Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
I&I Informatika és Iskola Alapítvány
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1991
Szám:
24.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
I&I Informatika és Iskola Alapítvány (Budapest, Munkásotthon u. 27., 1343, T:189-9127)
Települések:
Tárgyszavak:
iskolák informatikai tevékenysége, informatikai kultúra, oktatás, taneszköz
Megjegyzés:
B32_9124.txt
Annotáció:

I&I, Informatika és Iskola Alapítvány
Magas színvonalú oktatás csak korszerűen felszerelt iskolákban, jólképzett, felkészült pedagógusokkal; gondosan összeállított tananyag, színvonalas tankönyvek, taneszközök alapján lehetséges. A mai iskoláknak már a jövő évezredre kell felkészíteniük a diákokat, amelyben nélkülözhetetlen az informatikai-technikai kultúra alkalmazói szintű ismerete.
Miért jött létre ez az alapítvány?
Azért, hogy az oktatásügy egyik legelhanyagoltabb területét támogassa; hogy a különböző intézményes és társadalmi erőfeszítések minél átfogóbb eredményeket hozzanak. Mindezt a közoktatás és a szakképzés jelenlegi helyzete és kedvezőtlen kilátása egyaránt indokolja.
Mit nyújt az alapítvány az iskoláknak?
Az alapítvány - elsősorban - az informatikai kultúra alkalmazói- felhasználói szempontú terjesztését támogatja, a közoktatás és a szakképzés területén. Ennek keretében vállalja:
- az informatikai kultúra és eszközrendszerének minél szélesebb körben történő terjesztését, az alap- és középfokú oktatási intézményekben, valamint a fogyatékos gyermekek nevelésében-oktatásában,
- az iskolai informatikai alkalmazások, helyi kezdeményezések felkarolását, nyilvánossá tételét,
- a vállalatok, a vállalkozások közoktatási célú támogatásainak előmozdítását, az adományok szétosztásának megszervezését.
Hogyan teszi ezt az alapítvány?
- az informatika korszerű alkalmazását és oktatását segítő kiadványok, dokumentációk, szoftvertermékek, taneszközök fejlesztésének, kidolgozásának és terjesztésének támogatásával,
- az iskolák hardver- és szoftver-feltételeinek javításával, az ezt segítő gazdasági akciók megszervezésével;
- az iskolák informatikai tevékenységének feltérképezésével és nyilvántartásával (számítógépes adatbankban), - az országosan hasznosítható helyi kezdeményezések, alternatív tanítási programok megismerése és terjesztése érdekében;
- szakmai tanácsadással és információáramlás biztosításával, mind az oktatási és oktatásirányítási intézmények, mind az informatika iskolai terjesztését támogató intézmények, vállalkozások és magánszemélyek között;
- tanítók, tanárok számára olyan informatikai bemutatók, továbbképzések szervezésével, amelyek az informatika korszerű iskolai használatára készítenek fel;
- az informatika oktatási alkalmazásában kiemelkedő munkát végző szakemberek hazai és külföldi rendezvényeken, konferenciákon való részvételének támogatásával.
Hogyan csatlakozhatunk az alapítványhoz?
Az alapítvány mindenki számára nyitott, anyagi támogatás felajánlásával bárki csatlakozhat hozzá: magánszemély (pl. szülő) éppúgy, mint intézmények, vállalatok, vállalkozások. A csatlakozó nevének és címének megadásával az általa felajánlott összeget az
I&I Informatika és Iskola Alapítvány, OTP Bp. IV. 218-98048, számlaszám:
506-005239-5 megjelöléssel utalhatja át. Az átutalásról az alapítvány igazolást ad, mivel a felajánlott összeg a személyi jövedelemadóból, illetve a vállalkozói nyereségadóalapból levonható. A támogató céget vagy magánszemélyt az alapítvány kiadványain, propagandaanyagain feltünteti.
Az alapítvány kuratórium dönt, amelynek tagjai az informatika oktatási alkalmazásában kiemelkedő szakemberek, szaktanárok.
Cím: I&I, Informatika és Iskola Alapítvány 1343 Budapest, Munkásotthon u. 27. Tel: 189-9127 Fax: 189-9127Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés