Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közösségfejlesztés Hírlevél - 2011.09
Szerző:
Kovács Edit szerk.
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2011
Kiadó:
Közöeeégfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, hírlevél
Állomány:
Közösségfejlesztési Hírlevél
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E

K ö z ö s s é g f e j l e s z t é s i
H í r l e v é l

3. évfolyam. 15. szám. 2011. szeptember 12.

A Közösségfejlesztési Hírlevél az aktív állampolgáriság, a civil/közösségi részvétel témáival kapcsolatos eseményekről, jó példákról számol be. Célja, hogy a közösségi munkával foglalkozó szakemberek mellett a szakterületen kívüli érdeklődők számára is információt nyújtson a közösségfejlesztés területén zajló munkákról, aktuális eseményekről, ihletet adjon a saját környezetben való cselekvéshez.

Általános ajánlók:

a hírlevél tartalmából: Aktualitások

Szeptember 19-25: az Állampolgári Részvétel Hete
A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek!

Az ÁRH kampányhét, olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is megerősítik ezzel, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, fesztiválok, kiállítások stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.

Az ÁRH 2011 fókuszai:
1. Milyen demokráciát akarunk?

Milyen alternatívák vannak? Legyen alapvető a részvétel a döntéshozatali folyamatokban!
Témajavaslatok:

1) Valódi demokráciát Most!
2)
Változásban a civil szabályozás! Ragaszkodjunk az érdemi civil részvételhez!
2. Önként, szívesen!
Az önkéntesség, mint a részvétel első lépcsőfoka
Témajavaslatok:

1) 2011. Önkéntesség Európai Éve
2) A fiatalok közjóért való tevékenysége
3. A szegénység néma? Adj hangot neki!
A részvétel lehetőségei a szegénység mérséklésében
Témajavaslat:

Október 15-én szerveződik Magyarországon a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja.
Nem késő még kezdeményezni.
Vagy éppen csatlakozni.
Vagy éppen erjeszteni!
Vagy éppen tudósítani!

TEdd, hisz teHETED!Az idei év szervezési kérdései között elsőként magunknak kellett választ adnunk arra, hogy közöny, vajon átfordítható-e közüggyé?!
A mi válaszunk végül is az IGEN lett!

Így július 31-én zártuk Kunbábonyban a
VIII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért.

Akik nem vettek részt a távolból, azaz nem követték az élő közvetítéseket a www.nyariegyetem.adattar.net oldalon, vagy akik még azóta se nézték meg a rögzített anyagokat, esetleg a tudósításokat se olvasták, melyek a résztvevők jegyzetei alapján készültek, azoknak nincs más hátra, mint felkeresni a Nyári Egyetem honlapját, vagy a Kunbábonyi Nyári Egyetem facebook oldalát.

S, aki még mindig nem mozdul, ö várja a következő tematikus Parola-számot, az alábbi tartalommal: KÖZÖSSÉGI ELISMERÉS
A Nyári Egyetem alatt 103 felnőtt és közel 30 gyerek fordult meg, az eddigi visszajelzések alapján többségében elégedetten – ettek, ittak, okosodtak, visszanézhetnek és visszaemlékezhetnek – ami szinte számtalan ember közös érdemes, most azért mégis megpróbáljuk számba venni és ezúton is megköszönni, hogy idén (is) velünk voltak:
A tábor, építésben és bontásban közreműködött: Boros Bence, Jász-Tóth Zoltán, Peták család (Péter, Timót, Boldizsár, Mátyás, Kolos, Antal), Thiesz Angéla, Varga Máté. A regisztrációt szervezte és lebonyolította: Balogh Flóra, Boros Bence, Purtczl Andrea (aki a nyári egyetem pénzügyeinek lebonyolítója is). A szakmai napok és műhelyek levezetésében közreműködött: Giczey Péter, Kovács Edit, Peták Péter, Péterfi Ferenc, Sélley Andrea, Márkus Ágnes, Molnár Aranka, Vercseg Ilona. Az étkezések gördülékenységét segítette, valamint a rendet és tisztaságot: Huszerl Bence, Jász-Tóth Zoltán (aki a nyári egyetem fő-szállítója is volt), Kapolcsiné Terike, Szekeresné Marika, Szekeres Péter. Részvétel a távolból – tudósítói csoport: Babos Zsuzsanna, Balogh Flóra, Boros Bence, Farkas Gabriella, Huszerl Dániel, Huszerl József, Katona Kriszta, Kishonthy-Kardos Rita, Knyihár Éva, Lannert Eszter, Liling Tamás, Murzsa Csilla, Ollé Tamás, Sélley Andrea, Szilágyiné A.M. Luz Ilia, Urigyia Klári, Varbai Mariann, Velenczei Ágnes. Gyerekprogramok szervezésében és lebonyolításában segítettek: Ferenczi István, Gyenes Zsuzsa, Huszerl Dániel, Lipka Borbála, Lipka Boróka, Purtczl Andrea, Tracey Wheatley, Varga Sára. Univerzális segítőink voltak: Huszerl Bence, Szekeres Péter. A büfét, az esti kocsmát és az alkalmi étkezéseket segítették a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete munkatársai és önkéntesei: Sotkó Levente, Szilágyi Szilveszter, Ladányi József, Ladányiné Kósa Erzsébet. A tábor biztonságát felügyelte: Darabos Sándor, Sipos Balázs
A szervezőcsoport nevében, KÖSZÖNJÜK MUNKÁJUKAT!


TALÁLKOZZ!! - Konferencia és Műhelymunka ajánló

ÁRH és Add tovább! - találkozó szeptember 27-én 10 órától, Budapesten
a Corvin tér 8. sz. alatt a Magyar Művelődési Intézetben


A tervezet szerint a konferencia lehetőséget ad majd az Állampolgári részvétel hete mini-pályázat nyertes akcióinak bemutatására, valamint találkozási felületet kínál két mozgalom számára, így a rendezvény alatt az állampolgári részvétel hete kezdeményezői és az Add tovább! Fiatalok a települési közösségekért tagjai megismerhetik egymás munkáját és célkitűzéseit.

Részletek pillanatokon belül:
http://arh.kozossegfejlesztes.hu/
http://addtovabb.kozossegfejlesztes.hu/


SZAKMAI SZEMINÁRIUM
„AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG”

IDŐPONT: 2011. SZEPTEMBER 21. 9.00 – 17.15
HELYSZÍN: RÓZSADOMB ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ (1022 BUDAPEST, BIMBÓ U. 2.)

2011-ben az Európai Unió kezdeményezésére - 10 évvel az ENSZ által meghirdetett Önkéntesek Nemzetközi Éve után - újra fókuszba került az önkéntesség, annak társadalmi szerepe. Az Év kitűnő esélyt teremt mind a szakmai és tudományos közösségek, mind az egyes kormányzatok és az európai közösség számára az egy évtizeddel korábban megfogalmazott célok és megvalósításuk érdekében tett lépések értékelésére.
A 2000-ben az ENSZ által megfogalmazott stratégiai dokumentum definiálta az önkéntességet, kijelölte annak alapelveit, célul pedig az önkéntesség kiterjesztését, a fiatalok szélesebb körű bevonását, az önkéntes tevékenység elismertségének növelését, a támogató társadalmi környezet és önkéntes politikák megteremtését tűzte ki. 2001-et követően Magyarországon az önkéntesség ügye komoly fejlődésen ment keresztül.
Az Önkéntesség Európai Évének egybeesése az európai unió soros elnökségének első félévével különös figyelmet irányít a magyarországi eseményekre. Az Év keretében hazánk számos szakmai és tudományos rendezvénynek ad helyet, amelyek lehetőséget teremtenek az önkéntesség helyzetének összehasonlítására, az egyes kultúrákban elfogadott fogalmak összevetésére, közös nyelv, mérési, kutatási módszerek kialakítására, a gyakorlati tapasztalatok megosztására. 2011-ben az önkéntességre vonatkozó diskurzus tartalma némileg eltolódni látszik az egy évtizeddel korábban megfogalmazottaktól, mivel kevésbé az extenzív fejlesztésre, kiterjesztésre, sokkal inkább a minőségi, intenzív folyamatokra, társadalmi hatásokra helyeződik a hangsúly. A középpontban az önkéntesség egyénekre, közösségekre, mint társadalmi és politikai aktorokra kifejtett hatása áll, azaz az önkéntesség és az aktív társadalmi részvétel kapcsolata (mint egyfajta eszköz a fejlett és kevésbé fejlett országokban egyaránt tapasztalható demokrácia deficit kezelésére).
A szeminárium célja
1. Az „Önkéntesség Európai Éve 2011” értékelése, szerepe a hazai önkéntesség fejlődésében, eredmények és jövőbeni lehetőségek.
2. A formális és informális önkéntesség keretei Magyarországon, szolgáltató hálózatok eredményessége és a társadalomban létező önkéntesség találkozása.
3. Önkéntesség és aktív állampolgárság, azaz hogyan segítik – amennyiben segítik – az internetes közösségi oldalak az aktív és tudatos állampolgári részvételt és magatartást Magyarországon?


Ajánljuk figyelmetekbe:www.civilszemle.hu


!!! Képzési felhívás !!!

Közösségi animátor másoddiplomás szakirányú továbbképzési szakra

Közösségfejlesztéssel, szervezéssel, helyi kezdeményezések támogatásával, közösségi alapú szociális, kulturális és szabadidős programok segítésével foglalkozó, vagy ez iránt érdeklődő diplomások számára másoddiplomás képzést szervezünk.

A képzésbe bármely alapképzési szakon fokozatot és szakképzettséget (ideértve a főiskolai végzettséget) szerzettek felvehetők.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 23.

Részletek: www.de-efk.hu


Fiatal Fejlesztők Műhelye

Májusban megkezdte munkáját a Fiatal Fejlesztők Műhelye (FFM). Tagjaira a Köztámháló szakemberei tettek ajánlást és a Közösségfejlesztők Egyesülete kínálta a meghívását a közösségi munkában elkötelezett fiatalok részére.

A közös tanulás célja, a helyi szervezetekben, mozgalmakban elköteleződő fiatal közösségi munkások tapasztalatainak tudatosítása, újabb feladatokra való felkészítése, kapcsolataik megerősítése az ország más területein tevékenykedő, kezdő és már tapasztaltabb kollégákkal.
A szakmai műhelyt a Közösségfejlesztők Egyesületének képviseletében szervezi: Kovács Edit és Peták Péter

Olvasni és néznivalók

Készül az Civil törvény…
Lezárult a civil szféra működését szabályozó törvény tervezetének társadalmi egyeztetése, a beérkezett észrevételek feldolgozás és mérlegelés alatt állnak. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) helyettes államtitkára sajtónyilatkozataiban megerősíti, hogy a törvényjavaslat egyszerűsítéseket és új társulási formát is kínál a civilek számára. A javaslat érdemi vitája, amely szeptember közepén az őszi ülésszak kezdetén folytatódhat. Feltehetően még az ősszel szavazhat a parlament a törvényről, amely 2012. január 1-jén léphet hatályba.

A vita több fórumon is zajlik, tanulmányozza a tervezetet és kapcsolódjon be!

Az alábbi linken a „Konzultáció az új civil törvényről Móra Verávalc. felvétel tekinthető meg, mely az Országos Fejlesztői Műhely 2011.08.29-ei találkozóján készült, mely hálózatot és mely rendezvényt a Közösségfejlesztők Egyesülete szerezi.
http://www.pafi.hu/_pafi/cikkek.nsf/d735fd2254be3c2ac125690d004a5c81/f13f9913475f9f62c1257905007ac080?OpenDocumentARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek

A szociális gazdaság működtetésében Franciaország nagy hagyományokkal rendelkezik. Ebből kiindulva indította el a francia ESCEM (Ecole Superieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers) az ARIADNE elnevezésű projektet, amelyben egy konzorcium létrehozásával közös képzési anyag készül a szociális gazdaság, az abban tevékenykedő vezetők, menedzserek támogatására, ami szolgálja az innovációk elterjesztésének európai uniós eszméjét. A projekt a Leonardo da Vinci program keretében az Európai Bizottság támogatásával 2010 őszen indult és 2012 őszéig tart.
A projekt alapvető célja a szociális gazdaság működtetésében felhalmozott tapasztalatok, innovációk európai szintű összegyűjtése, majd egy közösen kialakított képzési anyag kidolgozása a szociális gazdaságban dolgozó menedzserek szamara. A legújabb szakmai ismeretek alapján kimunkálandó, 2-3 napos oktatást szolgáló képzési anyag célja, hogy egységes keretben mutassa be a szociális gazdaság értékeit, folyamatait, a kompetenciák és szakmai képességek legjobb gyakorlatának elemeit.

A projekt céljai között szerepel az is, hogy a képzési anyag mellett létrejöjjön egy közösségi szintű fogalomtár a szociális gazdaság témakörében, amely segítséget ad az európai szintű együttműködéshez. A fogalomtár mellett egy közösen kialakított internetes hozzáférési lehetőség pedig azt szolgálná, hogy az egyes országokban megjelent tanulmányok, oktatási anyagok, információk ezen a felületen mindenki szamara elérhetők legyenek:
http://www.social-economy-training.eu

A magyarországi partner (BGF) ugyancsak szeretne a saját honlapján elérhetővé tenni a legújabb eredményeket: http://en.bgf.hu/projects/ariadne

Kapcsolattartók:
Dr. Sivák József, szakmai vezető, sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu, 30 535 0892
Varga László, koordinátor, varga.laszlo@bgf.hu

Szubjektív ajánló


Kioldások vidámparkja II.

https://www.facebook.com/event.php?eid=243618362341536Várjuk a közösségfejlesztői munka híreit és ajánlásait a következő lapszámhoz is.
A munkacsoport nevében kérdéseiket, észrevételeiket várja:
Kovács Edit: kedit@kka.hu;kozossegfejlesztesihirlevel@gmail.com

Dokumentumok