoznak létre a még hiányzó anyagi feltételek megteremtésére.
Bereczki MáriaLemezújság archívum
Közösségfejlesztés