Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közösségfejlesztés Hírlevél - 2009.04
Szerző:
Tarnai Mária szerk.
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2009
Kiadó:
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, hírlevél
Állomány:
Közösségfejlesztési Hírlevél
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Kedves Közösségfejlesztés Iránt Érdeklődők!

Először is köszönjük a sok kedves visszajelzést és az építő kritikát!
Akik már találkoztak az előző számmal, tudják, hogy ez a hírlevél a közösségfejlesztés, aktív állampolgáriság, részvétel témáival kapcsolatos eseményekről, jó példákról számol be, és célja az, hogy mind a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, mind a szakterületen kívüli érdeklődők számára információt nyújtson a közösségfejlesztés területén zajló munkáról, az aktuális eseményekről, és az is, hogy ihletet adjon a saját környezetben való cselekvéshez.
A tavasz a közösségfejlesztésbe is elhozta a pezsgést, ennek megfelelően sűrű lett az e havi tartalom: Ezt a hírlevelet azért kapta, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztályával, a Civil Kollégiummal és/vagy a Közösségfejlesztők Egyesületével. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!
Üdvözlettel:
Tarnai Mária - maria.tarnai@gmail.com
Péterfi Ferenc - peterfi@kkapcsolat.hu
__________________________________________________________________________________________________

Az Istenkúti Közösségért Egyesület, a Civil Közösségek Háza, a 3. Szektor Közhasznú Alapítvány, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Háza A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZÍNTEREI címmel konferenciát rendez 2009. május 7-8-án. A konferencia helyszíne: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.).

A programból: További információ:
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Pécsi Esélyek Háza
Pécs, Rákóczi u. 55., 72/210-794, 30/9373-992, www.eselyhazpecs.hu, eselyhazpecs@gmail.com


SETTLEMENT KONFERENCIA az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület, az Istenkúti Közösségért Egyesület, és a Nap Klub Alapítvány szervezésében (Budapest, 2009. május 27.)

A konferencián szó esik arról, hogy Ebben az évben elsődleges szempont, hogy összekössük a közösségi szolgáltatásokat nyújtó, settlement módon működő civil szervezeteket és a humán képzéseket nyújtó felsőoktatási intézményeket. Ennek érdekében a konferenciára meghívjuk a felsőoktatási intézmények terepkoordinátorait és a fogadó szervezetek képviselőit.
A koncepció kidolgozói részletes tájékoztatást adnak az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek szakmai programjáról, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) által az IKSZT cím elnyerésére kiírt pályázatról.
A délutáni műhelymunkákon megvitathatjuk egymással gyakorlati tapasztalatainkat a settlement típusú működésről, a terepgyakorlatokról, és a lakossági aktivizálásról.

A pontos helyszínről és a részletes programról később tájékoztatunk.
Az eddigi settlementtel kapcsolatos munkánk dokumentumai és a jelentkezési lap megtalálható itt.


Érdekképviselet, érdekvédelem, hatalomkontroll – mivégre?
Péterfi Ferenc cikke a Civil Szemlében

Az elmúlt két évtizedben viszonylag erős szolgáltató szerepek alakultak ki a hazai civil-nonprofit szektorban, miközben elképesztően gyenge az érdekérvényesítés, az érdekvédelem megjelenítése. Pedig ezek olyan funkciók, amelyek nélkül egészséges és felelős társadalom nem tud kialakulni. A szabad és öntevékeny társadalom feltétele, hogy annak tagjai valódi hatással tudjanak lenni az életüket alakító szabályok kialakulására.
A pártpolitika illetve a politikai elit minden eszközzel igyekszik megakadályozni a hatalom valódi ellenőrzését, azt, hogy a civil társadalom közösségei bejussanak a közpolitika területére. Gyakran a képviseleti demokrácia megkérdőjelezését sütik rá azokra, akik a részvételért küzdve a hatalommegosztást, a mérlegelő demokrácia megvalósítását keresik.
A valódi érdekérvényesítés és a hatalomkontroll megteremtéséhez a civil társadalomnak egyebek között a mostaninál jóval nagyobb felkészültségre és sokkal erősebb támogató környezetre lenne szüksége, ám feltehető, ezt önmagától a hatalom nem fogja felkínálni, ezt ki kell kényszerítenie a szektornak – e folyamathoz esetleg szövetségeseket is keresve.

A teljes cikk megtalálható a Civil Szemle legutolsó (2009/1-2.) számában, valamint a közösségfejlesztés honlapján.


VÁROSMEGÚJÍTÁS – a helyi közösség részvételével

Hosszabb ideje foglalkozik a közösségfejlesztés hazai műhelyeit képviselő szerveződések koalíciója - a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya, a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért és a Civil Kollégium Alapítvány - a részvételen alapuló közösségi tervezéssel, a településtervezés és újabban a városmegújítás ilyen lehetőségeivel. Az Európa Unió forrásai, pályázatai és a hazai városfejlesztési trendek is egyre inkább kikerülhetetlenné teszik, hogy tisztázzuk, milyen szerepet szükséges vállalnia a közösségfejlesztésnek ebben a társadalmi folyamatban.
Április első napjaiban egy szakmai munkacsoportot alakítottunk közösségfejlesztők, építészek, szociológusok, közösségi munkások meghívásával a Corvin téren, azzal a céllal, hogy részletesen felkészüljünk ilyen kihívásokra. Szakmai anyagokat gyűjtünk ebben a témában, tanulmányok elkészítését, megjelentetését tervezzük; valamint modellkísérletként közvetlen bekapcsolódást városmegújítási programokba.
A kérdéssel a hírlevél további számaiban rendszeresen foglalkozni fogunk.
Információ: peterfi@kkapcsolat.hu


Nemzetközi találkozók a Civil Kollégiumban, összesen 26 ország részvételével.

Március 23-28. között a Citizens’ Network (CEECN, az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi főszervezője) a Civil Kollégium kunbábonyi képzési központjában tartotta éves rendes hálózati találkozóját az egyes országok képviselőivel, és ezt az alkalmat felhasználta egy másik hálózattal való további kapcsolatépítésre. A PEP-NET (Pan European eParticipation Network – Pán-európai eRészvételi Hálózat) nevű elektronikus (online) részvétellel és demokráciával foglalkozó szervezetnek egy éve a CEECN és a Civil Kollégium is tagja lett. A CK ezzel is közelít ahhoz a küldetéséhez, hogy a mai kor technikai vívmányait közösségi alapon hasznosítsa mind szervezeteinek belső tevékenységében (kommunikáció, koordináció, közös döntéshozatal stb.), mind pedig kifelé irányuló tevékenységeiben, amelyek a részvétel széles körű erősítését szolgálják (ilyenek a képzések, de az ÁRH is).

Bővebben a találkozóról: http://arh.blogol.hu/
Bővebben a résztvevő hálózatokról: www.ceecn.net és www.pep-net.eu
Bővebben a Civil Kollégiumról: www.civilkollegium.hu


Újbuda 60+ szomszédsági önkéntes hálózat

Újbuda Önkormányzatának kezdeményezésére, a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai vezetésével közösségfejlesztő program indult 2008 végén a XI. kerület három városrészében: Albertfalván, Gazdagréten és Lágymányoson. A cél az, hogy a kerületben élő 60 év felettiek megszervezzék saját közösségeiket, maguk mondják meg, mire van szükségük, és megmutassák, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal, energiájukkal tudják segíteni egymást, a fiatalokat és az egész lakóközösséget. A helyi öntevékenység és érdekképviselet összefogói és motorjai a szomszédsági önkéntesek (önkéntes közösségi munkások).
Múlt év novembere óta e három városrészben közel 200 interjú készült, hogy az itt élő idősek véleményét megismerjük. Ezek után több nyilvános beszélgetést szerveztünk azért, hogy az interjúkat összegezzük, tanulságaikat az érdeklődőkkel megbeszéljük, és közösen körvonalazzuk a szomszédsági önkéntesek lehetséges szerepét és feladatait a városrészekben feltárt szükségletekből kiindulva.
Február végén pedig azok, akik elhatározták, hogy lakókörnyezetükben szomszédsági önkéntesként tevékenykednének, egy több napos felkészítő képzésen vettek részt.
A tavaszi hónapokban a programot támogató közösségfejlesztők rendszeresen találkoznak a szomszédsági önkéntesekkel városrészi és kerületi szinten is, hogy további képzéssel, tanácsokkal, kapcsolatépítéssel segítsék önkéntes munkájuk az első lépéseit. A szomszédsági önkéntesek terveiről, lépéseiről és eredményeiről a megalakuló kerületi 60+ Nyilvánosság Csoport fogja tudósítani a lakosokat és a közvéleményt. Terveink szerint a 60+ Szomszédsági Önkéntes Hálózat kerületi bemutatkozására már nyár elején sor kerülhet.

További információ Újbuda Önkormányzata honlapján


A Civil Kollégium soron következő képzései

A Civil Kollégium Alapítvány a közösségfejlesztés, közösségi munka, civil tanulmányok hazai képző intézménye. 2008 szeptembere óta megújult képzési rendszerrel, összesen 24, a közösségfejlesztés elméletén és gyakorlatán alapuló kurzust kínál. A 24 tanórás (3 napos), bentlakásos képzésekről minden információ megtalálható itt.
A képzési rendszer modulokból épül fel, amelyek önállóan, vagy a „közösségfejlesztő” szakképesítés megszerzése céljából is elvégezhetőek.
A közeljövőben induló kurzusok:

Ifjúsági közösségfejlesztés
2009. május 15-17., helyszín: Civil Kollégium – Kunszentmiklós-Kunbábony, szállással, ellátással, részvételi díj: 6500 Ft + ÁFA
Közösségi Művészet
2009. május 22-24., helyszín: Civil Kollégium – Kunszentmiklós-Kunbábony, szállással, ellátással, részvételi díj: 6500 Ft + ÁFA

Május végétől augusztusig a három alapkurzust hirdetjük meg:
Társadalmi és közösségi részvétel
A közösségfejlesztés elmélete
A közösségfejlesztés gyakorlata


3 új akkreditált továbbképzés közművelődési területen dolgozóknak

A Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya akkreditáltatott három új 40 órás továbbképzési programot, amelyek közül ősztől egy vagy kettő elindul. Ezek a kurzusok a művelődési területen dolgozók kötelező továbbképzésének választékát bővítik, de egyéb jelentkezők számára is nyitottak.
A képzések az alábbi címen indulnak: Bővebb információ: peterfi@kkapcsolat.hu
_________________________________________________________________________________________________________

VI. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért

SZÓ-VÁLTÁS
Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd
Szóba tudunk-e elegyedni egymással? Vannak-e üzeneteink a közösségek számára és vannak-e a társadalmi-gazdasági helyzetre vonatkozóan? Érdekel-e bennünket a többiek véleménye?

2009. július 22-26. között, idén hatodszor kerül megrendezésre a Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért, Kunbábonyban.
Beszélgetéseink és műhelyeink fókuszában a nyilvánosság áll, annak a közösségeket érintő mindenféle formája, színterei és csatornái: az a keret, amelyben a vélemények mérlegelése és egyeztetése történik meg, kialakul a vita és a párbeszéd.
Számba kívánjuk venni, hogy vannak-e a találkozásokra, az egyezkedésre, a véleménycserére igazi közösségi fórumaink, megfelelő nyilvános tereink?
Fontos számunkra a hozzáférés és a részvétel a nyilvánosság működésében: a társadalmi ellenőrzés - a hatalom kontrollálása, s a széleskörű kommunikáció kiemelkedő jelentőségű a közbeszéd és a közbizalom alakulásában, a helyi közélet fejlődésében.
Foglalkozni kívánunk a médiával, különösen annak közösségi formáival, a helyi és a tágabb célcsoportokat elérő sajtóval és a közösségi hálózatok kiépülésére különösen alkalmas eszközzel: az internettel.

Várunk Kunbábonyba, a Civil Kollégium bentlakásos képzési központjába és annak hatalmas zöld parkjába minden érdeklődőt, családjával, barátaival, kollegáival!

További információk:
www.kka.hu (előzetes felhívás, előző nyári egyetemek programjai, előadásai, fotók)
nyariegyetem2009@gmail.com (szállásról, ellátásról előzetes kérdésekkel, témaajánlatokkal, egyéb felajánlásokkal)
Telefonon: 06-1-225-60-11, 06-1-225-6013

További részletekkel még jelentkezünk! Üdvözlettel, a szervezők:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Civil Kollégium Alapítvány
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel FejlesztéséértDokumentumok