Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Jelentés az RACD munkájáról
Szerző:
Ország:
A kiadás helye:
A kiadás éve:
2003
Kiadó:
RACD
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, RACD
Állomány:
Közösségfejlesztési partnerségépítés Közép-Kelet Európában
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


H
Romanian Association
for Community Development


Interim Report of Activity
Június 1, 2002 – February 1, 2003
Draft
Jelentés a Mott Alapítványnak

A project második felében megvalósuló képzések

RACD, Románia
A projekt célkitűzései a következők voltak:
1. A RACD képzési teamjének megerősítése;
2. Minimum 10 gyakorló közösségfejlesztő kiképzése;
3. A képzés résztvevői maguk is legyenek képesek képzések tartására;
4. Az európai közösségfejlesztő alapelvek népszerűsítése.

A célkitűzések megvalósítása érdekében 2002 június 1 és 2003 február 1 között tervezett képzések a következők voltak:

1. A projekt team első ülése Bukarestben. A találkozó célja az első képzési modul kialakítása volt a gyakorló közösségfejlesztők számára, valamint a részvételi kritériumok megalapítása.
2. A résztvevők kiválasztása;
3. Tervezési ülés az első képzési modulhoz;
4. Az első képzési modul gyakorló közösségfejlesztők számára – Herculane, Október 2002.
5. Mentori folyamat;
6. A projekt team állandó ülései;
7. Regionális megbeszélések közösségi vezetőkkel.
8. Második képzési modul - Baile Felix, 2003 január 2003;


1. A projekt team első ülése Bukarestben. A találkozó célja az első képzési modul kialakítása volt a gyakorló közösségfejlesztők számára, valamint a részvételi kritériumok megállapítása.
- A projekt team 3 tagja, a Szervezetfejlesztési Projekt koordinátora, valamint a képzési team 4 tagja vett részt ezen az ülésen;
A megbeszélés a következő eredményekkel zárult:
- kialakult a képzés struktúrája: 2 bentlakásos modul és egy modul néhány, a projektben résztvevő közösségben (pontos számuk és a kurzus témája a résztvevők valós szükségleteinek függvénye);
- körvonalazódtak a résztvevők kiválasztásának kritériumai
1) Közösségfejlesztő programok/folyamatok során szerzett tapasztalatok
2) Kapacitás a gyakorlat logisztikai és pénzügyi értelemben való önfenntartására;
3) Érdeklődési kör - stratégiai régiók az RACD számára;
4) Kezdeményező szerep a közösségben;
5) Elérhetőség (érdeklődés, idő)
6) Valamely civil szervezet aktív tagja a közösségfejlesztő programokban
7) A közösségfejlesztő alapelvek helyes értelmezése
8) Az információ kifejezésének, bemutatásának képessége


2.A résztvevők kiválasztása Bukarestben történt. A kiválasztásért felelős csapat a projekt team tagjaiból, a Szervezetfejlesztési Projekt koordinátorából, valamint a képzési team egy tagjából állt. A kiválasztás eredményét három különböző módon jelentettük be: az RACD weboldalán, a „Voluntar” elektromos hírújságban és e-mailben, a közösségfejlesztő hálózat levelezőlistáján. Bejelentették az RACD képzőinek névsorát és a közösségekből kiválasztottak körét.
A folyamat során 16 gyakorló közösségfejlesztőt választottak ki 12 közösségből.

3.Tervezési ülés az első képzési modulhoz. Ez alkalommal a képzés célkitűzései és napirendje körvonalazódtak:
Célkitűzések:
A résztvevőknek ismerniük kell a közösségfejlesztő alapelveket, és rendelkezniük kell az azok alkalmazásához szükséges tudással és jártasságokkal.
1) A résztvevőknek tisztában kell lenniük:
a) A közösségfejlesztés gyakorlati eszközeivel;
b) azzal, hogy hogyan kell az embereket motiválni;
c) a közösségfejlesztés legfontosabb módszereivel.

2) A vezető/képző szerepének meghatározása

3) Cselekvési terv felvázolása.
A megbeszélésen kialakult a képzés napirendje is, és a képzők meghatározták az elmélet oktatásához alkalmazni kívánt módszereket.
A megbeszélés eredményeképpen körvonalazódtak a képzési team tagjainak feladatai a képzés megszervezésében: minden képző tisztában volt a képzés során bemutatandó témákkal; és kialakultak az ülés logisztikai szervezéssel kapcsolatos feladatkörök is. Minden képzőnek egyénileg kellett elkészítenie a képzés során bemutatandó anyagokat.

4.Az első modul megszervezésére Herculane-ben került sor 2002 októberében. A kiválasztottak közül tizenketten vettek részt ezen a képzésen. A képzési team a projekt team 3 tagjából állt, akik a Közösségfejlesztők Egyesülete és az RACD egyik képzési szakembere által szervezett képzésen is részt vettek. A képzés napirendje a következő volt:

A 4 nap alatt a következő témákat tárgyaltuk meg:
1) A „Community East – East Partnerships Building” („Kelet-Kelet Közösségi Partnerségépítő) Program bemutatása
2) A résztvevők bemutatása;
3) Elvárások / Célkitűzések / A képzés szabályai
4) A fejlett közösség áttekintése;
5) A fejlett közösség jellemzői;
6) A képző/vezető szerepe a közösségfejlesztő folyamatban;
7) Mi motiválja az embereket?
8) Visszajelzés;
9) A közösségfejlesztés módszerei;
10) A közösségfejlesztés eszközei;
11) A célkitűzések meghatározása;
12) Gantt grafikon;
13) A segítő folyamat lépései;
14) Cselekvési terv kialakítása.

5. Mentori tevékenység. Az első modult követően a team tagjai a résztvevők közösségfejlesztő tevékenységét segítették. 6 közösségbe látogattak el, ahol azt tárgyalták meg, hogy miként lehetne változtatni a dolgok menetén közösségeikben. Elsőként megkísérelték továbbadni jártasságaikat a közösségek vezetőinek, és tovább ösztönözni a már beindult folyamatot. Elemzésre került a képzés során létrehozott cselekvési tervek további evolúciója is.
A megbeszélések során mini-képzéseket tartottak a közösségi vezetők számára: Albeşti-ben a részvételen alapuló tervezésről tartottak képzést, míg Bumbeşti Piţic-ben a színtársulat számára tartottak színjátszó tanfolyamot, amelyet egy rendező tartott.
Elektronikus levelezési lista jött létre, melynek tagjait folyamatosan informálták a projektről.

6.A projekt team két ízben ült össze annak érdekében, hogy elemezze a projekt megvalósításának pillanatnyi állapotát és megtervezze a jövőbeli tevékenységeket.
Az ülések során megtárgyalták az első képzés eredményeit, valamint körvonalazódtak a résztvevők által a folyamat során tapasztalt nehézségek is. A megbeszélések célja a képzési folyamat hatékonyabbá tétele volt a részvevők közvetlen szükségleteinek megfelelően.
A második ülésen a második modul került megtervezésre: kialakult a képzés tematikája és napirendje, és ugyancsak körvonalazódtak a team tagjainak feladatai a képzések szervezését illetően.

7. Regionális megbeszélések a közösségi vezetőkkel.
A megbeszélések fő célja a következő volt: visszajelzések és javaslatok kérése azzal kapcsolatban, amit az RACD javasolt saját magának a közösségekkel való kapcsolatot, a közösségfejlesztő programot, valamint annak célkitűzéseit és módszereit/eszközeit illetően. Az ülések során megkíséreltünk egy regionális magot kialakítani a közösségi szervezetekből, amely a jövőben hálózatként működhet.

A megbeszélés során megtárgyalt főbb témák a következők voltak:
- Egy projekt megvalósításának lépései: pozitív aspektusok/nehézségek.
- Egy érett közösségi szervezet jellemzői;
- A segítés módszerei – hatni a közösségeken belül;
- A jövőbeli segítés szükségleteinek értékelése.

8. Második képzési modul.
A képzés célkitűzései:
A képzés végére a résztvevőknek:
i. Képesnek kell lenniük egy képzési alkalom megtartására;
ii. Képesnek kell lenniük egy 3-hónapos cselekvési terv felvázolására;
iii. Rendelkezniük kell a képzések szervezéséhez és megtartásához szükséges jártasságokkal.

A képzés témái a következők voltak:
a) Az előző képzés során kialakított cselekvési tervek megvalósításának értékelése;
b) Csoportok mentorálása – tanulni mások tapasztalataiból;
c) Felkészülés egy képzési alkalom megtartására;
d) A projekt eredményeinek értékelése.

A projekt eredményeinek értékelése:
A projekt evolúciójának értékelését folyamatosan, a projekt elejétől annak végéig végeztük. Ennek érdekében a következő tevékenységeket, módszereket alkalmaztuk:
A közösségek fejlődésének értékelését a második modul során végeztük, mégpedig az első modulban létrejött cselekvési tervek megvalósultságának elemzésével. Az értékelés azzal a konklúzióval zárult, hogy a javasolt célkitűzések a legtöbb közösségben megvalósultak. Néhány példa: „Bumbesti Pitic-ben 30 tanulóból álló színjátszó kör alakult. A helyi önkormányzat azzal segítette a színjátszó kör létrejöttét, hogy próbahelyet biztosított a helyi kultúrházban”. Marsilieni-ben a tanulók pályázatot szerveztek a helyi óvoda javára. 300 000 ROL-t gyűjtöttek, és az óvodának az iskola adott helyet. Ugyanitt, az Albesti 2002 elnevezésű nem-kormányzati szervezet pályázatot nyújtott be a CREST-hez egy teleház létrehozására.” „Stanciova-ban képzéseket szerveztek, amelyen a falu fiataljai vettek részt. A képzések témája a projektírás és projekt menedzsment volt.” „Polovragi település támogatást kapott egy országos folklór fesztivál megszervezésére. Ugyanitt cselekvési kezdeményezés látott napvilágot a Târâia folyó ökológiájának megmentése érdekében.”
A projekt többek között ezekkel az eredményekkel zárult. A legfontosabb eredmény az volt, hogy (egy résztvevő szavaival): „az emberek megértették, hogy a közösségfejlesztés valójában olyan folyamat, amelyben ők maguk szerepelnek és oldják meg problémáikat”.

2. Mik a főbb kedvező és kedvezőtlen eltérések a megállapított célkitűzésektől és az időszak során a projekttel kapcsolatban felmerülő kiadásoktól? Jelezze mely eltérések akadályozzák vagy teszik lehetetlenné a projekt célkitűzéseinek megvalósítását.

A következő tényezők voltak hatással a projekt célkitűzéseinek megvalósítására:
- A nem-kormányzati szervezetek képviselőinek szabadsága és a közösségi vezetők mezőgazdasági kampánya miatt a kiválasztás eredményhirdetésének első fázisában nem volt elég jelentkező, és emiatt meg kellett hosszabbítanunk a határidőt. A késés a projekt összes tevékenységét késleltette.
Hogy ezt a helyzetet a jövőben elkerülhessük, a kiválasztás megtervezésekor ezeket a tényezőket is figyelembe vesszük majd.
- a decemberi rossz idő miatt a második modult január végére kellett halasztanunk.
- az első képzés két résztvevője, valamint a második képzés négy részvevője nem tudott mindkét képzésen részt venni, mert főállásban dolgoztak, és rendkívül elfoglaltak voltak. Hogy ezt a helyzetet a jövőben elkerülhessük, megkíséreljük a képzést egyes érett közösségi szervezetek tagjai számára is vonzóvá tenni, mert ők jobban ráérnek részt venni a képzéseken. Megoldás lehet az is, ha a közösségeken belül szervezzük a képzéseket, ami a közeljövőben meg is fog történni.
A negatív tényezők hatásának elemzéséből fakadóan derült fény azokra a tényezőkre, amelyek pozitívan befolyásolták a projekt menetét:

A képzés résztvevőit folyamatosan informáltuk: az első képzést követően levélben kapták meg a képzési anyagokat és könyveket a képzésen bemutatott témákban. Mindezt kiegészítő információnak szántuk azoknak, akik részt vettek az első képzésen, és azoknak is, akik nem.
A résztvevőket oly módon segítettük a közösségükben kezdeményezett fejlesztési folyamatban, hogy ellátogattunk a közösségekhez vagy a levelezési listán vagy telefonon kommunikáltunk velük. A közösségek egy részének is hasznára vált az RACD segítő támogatása (Stanciovában például közösségi segítő folyamat van alakulóban egy, az RACD és a CRDE által közösen szervezett projekt keretein belül). Két mini-képzést is szerveztek a tevékenységek részeként: egyet a részvételen alapuló tervezés témájában Albeştiben és egyet a színjátszásról Bumbeşti Piţicben. Ezek a tevékenységek ösztönzőleg hatottak a közösségek mindegyikében kezdeményezett közösségfejlesztő folyamatra, ami ugyancsak az elért eredményeket tükrözi.

3. Most is úgy látják, hogy a tervezett tevékenységek megvalósulnak a támogatási periódus végéig?

Igen, és a következő tevékenységeket szervezzük meg a projekt keretében annak érdekében, hogy teljesítsük a 2003 február 1 – 2003 június 1 időszakra tervezett célkitűzéseket:

1. Képzések a projektben résztvevő projektek közül négyben: Polovragi, Albesti, Bumbesti Pitic, Svinita:
2. A résztvevők mentorálása. Ez a tevékenység a közösségekhez intézett látogatásokból, a különböző témákban való információnyújtásból és a levelezési listán történő eszmecserékből áll majd.
3. A projekt team megbeszélései olyan anyagok körvonalazása érdekében, amelyek népszerűsítik a projektet és a közösségfejlesztő koncepciót.
4. Szóróanyag, esettanulmány-gyűjtemény és egy, a közösségekről szóló brosúra szerkesztése.

4. Pillanatnyilag tervezik-e a program folytatását a támogatási periódust követően?

Igen.
A szovátai szeminárium alkalmával ennek az európai projektnek a folytatása is megtárgyalásra kerül.
Helyi szinten az RACD továbbra is támogatni fogja a közösségfejlesztést a projektben résztvevő közösségekben. A cél az érett közösségi szervezetek létrehozása lesz. Az RACD főként a következő tevékenységeket tervezi e cél elérése érdekében:
a) A közösségek bevonása az RACD adományozó programjába;
b) A résztvevők meghívása más, a képzési jártasságok fejlesztését célzó képzésekre;
c) Specifikus segítői tevékenység biztosítása minden egyes közösség számára (az RACD elemzi és ellenőrzi az adott közösségeket, azok szükségleteit azonosítandó). A segítés közösségi segítőmunkából, mentori tevékenységből és képzésből áll majd.
d) Folyamatos információnyújtás – a terjeszteni kívánt információk tükrözni fogják a résztvevők által a jelen projekt során megfogalmazott kéréseket: információk az adományozókról, szervezetalapítási lehetőségek, képzési anyagok, stb.

5. Ha a válasz igen, rendelkezik-e a szervezet a szükséges támogatással?

Az RACD képes a projekt folytatásához szükséges tevékenységének egy részének támogatására, de nem képes a projekt egészének finanszírozására.
A közösségek egy része a segítés egyik fajtának látja majd hasznát: segítés, képzés, mentori tevékenység, pénzügyi támogatás vagy tapasztalatcserék. Megpróbálunk legalább kapcsolatban maradni a közösségekkel, a minimális szükséges támogatás biztosítása mellett. A minimális támogatás segítségével kívánjuk életben tartani a meglévő lelkesedést és közösségi lelkületet.

Dokumentumok