Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A helyi gazdaság erősítése kooperáción alapuló helyi pénzügyi kezdeményezésekkel
Szerző:
Almássy Tamás
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2000
Kiadó:
Terjedelem:
54 oldal
Nyelv:
Tárgyszavak:
gazdaság, együttműködés, fenntarthatóság, közösség
Állomány:
Szakdolgozatok
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


TELJES.DOC TELJES.ZIP
Tartalom
Bevezetés 1
Sikeres lehet-e egy kooperáción alapuló stratégia egy versenyző világban? 2
1. fejezet Egészséges társadalom: Visszatérés a helyi, közösségi gazdasághoz? 5 2. fejezet A helyi gazdaságot erősítő pénzügyi kezdeményezések és intézmények 16 3. fejezet
A közösségi jellegű pénzügyi kezdeményezések nemzetközi tapasztalatai és a hazai remények 35 Összefoglalás 45
Irodalom 46
1. melléklet A kalákakörök szokásos működési szabályai és a rájuk vonatkozó tapasztalatok 47
2. melléklet A hureai kippu Japánban 51


Bevezetés


Sikeres lehet-e egy kooperáción alapuló stratégia egy versenyző világban?

A jelenlegi, válságokkal terhes helyzetből sok szerző [pl. Dauncey 1995, Douthwaite 1996] egy akár paradigmaváltásként is értékelhető változásban látja a kiutat, mely során a jelenlegi egoista kapitalizmust felváltja egy olyan társadalmi-gazdasági formáció, amelyben a helyi kisközösségek adják az alapját úgy a politikai berendezkedésnek (helyi demokrácia, erős önkormányzatiság), mint a gazdasági szerkezetnek (a közösségi gazdasági formák elterjedésével és megerősödésével).
A jelenlegi gazdaságot, melynek működési módja a meghatározója a válságoknak, a pénz dominálja. Egy új, közösségi jellegű gazdasági logika érvényesüléséhez meg kell haladni a mostani pénzrendszert és a jelen pénzügyi intézményeit, új tipusú pénzekre, pénzinténzetekre van szükség (a régiek mellett, részben helyettük). Ebben a dolgozatban ezeknek az új intézményeknek ma már létező csíráit kívánom áttekinteni és remélt fejlődésüket vizsgálni.
Joggal merül fel a kérdés, van-e esélyük ezeknek az új gazdasági formáknak a túlélésre a mai körülmények között. Erre a kérdésre a dolgozatban is fogom keresni a választ, itt pedig egy evolúciós allegóriával bíztatom magam és az olvasót, hogy ezek a közösség együttműködésén alapuló megoldások a maguk közegébe beágyazva már manapság is sikeresek lehetnek.
Evolúciós párhuzam
Mai világképünk egyik alapja, amelyet szinte mindenki elfogad, az evolúció és az evolúciót működtető természetes szelekció. A közfelfogás szerint az evolúció a fajok versenyfutása, a túlélésért folytatott kíméletlen küzdelem, a természetes szelekció pedig a fajon belüli verseny, ha úgy tetszik, a gének versengése a fennmaradásért. Az evolúcióhoz azonban nemcsak a versengés, hanem az együttműködés is szervesen hozzátartozik. Igaz ugyan, hogy a fajok és az egyedek vetélkedése a túlélésért látványosabban jelentkezik, mégis állítható, hogy a kooperáció legalább annyira alapvető része az élőlények életének, mint a versengés az élettérért. A legősibb példa egyben a legerősebb érv emellett. Az első, sejtmaggal rendelkező és aerob körülmények között létezni képes sejtek kialakulásáról a következő a jelenleg elfogadott álláspont: Talán nem kell túlságosan hangsúlyozni ennek a változásnak a fontosságát, amikor a ma élő élőlények egyetlen csoport kivételével vagy egy vagy több eukarióta sejtből állnak, vagy ilyen élőlényeken élőskődnek. A kékalgákon kívül minden ma élő lény léte ennek az ősi együttműködésnek a köszönhető.
Még egy példát említek, a növények és gombák együttműködését. A gombák kiemelkedő szerepet játszanak a növények és így közvetve az állatok életében. Még sok más, köztük hasonlóan alapvető fontosságú példa is hozható még, elég ha az állatok és az ember emésztőrendszerében élő, és az emésztésbe fontos szerepet játszó bélbaktériumokra utalok..
Mindezek természetesen nem kérdőjelezik meg a verseny kiemelt szerepét. Az élőlények között kialakuló együttműködések a kooperáló fajokat egyszerűen sikeresebbé teszik más fajoknál, s így jobban helyt tudnak állni a vetélkedésben. Ezzel választ kaptunk a címben feltett kérdésre is. Igen, lehet értelme együttműködésen gondolkodni a versengés szellemétől átitatott környezetben.

Dokumentumok