Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Közösségfejlesztés Hírlevél - 2010.10
Szerző:
Kovács Edit szerk.
Ország:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2010
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, hírlevél
Állomány:
Közösségfejlesztési Hírlevél
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
EK ö z ö s s é g f e j l e s z t é s
h í r l e v e l e
2. évfolyam. 10. szám. 2010. november 8.

A Közösségfejlesztés Hírlevél az aktív állampolgáriság, részvétel témáival kapcsolatos eseményekről, jó példákról számol be, és célja az, hogy mind a közösségi munkával foglalkozó szakemberek, mind a szakterületen kívüli érdeklődők számára információt nyújtson a közösségfejlesztés területén zajló munkáról, az aktuális eseményekről, és az is, hogy ihletet adjon a saját környezetben való cselekvéshez.

Általános ajánlók: a hírlevél tartalmából:

§ Aktualitások:

o Lezajlott az Állampolgári Részvétel Hete: 2010. szeptember 20-26. között

o Elismerést kapott a közösségfejlesztők Tardoson dolgozó munkacsoportja

o Néhány szó a miskolci „Helyben maradunk” programról

§ Konferencia-ajánlók

o Közösségkonferencia

o Országos Fejlesztői Műhely

o Méltóságkereső – konferencia Beke Pál emlékére és tiszteletére

§ Olvasni és néznivalók

o Megjelent a Városmegújítás munkacsoport két kiadványa

o Megjelent a Parola legfrissebb száma

o Szubjektív videó ajánló

§ Aktuális képzési ajánlatok

o Civil Kollégium ajánlatai

o Mesterkurzus indul az ELTE-n

Aktualitások


(1) A részvétel jó gyakorlatának terjesztése. Ehhez felhasználtuk az Európa Tanács INGO nevű civil fóruma által összeállított „A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe” c. anyagot. Eredeti szöveg: http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_good_practice_en.pdf

Magyar nyelvű fordítás: http://www.arh.kozossegfejlesztes.hu/ oldalon.


(2) A
fiatalok részvételének erősítése, mely témához jól kapcsolódó hazai kezdeményezés az Add tovább! – Fiatalok a települési közösségekért mozgalom: a most épülő mozgalom és az ÁRH organikusan segíthetik egymást (http://addtovabb.kozossegfejlesztes.hu)

(3) Tolerancia, szolidaritás, párbeszéd az összetartó társadalomért
A közelmúlt hazai krízisei és az érzékelhetően romló társadalmi együttműködés fokozzák a címben szereplő célokhoz rendelt programok életre hívását, támogatását és szakmai elismerését. A közösségi részvétel fokozásáért idén hetedik alkalommal rendezett nyári egyetem is fókuszába emelte a témát (részletek nézhetők és olvashatók:
http://nyariegyetem.adattar.net/). A témához szorosan kapcsolódó jelenleg is zajló kezdeményezés a „Fiatalok a rasszizmus ellen” elnevezésű nemzetközi program, melynek magyar vonatkozásairól a http://civilkollegium.wordpress.com/projektek/fiatalok-a-rasszizmus-ellen c. oldalon lehet olvasni.

(4) Szakmapolitikai ajánlások. A Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért, a 2010. évi ÁRH egyik hazai főszervezője, 2008-ban tagszervezeteivel elhatározta, hogy szakmapolitikákat dolgoz ki, amelyek rögzítik azokat az elveket és tennivalókat, melyek elengedhetetlenül szükségesnek mutatkoznak az állampolgári részvétel fokozásához. A szakmapolitikai ajánlásokat itt találhatók meg: http://www.polgarz.hu/uploads/documents/201008012143_szovetseg_b5_kiadv.pdf

2010. szeptember 24-én rendhagyó és ünnepélyes testületi ülést tartott Tardos község (Komárom-Esztergom megye) önkormányzati testülete. Ezen az ülésen nem a határozatoké volt a főszerep, hanem köszöneté és ünneplésé. Az ünnepségen, Csabán Béla polgármester a falu polgárai, és egyesületi csoportjai mellett az alábbi szavakkal részesítette elismerésben a közösségfejlesztő munkában részt vett szakembereket:

„Tardos Község Önkormányzata úgy határozott, hogy ünnepélyes köszönetnyilvánításban részesíti a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztályát, azért a kutatómunkáért melyet Tardoson végeztek. Ennek a több hónapos szakszerű közvélemény kutató, felmérő - és elemző munkának az eredménye volt az a községfejlesztési koncepció, amely alapköve volt és kell is hogy maradjon annak a munkának amit a képviselőtestület a lakossággal közösen végez a falu fejlesztésének ügyében.”

Oklevelet vett át Péterfi Ferenc osztályvezető és munkatársa Furulyás Katalin.

A miskolci Dialóg a Közösségekért Egyesület ez év februárjában kezdett HELYBEN MARADUNK! Olyan kiadványt terveznek, amelyben összegyűjtik jó néhány település helyi értékeit. Az értékek leltározásába azon települések helyi fejlesztői kapcsolódtak be, akikkel az egyesület az elmúlt években együtt dolgozott. Amellett, hogy a kiadványban az adott települések sajátos természeti, épített, és emberi értékeire fókuszálnak, bemutatják a lapokon a megyei találkozókat is. Ezek olyan összejövetelek, amelyeken a különböző településekről érkezők a közösségfejlesztő folyamatokról tapasztalatot cserélnek, és segítik, támogatják egymást e nem túl közismert szakmai területen.

A hírlevél mellékleteként egy rövidebb beszámolót találnak a programról.

konferencia ajánló

Olvasni és néznivalók
Megjelentek a Közösségfejlesztők Egyesülete által létrehozott Városmegújító Munkacsoport kiadványai és képzési tematikája, melyek a közösségi tervezés módszereiről és fontosságáról szólnak

A kiadványok elérhetőek és letölthetőek a http://varosmegujitas.wordpress.com/ honlapon.

A nyomtatásban is megjelent füzet mindenki számára közérthetően foglalja össze a részvétel módjait és az együttműködés kiemelkedő szerepét a településfejlesztés területén, mindezt gyakorlati példákkal szemléltetve.

A kézikönyv – mely kizárólag elektronikus formában került kiadásra - kiemelten a döntéshozók és a szakemberek számára készült. Alapvető módszerek, gyakorlati lehetőségek, és esettanulmányok ismertetésére vállalkozik, annak érdekében, hogy ráirányítsa a figyelmet a lakosok és (fel)használók bevonásának kikerülhetetlen fontosságára a városfejlesztés folyamatában.

Aktuális Képzési Ajánlatok
Ön azért kapja hírlevelünket, mert valamelyik rendezvényünkön jelezte, hogy elfogadja a küldeményt. Amennyiben ez meváltozott, vagy másik címre kéri a kozossegfejlesztesihirlevel@gmail.com címen jelezheti ezt felénk. 10.szam_2010.11.08.docHELYBEN MARADUNK_köfe hírlevélbe.doc

Dokumentumok