Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Évente ismétlődő pályázatok
Szerző:
Makk Katalin
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1993
Szám:
43.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
alapok, pályázat
Megjegyzés:
Annotáció:

B00_43

ÉVENTE ISMÉTLŐDŐ PÁLYÁZATOKMegpróbáltam összeszedni azokat a pályázatokat, amelyek évente
megismétlik egy adott témában felhívásaikat és folyamatosan kérhető,
igényelhető a segítség.
A támogatott témák alapján rendszereztem az alapok, alapítványok,
egyesületek és minisztériumi egységek pályázatait.

Az Alapok pályázatai

1. Központi Ifjúsági Alap
2. Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alap
3. Nemzeti Sport Alap
4. Országos Játék Alap
5. Országos Társadalomvédelmi Igazgatóság Egészségbiztosítási Alap
6. Rehabilitációs Alap
7. Környezetvédelmi Alap
8. Idegenforgalmi Alap
9. Nemzeti Kulturális Alap


Központi Ifjúsági Alap (lásd Ifjúsági ügyek témánál)

Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány
(lásd részletesen a Szabadidő témánál)

Nemzeti Sport Alap

Cél: A diák-, a szabadidő- és a versenysport feltételeinek javítása, a
sportszervezetek működésének elősegítése, a testedzés és a sportolás
útján az egészséges életmód kialakításához történő hozzájárulás
céljából
Az alapból támogatás igényelhető:
- sportteljesítmények létesítéséhez, fejlesztéséhez és fenntartásához;
- sportszervezetek (egyesületek, szövetségek, sportkörök) működésének
támogatásához;
- hazai és nemzetközi sportesemények, sportversenyek, kongresszusok,
konferenciák szervezésének és rendezésének támogatásához;
- sporttárgyú tudományos kutatások támogatásához;
- a testnevelés és sport képviseletéhez a nemzetközi fórumokon,
nemzetközi sportkapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez és a
nemzeti válogatottak szereplésének támogatásához;
- a testedzés és a sportolás népszerűsítését szolgáló
tevékenységekhez.
Pályázatot évente egy alkalommal hirdetnek.
A pályázatokat a pályázó székhelye (lakhelye) szerint illetékes megyei
testnevelési és sporthivatalhoz, a fővárosban az Alap kezelőjéhez kell
benyújtani. Cím: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Országos Játék Alap
Cél: Az Országos Játék Tanács az Országos Játék Alap terhére
egészségügyi ifjúsági, kulturális, oktatási területeken közérdeket
szolgáló konkrét célok megvalósítására, amelyek elsősorban nem
működés, beruházási költségek fedezésére, állami feladatok
finanszírozására, nyereségorientált vállalkozásokra, könyv, folyóirat
kiadásra vonatkoznak.
A pályázat folyamatosan, a pályázatok a beérkezés sorrendjében
negyedévente kerülnek elbírálásra.
A pályázatot az Országos Játék Alap Kezelő Szervezetnél igényelhető
formanyomtatványon lehet benyújtani. Cím: 1051 Budapest, Sas u. 23.
tel: 131-8387

Országos Társadalomvédelmi Igazgatóság Egészségbiztosítási Alap
(lásd Egészségügy témánál)

Rehabilitációs Alap
(lásd Egészségügy témánál)

Környezetvédelmi Alap

Cél: A környezet szempontjából jótékony hatású kezdeményezések
támogatása
1993-ban kiemelt támogatási terület volt:
1. Levegőtisztaság-védelem
2. Hulladékok káros hatásainak csökkentése
3. Zaj- és rezgésvédelem
4. Vízminőség-védelem
5. Természetvédelem
6. Környezetbarát termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos
kereskedelmi megoldások
7. Környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, akciók
Évente egy alkalommal hirdetnek
Pályázati cím: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
PHARE Iroda Budapest I., Fő u. 44-50.

Idegenforgalmi Alap

Cél: Idegenforgalommal összefüggő, nem termelő jellegű, környezetbarát
beruházások és szolgáltatások támogatása.
Idegenforgalmi bevételek növelését célzó fejlesztések megvalósulásának
elősegítése, az idegenforgalom fogadási feltételeinek javítása.
A támogatás alapvetően idegenforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó
infrastrukturális jellegű fejlesztéseket és szolgáltatásokat céloz
meg.
Az IFA-támogatás visszatérítési kötelezettség nélküli juttatás, amely
jelen pályázati felhívásban meghatározott módon, csak a pályázati
támogatást elnyerő fejlesztések és szolgáltatások kifizetésére
használható fel.
A pályázatokat a helyi Intéző Bizottságok címére kell küldeni.

Cél: Kulturális és sportrendezvények, kongresszusok megvalósításához
az 1994. évre támogatást kíván nyújtani az idegenforgalmi bevételek -
elsősorban a konvertibilis devizabevételek növelése, a turisták
pénzköltési lehetőségeinek fokozása érdekében.
Pályázatot évente egy-két alkalommal hirdetnek. További információk a
117-9691 vagy a 118-5044/243-as telefonon Némethné Kemenes Máriától
kérhetők.


Ifjúsági ügyek

1. Központi Ifjúsági Alap
2. Soros Alapítvány
3. Ezredforduló Alapítvány
4. DUE

Központi Ifjúsági Alap

A Központi Ifjúsági Alap elkülönített állami pénzalap. Belső arányáról
és felhasználásáról a Kormány Ifjúságpolitikai Kabinetje dönt, az
Alapra vonatkozó jogszabályok alapján.
A Központi Ifjúsági Alapból támogatásban nem részesülhet:
- Beruházási, fenntartási és működési költségek finanszírozása
- Vagyonszerzés, gyarapítás
- Nyereségérdekelt vállalkozás
- Kulturális és sportfesztivál, szórakoztató program
- Iskolai tanulmányi kirándulás, tanulmányi verseny
- Már lebonyolított program
- A benyújtott tervek alapján elfogadott, de meg nem valósult
program helyett más cél
- Egyéni, individuális cél

Az Alap négyféle projektet támogat:

Autonómia Project

Cél: olyan ifjúsági kezdeményezések támogatása, amelyek korosztályi
vagy társadalmi problémák megoldására vállalkoznak egy csoportban.
Programgazda: Saárné Dobák Zsuzsa 269-4958/202 v. 206, 207 m.

Info Project

Cél: Az ifjúsági információs rendszerek és hálózatok fejlesztése
országos és európai viszonylatban. Az információszolgáltatás új
eszközeinek kidolgozása

Európa Project

Cél: Segítséget nyújtani a különböző országokban élő fiatalok
közösségeinek közvetlen korosztályi kapcsolataihoz.
Programgazda: Rácz Gábor 269-4985/202 v. 206, 207 m.

Mentor Project

Cél: Ifjúságsegítő szakemberek képzésének és továbbképzésének
támogatása.
Programgazda: Papp Ildikó 269-4985/202 v. 206, 207 m.
Mindegyik projektnél a 14-25 éves korosztályt támogatják!


A SOROS Alapítvány valutatámogatása csoportos diákutazáshoz

Cél: Általános és középiskolai, ill. egyetemi diákcsoportok külföldi
tanulmányútjainak és programjainak támogatása
Évente három alkalommal lehet pályázni (január, április, szeptember)
Pályázati cím: Soros Alapítvány titkársága 1525 Bp. Pf. 35. tel: 269-
0342

Ezredforduló Ifjúsági Alapítvány

Cél: A diákönkormányzatok működésének támogatása
Ösztöndíj pedagógusoknak, szülőknek, diákönkormányzatok működését
segítő felnőtteknek.
Diákönkormányzatok számára szükséges szakértői támogatás
finanszírozásához való hozzájárulás.
Választott diákönkormányzati tisztségviselők, diákvezetők, segítők és
diákképviselők képzési költségeihez való hozzájárulás.
Diákönkormányzati fórumok, tapasztalatcserék szervezésének támogatása.
Beküldési határidő: folyamatos. Döntés negyedévenként.
Tájékoztatás és pályázati nyomtatvány kérhető: Ezredforduló Alapítvány
NONPROFIT Iroda. 1325 Bp. Pf. 68.

Cél: A szomszédos országokbeli - nemcsak - magyar ifjúsági szervezetek
és a magyarországi ifjúsági szervezetek kapcsolatai ápolásának
támogatása
Beküldési és döntési határidők: folyamatos
Tájékoztatás és pályázati nyomtatvány kérhető: Ezredforduló Alapítvány
Levelezési cím: NONPROFIT Iroda 1325 Bp. Pf. 68. XIII., Pattantyús u.
4. tel: 117-8145

DUE Ifjúsági Kommunikációs Iroda

Cél: Hangjátékkészítő, útleíró, diákrádiós és diákújságíró pályázat
Diáklapok készítőinek lapsokszorosítási lehetőséget biztosít. Évente
folyamatosan írja ki pályázatait.
Cím: 1148 Bp. Örs vezér tér 11. fsz. 1. Tel: 164-7977Szabadidő, sport és táborok támogatása

1. Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alap
2. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
3. Környezetvédelmi és Területfejlesztési és Természetvédők
Szövetségének pályázata
4. József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány Tehetséggondozói
Alkuratóruma
5. Nemzeti Sport Alapítvány

Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány

Cél: Az ifjúsági és szabadidős sport tevékenységek támogatása a
tanórán kívüli ifjúsági és szabadidősportban résztvevők rendszeres
sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása
az egészség megőrzéséért, az ifjúság életesélyeinek javításáért.
Főbb támogatandó tevékenységi területek:
- szervezetek és közösségek tevékenysége;
- diák- és iskolai sport kiegészítő támogatása;
- közösségek (munkahelyi és lakóközösségek is), természetjáró,
szabadidősport és rekreációs tevékenységének támogatása (Külföldön
megrendezésre kerülő versenyeken, vetélkedőkön való részvételt nem
finanszírozunk.);
- mozgássérültek, fogyatékosok, különböző idült betegségben szenvedő
csoportok szabadidősport tevékenységének támogatása;
- a gyermekkori degeneratív mozgásszervi megbetegedések scoliosisi
szűrésével, gyógytornájával kapcsolatos szervezeti foglalkozások
támogatása;
- az anyagcsere betegségekben szenvedő gyerekek helyes életmód
kialakításának céljából történő programok támogatása;
- az egészségtelen életmód, egészségre káros szokások következtében
megbetegedett szülők gyermekeinek egészséges életmód kialakítása, arra
való szoktatása érdekében szervezett programok;
- a sportolást az egészséges életmód egyéb elemeivel összekötő
tevékenységet felvállaló kezdeményezések támogatása, az
egészségmegőrzés és a gyógytestnevelés, a preventív gyógytorna
feltételeinek javítása;
- óvodás és iskolás gyerekek játékos sport- és mozgáskultúrájának
megalapozása óvodások és iskolások úszásoktatásának támogatása;
- az iskola- és diáksport feltételeinek javítása és
felszerelésvásárlás kiegészítő támogatása.

A pályázat az alapítvány Titkárságához 1364 Budapest, Pf. 285. címre
írásban nyújtható be, a pályázatnak megfelelő feltételek szerint, az
erre rendszeresített adatlapon, 2 példányban. Az adatlap átvehető a
megyei testnevelési és sporthivatalokban (volt sportigazgatóságok) és
a Magyar Hitel Bank irodahálózatában.

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

Cél: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozásának és üdültetésének
támogatása.
Évente egyszer, rendszerint március és április hónapban írják ki
pályázatukat.
Pályázati cím: 1145 Bp. Amerikai út 96.

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és a
Természetvédők Szövetsége pályázat
(lásd természetvédelemnél)

József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány
(lásd tehetséggondozásnál)

Nemzeti Sport Alapítvány
(lásd részletesen az Alapokról)

Egészségügyi, szociális problémák megoldására pályázatok

1. NM szociális alapellátás
2. NM kríziskezelést végző szociális intézmények támogatása
3. NM Rehabilitációs Alap
4. Jóléti Szolgálat a Lokális Szociális Hálózatok Fejlesztéséért
Alapítvány
5. József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány
6. Országos Játék Alap
7. "Józan Élet" Egészségvédő és Családvédő Országos Szövetség
8. Autonómia Alapítvány
9. OTF Egészségbiztosítási Alap Mentálhigiénés Kuratórium
10. Szívügy Alapítvány


Népjóléti Minisztérium a szociális alapellátás és a kríziskezelést
végző intézmények körébe tartozó
személyes szolgáltatások fejlesztése pályázat

Alapellátás:
- Házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Családsegítés
- Gyermekek napközbeni ellátásának új formái

Kríziskezelést végző szociális intézmények ellátása (hajléktalanok
ellátása).
A pályázatokat a Népjóléti Minisztérium Család, Gyermek és
Ifjúságpolitikai Főosztályára kell beadni, formanyomtatványon. Évente
egy alkalommal, tavasszal hirdetik meg. Cím: 1051 Bp., Arany János u.
6-8.) Információ: Gyulai Gabriella, tel: 132-3100

Népjóléti Minisztérium Rehabilitációs Alap

Az Alap a megváltozott munkaképességű személyek számára történő
munkahelyteremtés, ill. a munkahelyek megőrzésének támogatását
célozza, fejlesztési célú pénzeszközök átadásával.
Igényelhető támogatás:
- vissza nem térítendő támogatás
- kamatmentes kölcsön, melynek kamata a jegybanki alapkamat 50%-
a, ami jelenleg 9,5%.
A pályázatokat a Minisztérium Szociálpolitikai Főosztályára 4
példányban kell benyújtani. Évente egy alkalommal hirdetik meg.
Információ: Bagó Ágnes

Jóléti Szolgálat a Lokális Szociális Hálózatok Fejlesztéséért
Alapítvány

Cél: Aktív helyi közösségi szociálpolitikai struktúrák megteremtése.
A szolgálatok megalakulását az Európai Gazdasági Közösség PHARE
programja támogatja.
A második pályázati szakaszban a meghirdetett vissza nem térítendő
támogatás keretösszege 100 millió forint volt. Az országos pályázatok
évente egy-két alkalommal hirdetik meg, formanyomtatványon kell
pályázni.
Cím: 1041 Bp. Klauzál u. 10.
Információ: László András tel: 169-4322

József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány Szociális
Alkuratóriuma

Cél: Szociális tevékenységek megkezdésének és folytatásának támogatása
Nem támogatja a profitorientált szervezeteket, valamint az
önkormányzatok közvetlen pályázatát. Pályázni űrlapon lehet, évente
egy-két alkalommal hirdetnek pályázatot.
Cím: 1300 Budapest 3. Pf. 227. Tel: Pelsőczy Ágnes 250-0330

Országos Játék Alap

Cél: Támogatást nyújtani az egészségügyi, szociális, kulturális
területeken közérdekű célok megvalósítását szolgáló pályázatokhoz
A támogatási igény irányulhat vissza nem térítendő, ill. kedvezményes
pénzügyi feltételű támogatás elnyerésére.
A pályázatokat negyedévente bírálja el az Országos Játék Tanács.
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 23.
Felvilágosítás: 131-8387, 111-3650/501 vagy 511 m.

"Józan Élet" Egészség és Családvédő Országos Szövetség

Cél: Olyan közösségi kezdeményezések támogatása, amely a társadalmi
bajok, gondok konkrét orvoslása, egészségünk védelmére irányulnak.
A pályázat folyamatos.
Cím: 1021 Bp. Hűvösvölgyi út 116.
Előzetes tájékozódás: 176-7877

Autonómia Alapítvány


Cél: Bejegyzett egyesületek, szervezetek támogatása, amelyek önkéntes
tevékenységükben a szegénység terjedésének akadályozását, a
környezetet védő, tartós fejlődés elősegítését, az etnikai kisebbségek
jogainak védelmét vállalják fel.
A pályázat folyamatos, a kuratórium negyedévente dönt az igényelt
összegekről.
Cím: 1037 Bp. Folyóka u. 20. tel: 250-2774

OTF Egészségbiztosítási Alap, Mentálhigiéniai Kuratórium

Cél: Lelki egészségmegőrző, mentálhigiénés programok fejlesztése.
Cím: OTF Mentálhigiénés Kuratórium 1565 Bp. Pf. 18.

Szívügy Alapítvány és a Magyar Szív Alapítványok Szövetségének
pályázata

Cél: A háziorvosi rendelők és magánorvosok, egészségügyi intézmények
diagnosztikai műszerekkel való felszerelése
Évente egy-két alkalommal pályázhatnak.
Cím: 1476 Bp. Pf. 223. Tel: 210-0628


Társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása

1. Országgyűlés költségvetési támogatása
2. MKM társadalomszervezési költségvetési támogatása
3. PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE - Karácsony Sándor Szakalapítvány


Az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását
Koordináló Bizottság pályázata költségvetési támogatás elnyerésére.
Cél: Országos és regionális közérdeket szolgáló bejegyzett
egyesületek, szervezetek támogatása

Elsődlegesen támogatottak
- szociális, rehabilitációs megelőző és egészségmegőrzési
tevékenység
- ifjúsági és gyermekérdekek képviselete
- épített és természetes környezet védelme

Nem részesülhetnek támogatásban
- politikai pártok
- munkaadói, munkavállalói érdekvédelmmi szervezetek, szakmai
szövetségek
- azok a szervezetek, melyek más elkülönített költségvetési
keretből kaptak támogatást. îgy a nemzetiségi és etnikai kisebbségi
szervezetek, egyházi szervezetek, TIT, Vöröskereszt
- azok az egyesületek, amelyek működési költsége állami támogatás
vagy külföldi pénzeszközök fednek.
- alapítványok és nyereségérdekelt szervezetek
Évente egyszer kerül meghirdetésre. Pályázati cím: 1358 Bp. Széchenyi
rkp. 19.
Képviselői Irodaház tel: Fülöp Árpádné 269-0450

Művelődési Minisztérium művelődési, közoktatási, felsőoktatási és
nemzetiségi társadalmi szervezetek és egyesületek támogatása

Cél: Országos tevékenységű szervezetek és egyesületek támogatása.
őrlapköteles, évente egy alkalommal, rendszerint év végén kell a
következő évi igényt benyújtani.
Cím: Társadalmi szervezetek, egyesületek pályázata 1884 Bp. Pf. 1.
Információ: Taxner Tóth Ernő tel: 153-0600


Karácsony Sándor Alapítvány

Cél: Már működő helyi egyesületek művelődési kezdeményezésének
támogatása. Elsősorban a kulturálisan gyengén ellátott nagy ellátatlan
településeken - aprófalvakban, lakótelepeken - kívánja az öntevékeny
művelődést elősegíteni.
Évente egy vagy két alkalommal hirdetnek pályázatot. Csak
formanyomtatványon beküldött pályázatokat fogadnak el. Cím: 1146 Bp.
Ajtósi Dürer sor 19-21. tel: 142-3913

Nyilvánosság és sajtó támogatása

1. MKM kulturális sajtó támogatása
2. József Attila Szociális és Kulturális Alapítvány Kulturális
Alkuratórium
3. Táncsics Mihály Alapítvány
4. "Nyitott társadalom" Alapítvány
5. Magyar Sajtó Alapítvány

MKM kulturális sajtó támogatása

Cél: Az irodalmi, művészeti és értékes közművelődési szerepet is
betöltő ismeretterjesztő periodikák támogatása
Évente egy alkalommal hirdetnek (év végén a következő évre),
adatlapköteles. Cím: 1884 bp. Pf. 1. V., Szalay u. 10-14.
Felvilágosítás: Érdiné Csaplár Katalin tel: 153-0600

József Attila Szociális és Kulturális Alapítvány Kulturális
Alkuratórium

Cél: Az egyetemes emberi értékeket, a magyar kultúra értékeit
képviselő sajtótermékeket kívánja támogatni.
Évente egy-két alkalommal hirdetik meg pályázatukat, melyet egy
példányban kell beadni, pályázati űrlapon. Cím: 1300 Bp. 3. Pf. 227.,
tel: 250-0330

Táncsics Mihály Alapítvány

Cél: A kulturális sajtóban tevékenykedő egyének és alkotóközösségek
támogatása, értékes új kiadványok megjelentetése.
A pályázat folyamatos. Cím: Bp. V., Báthory u. 20.

"Nyitott Társadalom" Alapítvány

Cél: Olyan tevékenységek támogatása, amelyek elősegítik hazánkban a
demokratikus közélet kialakulását
E tevékenységek lehetnek kísérletek, tervek, programok elkészítése,
rádió- és tévéműsorok elkészítése, kutatói és oktatói munka stb. îgy:
- A demokratikus politikai kultúra fejlesztése.
- A helyi demokratikus közélet megteremtése, önkormányzatok nemzetközi
tapasztalatainak feldolgozása és hasznosítása, a hazai hagyományok
újraélesztése és a helyi erőforrások mozgósítása.
- A társadalmi érdekvédelem intézményei, mozgalmai, jogi, szervezeti,
gyakorlati problémái, az érdekvédelem nemzetközi tapasztalatainak
hasznosítása, hazai hagyományaink újraélesztése.
- Közép-európai népek kapcsolatainak fejlesztése. Kisebbségek védelme,
jogaik biztosítása, kultúrájuk fejlesztése.
- Környezetvédelem; olyan tevékenységek, amelyek egy-egy közösség
környezetvédelmére mozgósítanak.
A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az Alapítvány
titkárságára: 1364 Budapest, Pf. 285.

"Magyar Sajtóalapítvány
Cél: a sajtó, a rádió és a televízió munkatársai színvonalas szakmai
munkájának, a gazdasági, politikai és kulturális élet tájékoztatási
igényei mind maradéktalanabb kielégítésének elősegítése.
Elnyerhető támogatás:
- ösztöníj 3-12 hónapra, havi 5.000-12.000 Ft között;
- egyszeri támogatás költségvetés alapján.
Jelentkezési határidő: folyamatos
Cím:


Munkanélküliség kezelését, foglalkoztatási célokat segítő tevékenység
támogatása

1. Országos Foglalkoztatási Alap
2. OKT Képzési Alap
3. OKT Szakképzési Alap


1. Országos Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási célú alapítványi
programjainak támogatása

Cél: A munkanélküliség mérséklése, a foglalkoztatás elősegítése
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a munkanélküliségtől
különösen veszélyeztetett társadalmi rétegek (cigányok)
foglalkoztatására irányuló pályázati programok.
Évente két alkalommal hirdetik meg, tavasszal és ősszel.
Cím: 1051 Bp. Roosevelt tér 7-8., tel: 132-2100/310-312 m.


2/a) OKT Képzési Alap képzési célú alapítványok részére

Cél: munkanélküliek képzésére szolgáló programok kialakítása, ill.
azok megvalósítása
Prioritást élveznek azok, aki a képzéssel új munkahelyek létrehozását
is elősegítik. A pályázatok elbírálása folyamatos.
Cím: OKT 1373 Bp. Pf. 609. 652. szoba

2/b) OKT prevenciós képzési programok támogatása

Cél: munkanélküliek, ill. munkanélküliséggel veszélyeztetettek
munkaviszony melletti képzése.
A pályázat adatlapköteles, 4 példányban és folyamatosan lehet
benyújtani a programokat.
Cím: OKT 1373 Bp. Pf. 609.

2/c) OKT pályázat munkanélküliek képzésére

Cél: Moduláris felépítésű képzési programok támogatása
A pályázat folyamatos és űrlap szükséges hozzá.
Cím: OKT 1373 Bp. Pf. 609.

2/d) OKT pályázat vállalkozói képzési programokra

Cél: A korábban munkanélküliek és most vállalkozást folytatók,
gyakorlati ismereteinek fejlesztése
A pályázat évente egy alkalommal hirdetik meg, ősszel.
Felvilágosítás: Erős Ilona tel: 132-2103/621

3. OKT Szakképzési Alap

Cél: Központi támogatás középfokú szakközépiskolákban folyó gyakorlati
oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére.
Évente egy alkalommal hirdetik meg, ősszel.
Cím: MüM Szakképzési Alap 1373 Bp. Pf. 609.
Információ: Magyar Vera tel: 132-6754


Oktatás segítése

1. Közoktatásfejlesztési Alap
2. Pro Renovanda Cultura Hungariae
a) Kistelepülések iskoláiért
b) Egyházi iskolákért
c) Környezetkultúra az iskolában
d) Kollégiumokért Szakalapítvány
e) Nemzetiségi anyanyelvi oktatásért


MKM Közoktatásfejlesztési Alap

a) Nevelési-oktatási intézmények vezetői képzésének megszervezése

Cél: Posztgraduális felsőfokú szakoktatási anyag kidolgozása és a
képzés szervezése
Felvilágosítás: Gergely Árpádné dr. tel: 153-0600

b) Közoktatási intézmények normarendszerének kidolgozása

Cél: Az intézmények alapvető tárgyi személyi feltételeinek a
megvalósítása
Felvilágosítás: Szalay Lászlóné főtanácsos, tel. 153-0600

A fenti pályázatokhoz űrlapot kell kitölteni, a pályázatot évente
egyszer hirdetik. Cím: MKM 1884 Bp. Pf. 1.


PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE

a) Kistelepülések iskoláiért
Cél: A kistelepülések iskoláinak helyreállítása vagy feltételeinek
javítása

b) Egyházi iskolákért

Cél: Az egyházi közoktatási intézmények és kollégiumok támogatása

c) Környezetkultúra az oktatásban
Cél: A természeti környezet iránt érzett felelősség kialakítása a
közoktatásban

d) Kollégiumokért szakalapítvány

Cél: Egyetemi és főiskolai kollégiumok támogatása

e) Nemzetiségi anyanyelvi oktatásért

Cél: Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi
művelődésének támogatása.

A fenti szakalapítványok évente két alkalommal írják ki pályázataikat.
Csak formanyomtatványon 3 példányban benyújtott pályázatot fogadnak
el. Pályázati űrlap igényelhető: 1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 19-21.
(Válaszboríték (A/4) küldése szükséges.) Felvilágosítás: 142-3913


Határainkon túl élő magyarság, magyarországi kisebbségek támogatása

1. Illyés Gyula Alapítvány
2. Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány
3. Ezredforduló Alapítvány

4. A határon túli magyar könyvek kiadása
5. "A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért" Alapítvány
célpályázatai
5. Autonómia Alapítvány

Illyés Gyula Alapítvány

Cél: Szomszédos országokban működő egyesületek, közművelődési és
kulturális intézmények hivatásos és amatőr művészeti együttesek és
magyar tanítási nyelvű oktatás támogatása.
A pályázat folyamatos, negyedévenként van kuratóriumi döntés.
őrlapokat a következő szervezeteknél lehet beszerezni:
Ausztriában és Horvátországban: a pályázók közvetlenül az Illyés
Alapítvány kuratóriumától (1357 Bp. Pf. 2.) igényelhető pályázati
űrlapon az Illyés Alapítvány kuratóriumának címére, Cseh-Szlovákiában:
Csemadok országos választmányához vagy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének országos képviselő-testületéhez, illetve a Cseh-
Szlovákiai Magyar Tudományos Társasághoz. Jugoszláviában: a Vajdasági
Magyar Kultúrszövetséghez vagy a Jugoszláviai Magyar Művelődési
Társasághoz, Romániában: az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
országos központjához, illetve az általános és középfokú oktatással
foglalkozó pályázók a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
központjához, felsőfokú oktatással foglalkozó pályázók a Bólyai
Társasághoz vagy az Erdélyi Múzeum Egyesülethez nyújthatják be
kérelmüket. Szlovéniában: valamennyi pályázó a Muravidéki Magyar
Nemzetiségi Önigazgatási Közösséghez, Ukrajnában: a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség központjához, illetve a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusok Szövetségének központjához a felsorolt szervezetektől
beszerezhető űrlapon nyújthatják be pályázataikat.

Csehszlovákiai Magyar Kultúráért

Cél: Csehszlovákiai magyarság történetének kutatása és feltárása,
kulturális és honismereti táborok szervezése, a csehszlovákiai magyar
kultúrát bemutató kiadványok segítése. A csehszlovák és magyar nép
közötti kulturális kapcsolat kezdeményezése.
A pályázat folyamatos, a támogatásokat a kuratórium kéthavonta ítéli
oda.
Cím: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Klubja
1053 Bp. Fővám tér 8. tel: Kiss Gy. Csaba 118-6855/291 m.

Ezredforduló Alapítvány

Cél: A szomszédos országokbeli - nem csak - magyar ifjúsági
szervezetek és magyarországi ifjúsági szervezetek kapcsolatainak
ápolása. Folyamatos a pályázat.
Levelezési cím: NONPROFIT Iroda 1325 Bp. Pf. 68. XIII, Pattantyús u.
4. Információ: 117-8145

MKM pályázat

Cél: Határontúli magyar könyvek kiadásának támogatása.
Pályázati feltételek: A pályázattal elsősorban határainkon túli
szerzők műveit kívánják támogatni. Pályázhat minden olyan határontúli
kiadó, egyházi szervezet, kulturális műhely, alapítvány vagy
magánszemély, aki ilyen műveket kíván megjelentetni.
Beküldési határidő: I. ütem: március 31., II. ütem: július 31.

"A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért" Alapítvány
célpályázatai

Nívódíj-pályázat
MNEKA Kuratóriuma erkölcsi és anyagi támogatásban kívánja részesíteni
azokat a személyeket, akik a nemzetiségi kultúra, oktatás, tudományos
élet, népművelés, hitélet, közösségformálás területén több éves
tevékenységükkel kimagasló teljesítményt nyújtottak. A Kuratórium az
alábbi tevékenységi formákra kíván kiemelt figyelmet fordítani:
újságírás, pedagógia, képzőművészet, nyelvápolás, hagyományőrzés,
helyi nemzetiségi kutatás, népművelés, közösségszervezés, hitélet,
közélet.

Kábeltelevíziós műsorok támogatása
Anyanyelvű közfeliratok célpályázat
Kisebbségi anyanyelvi betűkészlet
Nemzetiségi alapítványok támogatása
Pedagógusok jutalmazása
Cserkészcsapatok nemzetiségi programjainak támogatása
Jubileumi pályázat
Kutatási pályázatok
A pályázatokat az Alapítvány által rendszeresített űrlapon 15
példányban lehet benyújtani az 1357 Budapest Pf. 2. levélcímen.
Részletes információt adnak Mátyás Sylvia és dr. Urbán László a 269-
4958/835 mell. telefonszámon.

Autonómia Alapítvány

Cél: olyan állampolgári kezdeményezéseket (bejegyzett egyesületeket),
tehát szervezeteket és nem egyéneket kíván támogatni munkaterveik
megvalósításában, amelyek önkéntes tevékenységük céljául tűzték ki: a
szegénység terjedésének akadályozását, a környezetet védő, tartós
fejlődés elősegítését, az etnikai kisebbségek jogainak védelmét.
A pályázat folyamatos, a kuratórium negyedévenként dönt az igényelt
összegekről. Az alapítvány címe: 1037 Bp. Folyóka u. 20. (1538
Budapest, Pf. 592.) Tel: 250-2774


Közművelődési és művészeti tevékenység

1. Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
2. PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE - Művészeti Akadémia
3. Mozgókép Alapítvány
4. Eötvös Alapítvány
5. INTERKONCERT Alapítvány
6. MHB Művészeti Alapítvány
7. PRO CULTURA RENOVANDA HUNGARIAE Muharay Elemér emlékére


1. Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (Közművelődési
céltámogatás)

Cél: az állampolgárok művelődő közösségei tevékenységének támogatása.
1. ciklus
- Művelődési és művészeti táborok segítése
- Népfőiskola, iskolarendszeren kívüli ifjúsági és felnőttképzés
- Nemzetközi, országos, regionális közművelődési rendezvények
2. ciklus
- Kistelepülések művelődésének támogatása
- Információs rendszerek építése
- Közművelődési szakmai tovább- és átképzés
A pályázat űrlapköteles és nevezési díjas, a tevékenységekhez saját
erőforrást is kell kalkulálni.
Cím: Pesti Vigadó 1051 Bp. Vigadó tér 2. tel: 118-4237

PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE - Művészeti Akadémia

Cél: Képzőművészet, zene, színház, film alkotói szellemi művészeti
kezdeményezések támogatása
A pályázatot két alkalommal hirdetik meg, csak formanyomtatványon
lehet pályázni.
Cím: 1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 19-21. tel: 142-3912

Mozgókép Alapítvány

- Art-mozi és Filmklub Szakkuratórium
Cél: a filmkultúra értékeit bemutató art-mozik és filmklubok
támogatása
- Video Szakkuratórium
Cél: olyan forgalmazási törekvések támogatása, amelyek a magyar és a
világ értékes filmjeinek és video műveinek jelenlétét kívánják
erősíteni a magyarországi videokínálatban.
A pályázatokat évente két alkalommal írják ki. Cím: Mozgókép
Alapítvány 1068 Bp. Városligeti fasor 38. tel: 269-7697

Eötvös József Alapítvány

Pályázat valamennyi művészeti ág alkotó és előadóművészei, valamint
elméleti szakemberei részére
Pályázni négy kategóriában lehet:
a) Csoportos munka egyszeri támogatása
b) Egyéni munka egyszeri támogatása
c) Egyéni ösztöndíj
d) Külföldi tanulmányút
Pályázatot adatlap kitöltésével lehet benyújtani, évente egy-két
alkalommal hirdetik meg.
Cím: 1884 Bp. Pf. 1. MKM 1055 Bp. Szalay u. 10-14. II.em. 258. tel:
153-0600

INTERKONCERT Művészeti Alapítvány

Cél: Fiatal magyar előadóművészek és művészeti csoportok, együttesek
segítése:
- a nemzetközi művészeti versenyekre való eljutás,
- kurzusokon, tanulmányutakon való részvétel,
- referencia-anyagok készítése
Évente két alkalommal lehet pályázni (tavasz, ősz).
Cím: 1051 Bp. Vörösmarty tér 1. tel: 117-6222 Információ: Szabó
Mariann

Muharay Elemér Alapítvány

Cél: Amatőr művészeti mozgalom az értéket őrző alkotóműhelyek,
művészeti csoportok tevékenységének támogatása
Igényelt támogatás max. 100 ezer forint. Évente egy-két alkalommal
hiretnek pályázatot. Csak formanyomtatványon, 3 példányban benyújtott
pályázatokat fogadnak el. Pályázati cím: 1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 19-
21. tel: 142-3313

MHB Művészeti Alapítvány

Cél: A művészet támogatása valamennyi művészeti ágban (ösztöndíj és
egyszeri támogatás)
Évente két alkalommal (április, augusztus) hirdetnek pályázatot.
Cím: Bp. Báthory u. 20. tel: 111-5299, 132-2972


Környezetvédelmi tevékenység

1. Környezetvédelmi Minisztérium
2. Független Ökológiai Központ
3. Partnership program
4. Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ
5. Pro Renovanda Cultura Környezetvédelmi nevelés a felsőoktatásban
szakalapítvány
6. Környezetgazdálkodási Oktatás Fejlesztéséért szakalapítvány
7. Független Ökológiai Központ pályázata

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium környezetvédő
társadalmi tevékenységek és akciók támogatása

Cél: A természeti és épített környezet védelme
Évente egy alkalommal kerül meghirdetésre. Jelentkezési lapon lehet
benyújtani a pályázatot. Cím: 1394 Bp. Pf. 351. I., Fő u. 44-50.

Környezet- és Természetvédők Szövetségének pályázata

Cél: Természetvédő és környezetvédelmi táborok támogatása
Minden évben tavasszal kerül meghirdetésre.
Kizárólag pályázati űrlapon lehet pályázni. Pályázati cím: KTM I., Fő
u. 44-50. Természetvédők Szövetsége: 1121 Bp. Költő u. 21.

Független Ökológiai Központ pályázat

Cél: Környezetvédő csoportok támogatása, akik helyi, regionális vagy
országos környezeti problémák megoldására vállalkoznak.
Pályázati űrlap kitöltése szükséges, mely beszerezhető: FÖK 1035 Bp.
Miklós tér 1. SOROS 1014 Bp. Országház u. 9. tel: 168-6229 (FÖK)
Évente egyszer hirdetik meg a pályázatot.

Autonómia Alapítvány - Partnership program

Cél: Kormányzattól független helyi környezeti problémák megoldására
vállalkozó civil szerveződések segítése.
A pályázat folyamatos, a kisebb 160 000 Ft alatti kérelmeket a
hathetente összeülő tanácsadó testület bírálja el. A kuratórium
negyedévente ülésezik.
Pályázati cím: 1535 Bp. Pf. 592. Bp. II., Frankel Leo u. 102-104. tel:
136-3370

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ pályázata

Cél: Ökológiával foglalkozó nem kormányzati szervek támogatása
Kétféle: - 1 évre szóló támogatás,
- több évre szóló támogatás
A pályázat elbírálása és benyújtása folyamatos.
Cím: 1035 bp. Miklós tér 1. tel: 168-6284, 168-8685

Környezetvédelmi nevelés a felsőoktatásban szakalapítvány

Cél: Kialakítani a felsőoktatásban azokat a lehetőségeket, amelyek a
jövő értelmiségének környezetkonform szemléletű képzését megalapozzák
és fejlesztését segítik.
Pályázataikat évente egy-két alkalommal írják ki.
Csak formanyomtatványon, 3 példányban benyújtott pályázatokat fogadnak
el.
Pályázati űrlap a Pro Cultura Alapítvány Titkárságán szerezhető be
személyesen vagy levélben igényelhető felbélyegzett nagyalakú boríték
küldésével. Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. tel: 142-3313

A Környezetgazdálkodási Oktatás Fejlesztéséért Alapítvány pályázata

Cél: A hazai műszaki felsőoktatási intézmények, amelyeknek céljai
között szerepel a környezetvédelem és -gazdálkodás oktatása.
A pályázaton részt vehet maga az intézmény, illetve annak bármely
egysége (pl. intézet, tanszék, munkacsoport), illetve az intézmény
minden oktatója.
A pályázat benyújtásának határideje: február 28.
Évente egy-két alkalommal írnak ki pályázatot (tavasz, ősz).
Cím: Környezetgazdálkodási Oktatás Fejlesztéséért Alapítvány 1054
Budapest, Alkotmány u. 29. tel: 131-2781

A Független Ökológiai Központ környezetvédelmi pályázata

Cél: Elsősorban környezetvédelmi csoportok, egyesületek számára,
továbbá a környezetvédelem, a környezetgazdálkodás terén dolgozó
fizetett vagy öntevékeny szakembereknek, akik helyi, regionális vagy
országos környezeti problémákkal kívánnak foglalkozni avagy a
környezet károsodásával kapcsolatos preventív eljárásokat óhajtanak
kidolgozni.
Pályázni lehet évente egy alkalommal. őrlapot a Független Ökológiai
Központnál (cím: 1035 Bp. Miklós tér 1. tel: 168-6229) vagy a Magyar
Soros Alapítványnál lehet beszerezni (cím: 1014 Bp. Országház u. 9.
tel: 202-6211).


Vállalkozások támogatása

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Cél: Vissza nem térítendő fejlesztési támogatás olyan
érdekképviseletek, intézmények részére, melyek konkrét
vállalkozásfejlesztési programokat kívánnak folytatni.
A pályázók költségeik megtérítését kérhetik az alábbi célokra:
- a szervezet intézményes fejlesztésével kapcsolatos költségeik
megtérítésére,
- a kis- és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatotásaik
színvonalának emelésére, bővítésére.
Pályázhatnak azok a kamarák, érdekképviseleti szervezetek és
intézmények,
- amelyek országos és regionális hatáskörben képviselik a
vállalkozókat,
- amelyek rendelkeznek vállalkozásfejlesztési koncepcióval.
A pályázati határidő: folyamatos
A pályázatokat a Magyar Vállalkozásfejlesztő Alapítványhoz kell
benyújtani Cím: 1115 Budapest, Etele út 68. tel: 185-3111Makk Katalin

Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés