Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívása
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1990
Szám:
21.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Debreczeni Tibor
Intézmények:
Magyar Drámapedagógiai Társaság (Budapest, Corvin tér 8., 1011, T:201-5707)
Települések:
Tárgyszavak:
gyermekszínjátszás, drámapedagógia
Megjegyzés:
dramap21.pcl madram21.pcl
Annotáció:


A Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívása
Drámai helyzetbe került a magyar gyermekszínjátszás mind az iskolákban mind a művelődési intézményekben. Egyrészt funkciózavarokkal küzd, mivel ünnepi műsorkészítő tevékenysége miatt működtették, nem véletlen, hogy elsőrendű gazdája az úttörő szervezet volt, s mostanra nem tudják a fenntartók és rendezők, hogy mit csináljanak, másrészt elfogytak a gazdák. Mozgalmi és módszertani irányításukkal sem a pedagógiai intézetek sem a társadalmi testületek, sem az Országos Közművelődési Központ nem foglalkozik.
Mindenekelőtt lelkiismereti okokból döntött úgy a Magyar Drámapedagógiai Társaság közgyűlése, hogy felvállalja a gyermekszínjátszás gondját-baját. Keressük partnereinket. Számítunk a megyei művelődési központokra és utódaikra, ahol a gyermekszínjátszásnak vannak még értő szervezői és szakemberei. Szeretnénk számítani a pedagógiai intézetekre is, remélvén, hogy tudatosul bennünk: a gyermekszínjátszás a személyiségnevelésnek, a közösségi és esztétikai nevelésnek semmi mással nem pótolható eszköze. Fontosnak tartjuk az iskolák, művelődési intézmények, a Társaság megyei szervezeteinek segítségét.
Mi tehát mint jogutód és lelkiismerettel rendelkező egyesület, kérjük partnereinket, mindenekelőtt a megyei művelődési központokat, hogy továbbra is legyenek gazdáik a gyermekszínjátszásnak, ebben az átmeneti, funkciózavarokkal küszködő időszakban is.
Minden jószándékú testülettel összefogva 1991-ben is meg kellene rendezni a gyermekszínjátszók megyei találkozóját. Ehhez pénzt is kellene szerezni.
Amit a Magyar Drámapedagógiai Társaság fel tud ajánlani; szakmai elképzeléseit, írásban megfogalmazott reformtervét, szakembereit, metodikáját, személyes agitációját. Pénzt akkor, ha valamelyik alapítványtól vagy alaptól erre tud szerezni. Kerestetnek azok a megyék is, ahol regionális találkozók is megszerveződhetnek!
Együttérzésére, együttgondolkodására számít, reagálását, ötleteit, jelentkezését várja a Magyar Drámapedagógiai Társaság.
Magyar Drámapedagógiai Társaság
Budapest, Corvin tér 8.
Tel: 201-5207, 201-7324
A Magyar Drámapedagógiai Társaság ajánlata
Kérjük, hogy tanulmányozza Társaságunk következő javaslatait, ajánlatait. Tanulmányozza
- mert olyan pedagógiai módszer elsajátítását kívánjuk, amelyet a nyugati világ iskoláiban már 70 év óta alkalmaznak eredményesen, s melynek 20 éves hazai múltja is van, hozzáférhető szakirodalma, s felkészült oktatógárdája;
- mert személyközpontú pedagógiai módszer, olyan amely alternatív metódusként várhatóan szerepel az 1991-es tantervek között is;
- mert nem kötődik iskolarendszerekhez, mint a Waldorf és a Freinet pedagógia, s az minden iskolatípusban használható;
- mert jelen lehet az óvodától a középiskoláig, a gyógypedagógiától a minőségi iskoláig;
- mert osztályfőnöki órán, irodalom, nyelv és történelem órán éppúgy helye van, mint a szabadidős közösségi alkalmakon;
- mert olyan rendezői próbamódszer, amely a játszó személyiségére figyelően működik a gyermekszínjátszásban.
A Magyar Pedagógiai Társaság 1988-ban azért jött létre, hogy segítse ennek a nyitott, személyiségközpontú, a kreatív képességeket fejlesztő, a pszichés és szocializációs konfliktusokat megoldani szándékozó pedagógiai módszernek a terjedését.
Hangsúlyozzuk, a drámapedagógia pedagógiai metodika, tehát nem azonos a színjátszással és a dráma tanításával.
Ajánlataink
1. Javasoljuk, hogy tervezzék olyan drámapedagógiai tanfolyam indítását, önállóan vagy partnerek segítségével (megyei művelődési központtal), amely
a/ havi egy alkalommal egy tanéven át tart,
b/ egy féléven át két hetente zajlik,
c/ nyári bentlakásos kurzust is hozzákapcsol az évközihez,
d/ csak nyári tanfolyamot ajánl,
e/ nyári tanfolyamot ajánl napközis-táborban, gyermekotthonban, ahol gyermekközösségekben gyakorolják a pedagógusok a tanultakat. A programokhoz tanmenetet, szakirodalmat és előadót ajánlunk.
2. Javasoljuk, hogy iskolaigazgatók továbbképzési programjába építsenek be egy drámapedagógiáról szóló előadást, akár gyakorlati bemutatóval egybekötötten is, hogy közelebbről megismerhessék e módszert az intézményvezetők, s maguk is tudják ajánlani tantestületük tagjainak a drámapedagógiai képzésben való részvételt.
3. Javasoljuk, hogy ajánlják a drámapedagógiát az iskolai tantestületeknek, építsék azt képzésük programjába, akár külön-külön osztályfőnökök, irodalom- és nyelvtanárok részére.
4. Javasoljuk, hogy szervezzen a Pedagógiai Intézet szakmai továbbképzést, évközit, egyet vagy sorozatosat. a/ alsós pedagógusok, b/ osztályfőnökök, c/ magyar szakos tanárok, d/ nyelvtanárok részére, arról, miként működtethető a drámapedagógia a nevelési problémák megoldásában, az irodalom- és a nyelvtanulás eredményesebbé tételében.
5. Javasoljuk, hogy szervezzen a Pedagógiai Intézet szakmai továbbképzést
a/ szabadidős foglalkozásokat vezető tanítók, tanárok,
b/ gyermekszínjátszó csoportvezetők részére; miként alkalmazható a drámapedagógia a közösségirányításban és a gyermekszínjátszásban.
Társaságunk örömmel segít. Ha területükön nem találnak felkészült drámapedagógust, forduljanak hozzánk, szakembereket éppúgy ajánlunk, mint szakirodalmat.
Cím: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel: 201-5207 201-7324
Debreczeni Tibor
a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökeLemezújság archívum
Közösségfejlesztés