Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A magyar Bárka közösség
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1992
Szám:
36.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Draskóczy Ildikó
Intézmények:
Bárka Közösség (Dunakeszi, Arany János u. 45., 2330)
Települések:
Dunakeszi
Tárgyszavak:
értelmi fogyatékosok
Megjegyzés:
D62_36.txt
Annotáció:

Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítványa
Magyarországon az ezredforduló felé fogyatékosnak, mások állandó segítségére rászorulónak lenni, lelkileg is, fizikailag is nagyon nehéz.
Ha az ember mögött nem áll a család, nem állnak önzetlen segítőkész barátok, még nehezebb!
Ha nincs munka-, megélhetési-, önálló életvitelre lehetőség, ha az ember a társadalmi "gondoskodás" elfogadására kényszerül, akkor kerül a legkiszolgáltatottabb, legkilátástalanabb élethelyzetbe! Az ő számukat pontosan nem tudja senki, csak egymásnak ellentmondó számok keringenek. Több ezertől, több százezerig terjedő becslésekről hallani.
Nehéz is pontos képet kapni, hiszen nem mindenki jut el a szociális otthoni elhelyezésig, noha rászorult lenne. Mások amíg tehetik egyedül vagy a környezetük segítségével "húzzák" valahogy, inkább "kint" mint bemenni egy szociális otthonba!
Aki már járt ilyen helyen, annak nem kell külön magyarázat, miért!
Ilyen szociális otthonban él a Handicap Alapítvány alapítója is. Barátaival, lakótársaival és a "kint" élő mozgó barátaival döntöttek úgy, hogy megpróbálnak segíteni, segítségért közbenjárni:
sorstársaik életminőségének javításáért,
az emberi élet értékének a visszaszerzéséért,
a sosemvolt esélyegyenlőség eléréséért,
a kirekesztettség állapotának a megszüntetéséért.
A sokszor elvesztett remények, az egyre kilátástalanabb jövő, az általános életfeltételek nehezebbé válása miatti szüntelen aggodalmaskodás, a senkihez nem tartozás, a nap-nap utáni állandó megaláztatás indította el ennek az alapítványnak az útját.
Miért nem lehet a fogyatékos emberek élete is emberi élet? Miért ne tűzhetnének ki maguk elé célokat? Miért ne dolgozhatnának? Miért ne lehetnének barátaik, tartalmas kapcsolataik? Miért kell leélni az életüket pár négyzetméteren? Miért? Miért? Miért?????
Az alapítvány kuratóriuma ezeknek a kérdéseknek a pozitív feloldására szeretné rábírni az érintetteket.
Ez azonban csak akkor remélhető, ha a közgondolkodásban az előítéletek, a kirekesztés, a tolerancia hiánya, a türelmetlenség helyett, az emberhez egyedül méltó, segítő, megértő, szolgáló közeledés felé történik elmozdulás.
E tudatformáló feladatok mellett az Alapítvány a maga eszközeivel segíteni kíván:
- a szociális otthonokban élő mozgássérültek intézetbeli ellátási körülményeiben és életfeltételeinek javításában,
- új, független életvitelre alkalmas otthonházak létrehozásában,
- mozgássérültek rehabilitációs és egyéb foglalkoztatásához szükséges anyagi és személyi feltételek megteremtésében,
- az Alapítványhoz forduló mozgássérültek gyógyászati segédeszközökhöz jutásában,
- szociális otthonokból valamilyen okból átmenetileg kikerülő, emiatt ellátási gondokkal küzdő mozgássérültek támogatásában,
- a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges anyagi és személyi feltételek megszerzésében,
- bel- és külföldi segítő csoportokkal és rehabilitációs központokkal történő kapcsolatok kiépítésében,
- a mozgássérültek érdekkörébe eső jogi, szociális, egészségügyi és kulturális információk hozzáférési feltételeinek megteremtésében.
Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítvány Kuratóriuma 1145 Budapest, Bácskai u. 25. Titkár: Liling Tamás, Telefon: 252-9713. Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank 203-43435-7007Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés