Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Talentum körökről röviden
Szerző:
Almássy Tamás
Ország:
A kiadás helye:
A kiadás éve:
Kiadó:
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
közösségi gazdaság, gazdaság, önsegítő kör, önsegítés, szivességszolgálat, kaláka
Állomány:
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E

A Talentum Kör egy szívességbank, régiesen “kaláka”. Ez azt jelenti, hogy tagjai, amikor segítenek a kör egy másik tagján, amikor szívességet tesznek neki vagy amikor adnak valamit neki, akkor nem kérnek érte pénzt (“forintot”) és nem is várják el, hogy a másik viszonozza. Abban bíznak, hogy amikor nekik lesz szükségük valamire vagy valakinek a segítségére, akkor ôk is megfogják kapni a körtôl ezt a támogatást. A bizalmat azzal erôsítjük, hogy az egymásnak nyújtott segítséget nyilvántartja egy központ. A nyilvántartásra egy belsô egységet használunk, amelyet Talentumnak (rövidítve TT) nevezünk. A Talentum értékét javaslatunk szerint a munkaidô határozza meg. Az az ajánlásunk, hogy egy óra munkáért 100 TT járjon, de ettől a két fél szabadon megállapodva eltérhet, ebbe senkinek semmi beleszólása nincs.. Más körökben ezt a belsô egységet máshogy nevezik, és más lehet az értéke is, mind ez nem befolyásolja a működés lényegét. VAN! Igaz, hogy a forinthoz megtévesztésig hasonló eszköznek látszik a TT, de gazdasági szempontból nem pénz, mivel csak akkor “keletkezik”, ha szükség van rá, nem kamatozik, nincs elfogadási kötelezettsége, nincs vagyonképző hatása, stb. - Mindezekről elbeszélgethetünk március 11-én is, hiszen rövid ismertető előadásaink után szívesen válaszolunk kérdésekre - ha tudunk. Ugyanakkor örömmel fogadjuk tanácsaikat - hiszen az új szem jobban lát. Minden tapasztalatra és tudásra szükségünk van, segítsen nekünk - így Ön is gazdagabb lesz, próbálja ki!
Tovább vizsgálva az eltéréseket, a hazai és a nemzetközi tapasztalatok szerint a Ft és a TT működése nagyon különbözik emberi oldalról is. Íme néhány további, “emberi” különbség: Ha ez a rendszer ennyire szép és jó, felmerül a kérdés: Felválthatja-e talentum a forintot?
NEM! A Talentum és a hasonló rendszerek csak kiegészítôi a nemzeti pénznek. A fô célja egy-egy körnek az, hogy erôsítse a helyi közösséget, szorosabbá fűzze a kapcsolatokat az emberek között, hogy többet segítsenek egymásnak s így jobban érezzék magukat, jobban éljenek, kevésbé függjenek a külvilágtól, a messzirôl jövô válságok ne befolyásolják annyira életüket.
Ezt az egymás-mellett-élést próbáljuk ki március 11-én. A vásáron a Talentumkör tagjai egymás között TT-ért adnak-vesznek. Azt kívánjuk demonstrálni, hogy a rendszerünk működik - pénz nélkül is élhetjük életünk egy-egy szeletét. Tagjainknak havonta küldünk hírlevelet a kört érintô eseményekrôl és kéthavonta értesítôt az egyenlegek állásáról, félévente pedig elküldi tagjainak a taglistát és a keres-kínál listát. A taglistán a tagok címe, telefonja, egyéb elérhetôsége szerepel, hogy fel tudják venni egymással a kapcsolatot, a keres-kínál lista pedig a tagok felajánlásaiból és kívánságaiból áll össze, ez a második legfontosabb eszköz arra, hogy ki-ki megtalálja azt a másikat, akire számíthat vagy aki rá számít.
A legfontosabb természetesen a személyes kapcsolat, ezért két havonta találkozunk is egymással. Ezek a találkozók egyrészt lehetôséget biztosítanak arra, hogy ki-ki a saját "termékeit" felajánlja a többiek számára, vagy hogy segítséget keressen az éppen megoldandó problémájához, másrészt pedig arra, hogy megbeszéljük közös dolgainkat, s ha szükséges döntsünk. Két találkozó között egy négy tagú vezetôség viszi az ügyeket, erôsen korlátozott jogkörrel. A fô feladatuk az adminisztráció: nyilvántartani az üzletkötéseket, az új kívánságokat és felajánlásokat, elôkészíteni a következô találkozókat vagy más közös programokat és foglalkozni az újonnan jelentkezôkkel és az érdeklôdôkkel

Dokumentumok