Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közösségfejlesztés Hírlevél - 2009.08
Szerző:
Tarnai Mária szerk.
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2009
Kiadó:
Közösségfejlesztők egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, hírlevél
Állomány:
Közösségfejlesztési Hírlevél
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Kedves Közösségfejlesztés Iránt Érdeklődők!

Hosszúra sikerült nyári szünet után jelentkezünk, tevékeny nyár áll mögöttünk, és sűrű ősz előttünk. Az előttünk álló programok közül mindenekelőtt az Állampolgári Részvétel Hetét emelnénk ki, valamint a témájában hozzá kapcsolódó októberi Európai Helyi Demokrácia Hetet. Mindkét eseménysorozatra szeretettel várjuk a résztvevőket, de szervezőként is be lehet kapcsolódni, hogy hogyan, arról bővebben lejjebb.
Ezen kívül három, a honlapunkon megtalálható rövidfilmre is felhívnánk a figyelmet, közülük kettővel (Köztámháló; Vagyunk mi is) már a hírlevél korábbi számaiban találkozhattak, a nyáron készült egy újabb, amelyben egy dán hölgy elmeséli, hogy hogyan vonják be a lakosságot Koppenhágában a metróépítés megszervezésébe.

Az e havi tartalomból:
· Állampolgári Részvétel Hete – 2009. szeptember 21-27.
· Az Európai Helyi Demokrácia Hét (European Week of Local Democracy) -
· Közösség Konferencia - 2009. november 5-6. – 20 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete
· A Civil Kollégium következő képzései – ALAPKURZUSOK!
· Falvak örökbefogadása – ujreformkor.hu
· Közvetlen kereskedelem – Tisza menti gazdák terményei
· SZÓ-VÁLTÁS – a VI. Nyári Egyetem Közösségi Részvétel Fejlesztéséért anyagai elérhetők
· Settlementek – a májusi konferencia anyagai letölthetők

A Közösségfejlesztési Hírlevél a közösségfejlesztés, aktív állampolgáriság, részvétel témáival kapcsolatos eseményekről, jó példákról számol be, és célja az, hogy mind a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, mind a szakterületen kívüli érdeklődők számára információt nyújtson a közösségfejlesztés területén zajló munkáról, az aktuális eseményekről, és az is, hogy ihletet adjon a saját környezetben való cselekvéshez.

Ezt a hírlevelet azért kapta, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztályával, a Civil Kollégiummal és/vagy a Közösségfejlesztők Egyesületével. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!
Üdvözlettel:
Tarnai Mária - maria.tarnai@gmail.com
Péterfi Ferenc - peterfi@kkapcsolat.hu


Állampolgári Részvétel Hete – 2009. szeptember 21-27.
A HANGSÚLY A RÉSZ – A TÉT AZ EGÉSZ! TEdd, hisz teHETED!

A Central and Eastern European Citizens Network (www.ceecn.net) tagországai és tagszervezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek!

Magyarországon a szervezést a Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat, a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus vállalta.

Mi az Állampolgári részvétel hete?
Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes megnyilatkozása azért, hogy az állampolgári részvétel kérdése erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.

Miért érdemes résztvenni?
Azért, mert országszerte olyan témákról esik szó, melyek az emberekről és közösségeikről szólnak, nem az állandóan és mesterségesen gerjesztett politikai, illetve médiatematikákról, hanem helyi, kistérségi ügyekről, problémákról és megoldási alternatívákról. Terítékre kerül maga a részvétel, illetve a demokrácia fogalma, az aktív állampolgáriság, a beleszólás és a helyi cselekvés lehetőségei, láthatóvá válnak a hazai jó gyakorlatok

Hogyan lehet csatlakozni?
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklődését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy futó kezdeményezéseikhez. Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a részvétel hetén. Bővebben a www.arh.kozossegfejlesztes.hu oldalon.

Témajavaslatok, közös irányvonalak a szervezkedéshez 2009-ben
1. Az ifjúság ügye: szólítsuk meg a rendszerváltás szülötteit, a most 20 éves fiatalokat! A téma kapcsán számos, a fiatalokhoz kapcsolódó megközelítés felmerülhet, ebből az egyik az ifjúsági törvényhez kapcsolódó kampány és aláírásgyűjtés felkarolása, vagy a fiatalok képviseleti és részvételi lehetőségei.
2. Az esélyegyenlőség kérdése, megjelenítése: működjünk együtt az Országos Esélyegyenlőségi Hálózattal, az Esélyek Házaival az ÁRH során, amely lehetőséget ad a helyi és az országos szervezkedés párhuzamos kiszélesítésére!
3. Az önkormányzatok nagyobb fokú bevonása: építsünk kapcsolatot az EWLD-val (Helyi Demokrácia Európai Hete)! A két eseménysorozat néhány hét különbséggel valósul meg, hasonló céllal, de más iránnyal. Itthon eddig nagyon kevés történt az EWLD során, de az EWLD kezdeményezőinek támogatása, illetve az ÁRH szervezőinek helyi bevonása, „nyomása” révén aktívabbá válhatnak az önkormányzatok valamelyik eseménysorozat során.
(Minden témáról bővebben: www.cpw-arh.wikispaces.com)

Az ÁRH hivatalos honlapja: www.arh.kozossegfejlesztes.hu
ÁRH képek, hírek: www.arh.blogol.hu
Nyitott tervező felület: www.cpw-arh.wikispaces.com
További információ Varga Mátétól, az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátorától kérhető:
Tel: (36 1) 201 57 28, Fax: (36 1) 225 60 13
matev@kkapcsolat.hu


Az Európai Helyi Demokrácia Hét (European Week of Local Democracy)

Az Európai Helyi Demokrácia Hetet (EHDH) évente, az október 15-ei héten rendezik meg, egy időben az Európa Tanács mind a 47 tagországában. A résztvevő helyi hatóságok, önkormányzatok nemzeti és helyi szintű eseményeken keresztül teszik ismertebbé a helyi demokrácia intézményeit és terjesztik a demokratikus részvétel gondolatát.

Mi az Európai Helyi Demokrácia Hetének célja?
Az EHDH több céllal bír. Jobban megismertetni Európa polgáraival a helyi hatóságok működését, a helyi döntésekbe való bekapcsolódás lehetőségeit, és mindezek eredményeképpen ráébreszteni őket arra, hogy létfontosságú a részvételük a helyi ügyekben, mert ez adja a helyi demokrácia vitalitását.
Ez a kezdeményezés arra is ad alkalmat, hogy a helyi képviselők és tisztségviselők jobban megismerjék a helyi szintű demokratikus részvétel gondolatát, és a Héten közvetlen és szórakoztató körülmények között találkozhatnak az állampolgárokkal.

Miért érdemes résztvenni?
Az EHDH-nek két fő célja van. Egyrészről a helyi képviselők munkájának bemutatása, másrészről az állampolgárok ismereteinek bővítése lakóhelyük hatóságainak működéséről, valamint részvételük bátorítása a helyi ügyekben. A Helyi Demokrácia Hete alkalmával mindez közvetlen és barátságos légkörben valósulhat meg, erősebbre szőve az állampolgárok egymás közötti, illetve a köztük és a helyi vezetők, helyi választott képviselők közötti kapcsolatokat.

A helyi vezetők és képviselők számára így lehetőség nyílik arra, hogy
1. bemutassák a helyi hatóságok működését és szaktudását, szerepét az állampolgáraiknak;
2. közvetlen és közeli kapcsolatban legyenek az állampolgárokkal, így növelve bizalmukat a választott képviselőikben és vezetőikben;
3. népszerűsítsék az önkormányzatok és helyi képviselők munkáját;
4. a helyi önkormányzatokat közelebb hozzák az állampolgárokhoz;
5. meghallgassák az állampolgárokat, és helyi ügyeket vitassanak meg velük, hogy jobban megértve a szükségleteiket jobb szolgáltatást tudjanak nyújtani;
6. a kölcsönös felelősség üzenetét közvetítsék;
7. megismertessék az állampolgárokkal, hogy hogyan vehetnek részt és hogyan járulhatnak hozzá a helyi demokratikus közélethez;
8. és hogy általában véve stimulálják a helyi életet.

Milyen eseményeket rendezhetnek?
A résztvevő helyi önkormányzatok különböző jellegű eseményeket szervezhetnek aszerint, hogy milyen közönségnek szánják őket, milyen szükségleteket céloznak, milyen gyakorlati adottságokkal, körülményekkel rendelkeznek. Tehát szabadon választják meg a rendezvényeiket. Mégis, segítségként a brit Helyi Önkormányzatok Szövetsége (LGA) közreműködésével az Európa Tanács összeállított egy listát helyi önkormányzatok, vagy önkormányzatok szövetségei számára. A lista folyamatosan bővül, a résztvevők tapasztalatai alapján, és a Helyi Demokrácia Hetének honlapján elérhető.

Hogyan lehet résztvenni?
Egyszerű, saját program szervezésével. A saját programot regisztrálni a közös eseménynaptárba a következő címen lehet: www.coe.int/demoweek
A regisztrált esemény megjelenik a programok on-line katalógusában.

További információ: Varga Máté - Közösségfejlesztők Egyesülete
Tel: (36 1) 201 57 28, Fax: (36 1) 225 60 13
matev@kkapcsolat.hu


Közösség Konferencia - 2009. november 5-6. – 20 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete

A Varga A. Tamás emlékére rendezendő ez évi Közösség konferenciát „A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 20 ÉVE” címmel tartja a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium Alapítvány és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Közösségfejlesztő Osztálya.

A Közösségfejlesztők Egyesülete idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az évforduló lehetőséget ad az egyesület szakma- és mozgalomfejlesztési eredményeinek számbavételére, elemzésére és a jövő trendjeinek hipotetikus felvázolására.
Előadóink a legmeghatározóbb módon dolgoztak e 20 év alatt a közösségfejlesztés ügyéért, alapítóként és tagként egyaránt.
Az előadások elsősorban nem visszaemlékezések lesznek, hanem a szándékok és a megvalósulások elemzései és annak megkísérlése, hogy helyünket és szerepünket kijelöljük Magyarország közösségi-társadalmi fejlesztésében. Az európai perspektíva is meg fog jelenni ebben a körképben, figyelmet kérve a további, várható nehézségeknek, csapdáknak és a lehetséges fejlesztési irányoknak.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2009. október 16-ig küldje vissza Purtczl Andrea szervezőnek az andip@kkapcsolat.hu e-mail címre, vagy egyesületünk postacímére, ill. fax-számára!
Részvételi díj: 6000.-Ft.

A jelentkezés száma korlátozott, helyszűke miatt – az előadókon kívül - csak 40 fő jelentkezését (a beérkezés sorrendjében) tudjuk elfogadni, ezért kérjük a jelentkezési lap mielőbbi visszaküldését!

A konferencia helyszíne: Civil Kollégium Közösségi Ház, Kunszentmiklós-Kunbábony.


A Civil Kollégium következő képzései – ALAPKURZUSOK!

Társadalmi és közösségi részvétel – ALAPKURZUS!
Szeptember 11-13. - JELENTKEZÉS
Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos
Helyszín: Civil Kollégium – Kunszentmiklós-Kunbábony
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA – szállással, ellátással

A közösségfejlesztés elmélete – ALAPKURZUS!
2009. október 9-11. - JELENTKEZÉS
Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos
Helyszín: Civil Kollégium – Kunszentmiklós-Kunbábony
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA, szállással, ellátással

A képzésekről további információ a képzés nevére, a jelentkezési lap pedig a „JELENTKEZÉS”-re kattintva érhető el.


Falvak örökbefogadása – ujreformkor.hu

A Miskolci Egyetem egyik tanszéke - Pankucsi Márta jogász-szociológus vezetésével - „örökbe fogadott” egy falut; időnként ott tartja tanszéki értekezleteit, odaviszi nemzetközi szemináriumait, segít a községnek a pályázatok megírásában, ösztöndíjat szerez egy-két gyereknek. - Ha ötven vagy ötszáz vállalat megmozdulna ezen a téren, már ötven vagy ötszáz falunak növekedne meg az esélye a túlélésre. Mibe kerülne mindez? Semmibe. Csak odafigyelésbe. Nagyon ráférne az országra, hogy épüljenek ezek a kis pallók-hidak a nagyvilág és a világvégi kis falvak között.

Jásztelek „örökbefogadásával” a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara (SZIE ABK) is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
Szarvák Tibor szociológus, a SZIE ABK szociálpedagógiai tanszékének vezetője elmondta, hogy kollégájával dr. Tóth János szociológussal közösen vezetik azt a kutatást, amelynek keretében Jásztelek helyi társadalmának mindennapjairól állítanak össze tudományos alapossággal egy helyzetelemzést. Ennek kapcsán vetődött fel az, hogy az országos mozgalomhoz csatlakozva „örökbe is fogadják a települést”, a készülő elemzést a helyi társadalomról a helyiek rendelkezésére bocsátják, illetve később a szociális munkás szak és más karok hallgatói közül néhányan gyakorlati idejüket is tölthetnék a településen.

A kezdeményezés további követői számára az ujreformkor.hu csapata segít megszervezni az „örökbefogadást”.

Javaslataikat, beszámolóikat a következő email-címre küldhetik: info@ujreformkor.hu

Forrás: ujreformkor.hu, szoljon.hu


Közvetlen kereskedelem – Tisza menti gazdák terményei

Talán már sok olvasónk tudja, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) kezdeményezésére már több mint egy éve zajlik a méltányos kereskedelem (fair trade) egyik szép példája hazánkban. A Tisza menti gazdák terményeiből összeállított piac 2008 nyara óta működik rendszeresen több helyen, Budapesten többek között szombatonként a Komjádi uszoda melletti piacon, és vidéken is.
Az Egyesület munkája eredményeképp a gazdák nincsenek kiszolgáltatva az alacsony felvásárlási áraknak, a vásárlók pedig nagyobb bizalommal közelíthetnek a tekervényes ellátási láncokat kikerülő, gyakran bio, vagy kímélő gazdálkodásból származó termékekhez.
Most elindult a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület új honlapja, ahol a PIACTÉR menüpont alatt megtalálhatók friss, helyszínenként kiválasztható ajánlataik. Bejelentkezés után előrendelés is leadható,de az eddigi módon továbbra is fogadják az előrendeléseket az info@elotisza.hu címen. A honlapon ezen kívül utazási programok, helyi termelők elérhetőségei, szállás- és túraajánlatok is megtalálhatóak, a hírlevélre feliratkozással pedig minden héten értesülhetnek az aktuális kínálatról.
Az új honlap címe: http://www.elotisza.hu/


SZÓ-VÁLTÁS – a VI. Nyári Egyetem Közösségi Részvétel Fejlesztéséért anyagai elérhetők

Az idei Nyári Egyetemet az internet segítségével azok számára is elérhetővé tettük, akik nem lehettek jelen Kunbábonyban.
Az élő hangközvetítést a honlapon hozzáférhető videófelvételekkel, videó összefoglalókkal, fotókkal és a résztvevők jegyzeteivel, reflexióival, kapcsolódó linkekkel egészítettük ki.
Ezen anyagok hozzáférhetők a http://nye09.adattar.net/ oldalon.

Az idei Nyári Egyetem témája a társadalmi nyilvánosság-közbeszéd-párbeszéd kérdésköre volt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy szóba tudunk-e elegyedni egymással, vannak-e üzeneteink a közösségek számára és vannak-e a társadalmi-gazdasági helyzetre vonatkozóan, valamint, hogy érdekel-e bennünket a többiek véleménye. Beszélgetéseink és műhelyeink fókuszában a nyilvánosság állt, annak a közösségeket érintő mindenféle formája, színterei és csatornái: az a keret, amelyben a vélemények mérlegelése és egyeztetése történik meg, kialakul a vita és a párbeszéd.
Fontos volt számunkra a hozzáférés és a részvétel a nyilvánosság működésében: a társadalmi ellenőrzés - a hatalom kontrollálása, mivel a széleskörű kommunikáció kiemelkedő jelentőségű a közbeszéd és a közbizalom alakulásában, a helyi közélet fejlődésében.


Settlementek – a májusi konferencia anyagai letölthetők

„Nem nyújtottunk semmi különöset, csak azt, amire éppen szükség volt”

Az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület (Debrecen), az Istenkúti Közösségért Egyesület (Pécs) és a Nap Klub Alapítvány (Budapest) együttműködést kezdeményezett olyan közösségi alapú szervezetek között, melyek a settlement működést mintának tekintik, maguk is ilyen típusú szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen irányba szeretnének fejlődni.
A settlement számunkra egy többcélú közösségi szolgáltató központ. Hozzájárul a helyi közösségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeknek nyújt teret, segíti a szociális problémák megoldását, információt nyújt és segíti a különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikációt. Aktivitása kiterjed a szociális, gazdasági, kulturális, oktatási és környezetvédelmi szükségletek teljes körére. Konkrét lépéseket tesz a már meglévő kezdeményezések, szerveződések megerősítésére, a helyi közösségi erők integrálásáért, a társadalmi párbeszéd megszerveződéséért. Így feltáródhat a helyi igény és akarat, és ez alapján közösségi alapú szolgáltatások szerveződhetnek, erősödik a helyi közösségi érdekvédelem.
A settlement típusú működésben a helyi közösségi színteret vagy szomszédsági központot működtető helyi szervezetet az önkormányzat megfelelő szerveivel való együttműködésen túl egyetemisták és önkéntesek segítik.

A letölthető anyagok elérhetők az Életfa Egyesület honlapján.Dokumentumok